Detox skladu! Před 18 hodinami jsme přidali do detoxu nový produkt s 26% slevou  

Vedlejší účinky užívání anabolických steroidů (II. část)

Vedlejší účinky užívání anabolických steroidů (II. část)

Jan Caha Jan Caha před 7 lety

Pokračování článku, ve kterém se zabýváme vedlejšími účinky anabolických steroidů. Nyní i s účinky na psychiku.

První část článku o vedlejších efektech anabolických steroidů naleznete zde: VEDLEJŠÍ VLIVY ANABOLICKÝCH STEROIDŮ (I. ČÁST)

Vedlejší vlivy užívání anabolických steroidů

V minulém díle jsme skončili fyziologickými vedlejšími vlivy, těm se dnes opět nevyhneme a začneme hezky z ostra. Pro začátek si však připomeňme, které nemoci spojené s užíváním dopingových látek jsme si popisovali v předchozím dílu. Těmito nemocemi byla rakovina, gynekomastie, akné, vysoký cholesterol a vysoký krevní tlak. Jak jsme si již nastínili, začněme choulostivě, a to vlivem užívání steroidů na mužské i ženské genitálie.

Doping steroidyVliv steroidů na genitálie mužů

I přes to, že se mnoho uživatelů domnívá, že s nárůstem svalové hmoty dojde i k nárůstu velikosti penisu, musíme tuto skutečnost uvést na pravou míru. K nárůstu velikosti penisu nedochází, a to ani po delší době užívání anabolických steroidů. Je možná mírná retence tekutin ve zmiňované oblasti, avšak ta po vysazení steroidů opadá.

Priapismus - je termín, kterým označujeme další negativní jev anabolických steroidů ve vztahu k jejich užívání u mužské populace. Jedná se o dlouho trvající velmi bolestivou erekci, která neodeznívá ani po pohlavním styku. Možná se zdá, že pro některé muže je to pozitivní zpráva, musím vás zklamat. Ti kdo tento stav prožili, mluví o nepopsatelné bolesti penisu při erekci, což jistě není příjemný stav.

Pokud jsme mluvili o zvětšení, je tu jedna část, která se podstatně zmenšuje. Tou jsou mužská varlata (testes). Jedná se o fyziologické zmenšení vysvětlitelné jednoduchým postupem. Tím, že tělu dodáváte syntetický testosteron (anabolické hormony), receptory reagující na množství testosteronu vysílají zprávu, že se v těle nachází dostatek testosteronu. Přirozená produkce se tedy oslabuje a dochází ke zmenšení orgánu, který testosteron produkoval, tedy varlat. Samozřejmostí je i snížení produkce spermií ve stádiu užívání anabolických steroidů. V tomto směru existuje malá perlička, anabolické steroidy se dokonce používaly jako antikoncepce pro muže (laboratorní podmínky), nikdy se však více nerozvinula.

Vliv na ženské genitálie

Od mužů pojďme k ženám. Nejpodstatnějším vlivem anabolických steroidů na ženské genitálie je zvětšení klitorisu. Tento stav může vyústit až k takovému zvětšení, které připomíná zakrnělý mužský penis. Biologický důvod této reakce spočívá v sexuálních rozdílech mezi jednotlivým pohlavím. Při vývoji plodu v těle matky dochází k maskulinizaci genitální tkáně vlivem testosteronu. Vyvíjejí se tedy reprodukční orgány. I během života však zůstávají androgenické receptory aktivní a k maskulinizaci může dojít i během dospělého života. U žen, které využívají anabolické steroidy dochází k maskulinizaci zpravidla vždy, a to až do takového stadia, kdy některé ženy po vysazení potřebují chirurgický zákrok k demaskulinizaci svých pohlavních orgánů.

Brigita Brezovac - trénink zad

Vrcholná ženská kulturistika je zřejmou ukázkou zneužívání dopingu

Růst ochlupení / padání vlasů

Mimo již zmíněných dermatologických vlivů užívání anabolických steroidů, kterými byly akné, gynekomastie a změny na genitáliích, jsou zde i dvě podstatné změny, které sice neohrožují vaše zdraví, jsou však více než nepříjemné. První z nich je růst ochlupení, u mužů by tento stav nevadil – ochlupení je přirozené, ale zejména u žen může docházet k růstu vousů a k výraznému ochlupení na pažích a těle. Na tváři mohou být patrné šedé až černé vousy, které je nutno pravidelně odstraňovat. Druhým efektem užívání anabolických steroidů je padání vlasů. To se děje jak u mužů, tak i u žen. Mechanismus není prozatím příliš známý. Můžeme však předpokládat, že velké množství androgenů v krvi, způsobuje ničení vlasových folikulů. Velmi často se tak stává, že i muži, kteří ještě nedosáhli 30 let, jsou zcela holohlaví.

