Tento článek obsahuje dlouho neaktualizovaná sdělení. Doporučujeme vyhledat článek novějšího data publikace.

Pomalá vs. rychlá opakování na břišní svaly

Jan Caha
Jan Caha před 9 lety
Pomalá vs. rychlá opakování na břišní svaly

Jsou pro budování svalové hmoty břicha vhodnější rychlá nebo pomalá opakování. Tuto otázku si položili španělští vědci, aby dokázali všem cvičencům, jak to s rychlostí jejich opakování doopravdy je.

Pomalá vs. rychlá opakování

Většina kulturistů vždy provádí opakování jednotlivých cviků v pomalém tempu. Jak je to ale s břichem? Opakování v pomalém tempu jsou lépe kontrolovatelná a mají lepší zacílení na pracující svaly. Kulturisté nechtějí spoléhat na rychlá opakování, která jsou často doprovázena švihovými pohyby a cheatingem. Právě proto byste měli provádět opakování, která budou trvat minimálně 2 s v pozitivní fázi a minimálně 2 s v negativní fázi. Podíváme-li se na druhou stranu, a to na rychlá opakování zjistíme, že ty zapojují více svalových vláken a napomáhají rozvoji okolních svalových skupin mimo přímého břišního svalu.

Španělští vědci testovali zapojení břišních svalů, šikmých břišních a vzpřimovačů páteře při provádění opakování s rychlostí v pozitivní fázi 4 s, 2 s, 1,5 s, 1 s a co nejrychleji. Výsledek ukazuje, že pro zapojení stabilizačních svalů, svalů břicha a centra těla je nejvhodnější provádět opakování co nejrychleji, vždy však korektní technikou. Takto prováděná opakování napomáhají rozvoji břišních svalů a to zejména těch šikmých. V těch byla zjištěna šestinásobně vyšší tenze než při provádění pomalých opakování.

Aktin.cz doporučení: Pokud chcete zesílit střed těla, dnes velmi populární CORE, provádějte rychlá opakování. Při tomto tréninku zapojíte také více svalových vláken. Pokud naopak chcete sval při tréninku procítit a lépe napumpovat, provádějte pomalejší opakování.

Břišní svaly - anatomie

Břicho anatomieHlavními svaly břicha jsou přímý břišní sval a šikmé břišní svaly. Přímý břišní sval začíná na mečovitém výběžku hrudní kosti a probíhá přímo dolu ke kosti stydké. Na ni se upíná. Hlavním úkolem svalu je "přitahování" hrudníku k pánvi. Jedná se o pohyb ohýbající trup směrem dopředu. Při kontrakci tento sval táhne žebra směrem dolů, je tedy zároveň i pomocným svalem dýchacím.

Šikmé břišní svaly jsou svaly nacházející se po stranách břišní krajiny. Upínají se na žebra a lopatku a končí na lopatě kyčelní kosti a v tříselném vazu (vnitřní šikmý sval a transverzální sval). Zevní šikmý sval probíhá od boční strany k prostředku břicha (k přímému břišnímu svalu) šikmo dolů, vnitřní šikmý sval naopak šikmo nahoru a transverzální sval má vlákna uspořádaná horizontálně. Všechny tři se poté sbíhají k přímému břišnímu svalu. Zde jsou jejich úpony spojeny a tvoří obalovou fascii přímého břišního svalu. Tyto svaly otáčejí trupem do stran v horizontální rovině a podle průběhu vláken jednotlivých svalů se pak účastní ve větší nebo menší míře úklonů trupu do stran.

Přidej se k 29 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
Poděkuj autorovi
1
  • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

    ____________________
  • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

    ____________________
  • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

    ____________________