Pomalá vs. rychlá opakování na břišní svaly

Jan Caha
Jan Caha před 7 lety
4 minuty čtení
Pomalá vs. rychlá opakování na břišní svaly
1

Jsou pro budování svalové hmoty břicha vhodnější rychlá nebo pomalá opakování. Tuto otázku si položili španělští vědci, aby dokázali všem cvičencům, jak to s rychlostí jejich opakování doopravdy je.

Pomalá vs. rychlá opakování

Většina kulturistů vždy provádí opakování jednotlivých cviků v pomalém tempu. Jak je to ale s břichem? Opakování v pomalém tempu jsou lépe kontrolovatelná a mají lepší zacílení na pracující svaly. Kulturisté nechtějí spoléhat na rychlá opakování, která jsou často doprovázena švihovými pohyby a cheatingem. Právě proto byste měli provádět opakování, která budou trvat minimálně 2 s v pozitivní fázi a minimálně 2 s v negativní fázi. Podíváme-li se na druhou stranu, a to na rychlá opakování zjistíme, že ty zapojují více svalových vláken a napomáhají rozvoji okolních svalových skupin mimo přímého břišního svalu.

Španělští vědci testovali zapojení břišních svalů, šikmých břišních a vzpřimovačů páteře při provádění opakování s rychlostí v pozitivní fázi 4 s, 2 s, 1,5 s, 1 s a co nejrychleji. Výsledek ukazuje, že pro zapojení stabilizačních svalů, svalů břicha a centra těla je nejvhodnější provádět opakování co nejrychleji, vždy však korektní technikou. Takto prováděná opakování napomáhají rozvoji břišních svalů a to zejména těch šikmých. V těch byla zjištěna šestinásobně vyšší tenze než při provádění pomalých opakování.

Aktin.cz doporučení: Pokud chcete zesílit střed těla, dnes velmi populární CORE, provádějte rychlá opakování. Při tomto tréninku zapojíte také více svalových vláken. Pokud naopak chcete sval při tréninku procítit a lépe napumpovat, provádějte pomalejší opakování.

Břišní svaly - anatomie

Břicho anatomieHlavními svaly břicha jsou přímý břišní sval a šikmé břišní svaly. Přímý břišní sval začíná na mečovitém výběžku hrudní kosti a probíhá přímo dolu ke kosti stydké. Na ni se upíná. Hlavním úkolem svalu je "přitahování" hrudníku k pánvi. Jedná se o pohyb ohýbající trup směrem dopředu. Při kontrakci tento sval táhne žebra směrem dolů, je tedy zároveň i pomocným svalem dýchacím.

Šikmé břišní svaly jsou svaly nacházející se po stranách břišní krajiny. Upínají se na žebra a lopatku a končí na lopatě kyčelní kosti a v tříselném vazu (vnitřní šikmý sval a transverzální sval). Zevní šikmý sval probíhá od boční strany k prostředku břicha (k přímému břišnímu svalu) šikmo dolů, vnitřní šikmý sval naopak šikmo nahoru a transverzální sval má vlákna uspořádaná horizontálně. Všechny tři se poté sbíhají k přímému břišnímu svalu. Zde jsou jejich úpony spojeny a tvoří obalovou fascii přímého břišního svalu. Tyto svaly otáčejí trupem do stran v horizontální rovině a podle průběhu vláken jednotlivých svalů se pak účastní ve větší nebo menší míře úklonů trupu do stran.

Byl ti článek užitečný?
Jo, super! Bohužel ne

Diskuze k článku