Změny kostí a pojivových tkání

Následující řádky by si měli přečíst hlavně dospívající jedinci. Právě mezi nimi se v posledních letech velmi rozrostlo užívání anabolických steroidů. Jejich mladý věk v kombinaci s užíváním anabolických steroidů má však za následek  dřívější uzavírání epifýz v kostech. Epifýzy v kostech mají na starosti růst kostí do délky. Pokud je tedy zastavíte užíváním anabolických steroidů, k dalšímu růstu již nedojde. To má dopady jak psychické tak sociální.

Užívání anabolických steroidů má za následek i snižování síly pojivových tkání, tedy alespoň poměrově. Není pravdou, že vlivem anabolických steroidů snižují vazy a šlachy svoji pevnost, avšak nárůst svalové hmoty je tak rychlý, že úměrnému nárůstu svalové síly již šlachy a vazy nestačí a začínají praskat. U sportovce, který neužívá anabolické sterodiy, dochází k nárůstu svalové síly i síly šlach rovnoměrně.

Tom Prince Tom Prince
Tom Prince - dříve
Tom Prince - nyní


Změna hlasu

K tomuto jevu opět dochází zejména u žen. Je spojen s vyšší zásobou mužských anabolických hormonů, které působí na hlasivky. K tomuto dochází u mužů v pubertálním věku. U žen po užívání steroidů dochází k podobnému jevu a hlas se začíná podobat mužskému.

Psychologické účinky

Psychologické vlivy užívání anabolických steroidů na organismus člověka jsou velmi podstatnou částí, na kterou byste při zvažování, zda zneužívat anabolika či nikoliv, měli pomyslet. A protože zejména psychické vedlejší účinky užívání anabolických steroidů jsou velmi individuální, zmíníme se o nich okrajově.

Valentino gregAgrese

Mnoho uživatelů se setkalo s nevysvětlitelným návalem agrese a celkové zhrubnutí jejich chování v období užívání steroidů. Tento stav není nijak závratný, asi nemůžeme předpokládat, že by se z klidné "ovečky" stal "vlk" zabiják. Ovšem prokazatelné vlivy na agresivitu člověka během steroidového opojení jsou zřejmé.

Závislost na steroidech

Možná se vám to zdá nepravděpodobné, avšak i na dopingové látky a steroidy vzniká návyk, a to ve velké většině případů jejich zneužívání. Závislost může být fyzická, psychická nebo obojího charakteru. Fyzická závislost probíhá za skutečnosti, že v organismu došlo k takovým změnám, že bez přítomnosti steroidu již není schopen kvalitně pracovat. Psychologická závislost je podmíněna tím, že sportovec přisuzuje látce schopnost normálně fungovat.

Závislost na steroidech poznáme podle těchto symptomů a případů:

  • užíváte doping, ač jste již přesáhli dobu, po kterou jste jej chtěli užívat
  • uvažovali jste nad vysazením, avšak nejste toho schopni
  • bojíte se abstinenčních příznaků, proto užíváte dále
  • užíváte doping i přes špatnou sociální i finanční situaci

Deprese

Deprese může být velmi častým jevem mezi uživateli steroidů. Mezi projevy deprese patří ztráta chuti k jídlu, ztráta zájmu o každodenní aktivity, špatný sociální život, nespavost, nedostatečná hygiena a jiné. Depresi jako takovou rozdělujeme dle původu na dva odlišné typy. Tím prvním je psychologická deprese, tím druhým fyziologická deprese. Stavy deprese jsou povětšinou spojeny s fází vysazení anabolických steroidů, který je provázen ztrátou svalové hmoty z důvodu nižší sekrece anabolických hormonů. Stupeň deprese závisí na mnoha okolnostech, zejména na tom, jakým způsobem aplikaci anabolických steroidů ukončíte. Vysoký stav deprese může vést až k sebevraždě.

Redakce Aktin.cz chce tímto článkem upozornit na problém užívání anabolických steroidů a dopingu obecně v kulturistice. V žádném případě nepodporujeme užívání dopingu, naopak jej tvrdě odsuzujeme. Článek má složit k prohloubení osvěty u mladých sportovců uvažujících nebo používajících dopingové látky.
  •