Tento článek obsahuje dlouho neaktualizovaná sdělení. Doporučujeme vyhledat článek novějšího data publikace.

Nadváha a obezita jako životní styl?

Nadváha a obezita jako životní styl?

Nadváha a obezita je v ČR moderním trendem. Zdálo by se po každoročním uveřejnění statistiky, které informují právě o rozvoji obezity a nadváhy u nás. Dokonce se dá říct, že nadváha se stává určitou módou evokující to, že máte opravdový "dostatek" a vy na to přece máte. 

Nadváha a obezita jako životní styl?


Obezita je v současné době charakterizována jako civilizační onemocnění. Tento stav je značně paradoxní, protože toto onemocnění si může způsobit každý člověk sám a v podstatě se dostává do stavu horší fyzické kondice a zhoršené kvality života z vlastní svobodné volby a mnohdy velice rád. Obezita je bezesporu výdobytkem moderní doby a souvisí s přebytkem, i přes to se objevuje stejně v nižších i vyšších sociálních vrstvách. Kde vlastně obezita našla svůj původ a od kdy ji definujeme jako onemocnění?

Obezitu můžeme definovat jako:

 • Onemocnění s nadměrným uložením tuku v organismu. Podíl tuku v organismu tvoří normálně u žen do 25 - 30 %, u mužů do 20 až 25 %.
 • Obezita je skupina nemocí s individuální poruchou řízení energetiky organismu s podílem dědičné náchylnosti a působením toxického prostředí, které vede hromadění tukových rezerv.

Historie obezity

Obezita

Obezita v dřívějších dobách nebyla tak častá, protože lidstvo trpělo častěji hladem a tudíž podvýživou než obezitou. Ale zmínky o obezitě můžeme nacházet již od prehistorických dob. Tyto poznatky nám dokládá umění, a to především sochy, obrazy a později literární prameny. Klasickým příkladem toho, že se obezita vyskytovala již před 25 000 lety, jsou nálezy sošek Venuše po celém světě. Tyto sošky jsou charakteristické abdominální obezitou a velkým poprsím, což bylo tehdejším znakem plodnosti a hojnosti. Známky obezity se objevily i ve starověkém Egyptě, a především u bohatších vrstev. Zkoumání kožních řas potvrdily, že Ramess III. a Amenhotep III. trpěli obezitou. Staré Řecko a Řím bylo proslulé zdravým životním stylem. Lékaři v této době poukazují na to, že lidé trpící obezitou zemřou dříve, než lidé s normální (přiměřenou) hmotností.  Ve středověku byla typická obezita a s ní úzce spojená dna u panovníků. Tato nemoc byla způsobena nedostatkem pohybu a nadměrným „holdováním“ jídlu i pití. Typickou dobou obezity je období baroka. Toto období je vyznačováno ideálem krásy těla, jenž spočívá v jeho zaoblenosti. Dokazují to sochy a obrazy buclatých andělíčků. Otylost je v této době znakem bohatství, úspěšnosti a blahobytu, ale přesto se objevují názory na to, jak obezita škodí a krátí délku života.  V 18. a 19. století se medicína zabývá příčinami vzniku obezity a jejím léčením. Na konci 19. století je ideálem krásy štíhlá rakouská císařovna Sisi, ta se stává příkladem pro poddané. Počátkem dvacátého století je obezita stále častější. Přítrž jí dává první a druhá světová válka. Po těhto událostech a stabilizaci světové ekonomiky se obezita nadále rozmáchá zejména v USA. Dnes postihuje celý vyspělí svět.

Trochu čísel - statistika

Obezita se v dnešní době stává celosvětově rozšířeným problémem. Nejvíce obézních je v současnosti v USA, a to až 60 % tamní populace. O něco méně obézních lidí je v Rusku a Řecku. V České republice je již  situace také kritická, a není rozumné ji podceňovat. I tak je situace obézních lidí u nás velice vážná. Každým rokem se totiž dostáváme výše a výše na žebříčku. 

V České republice je v dnešní době na 21 % mužů a 31 % žen obézních. Když sečteme nadváhu a obezitu, vyjde nám u žen alarmující číslo 68 % a u mužů dokonce 72 %. Výskyt obezity a nadváhy je u nás vyšší než v evropském průměru. Oproti zbytku Evropy je u českých mužů zejména vyšší výskyt obezity , u žen je nižší výskyt nadváhy a výrazně vyšší výskyt obezity. V dnešní době dochází ke změně životního stylu, a tím se zvyšuje procento obézních dětí. Děti v mladším školním věku (6 – 12 let) trpí v 10 % nadváhou a 10 % jich je obézních. Až 18 % dětí je obézních okolo sedmého roku života, tento nárůst úzce souvisí s nástupem dětí do školy. Ve starším školním věku procento nadváhy a obezity u dětí klesá. Součtem dává nadváha a obezita u dětí mladšího školního věku až 11 %.

Potravinová pyramida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* barevná čísla označují počet denních porcí jednotlivých jídel

Příčiny vzniku obezity

Hlavní příčinou vzniku obezity je bezesporu strava a nesprávná výživa jedince, k té se vrátíme níže. Mimo tento faktor, který je rozhodující u téměř 90 % věškerých případů obezity, jsou zde i zdravotní příčiny. Ty jsou buď ovlivntelné a nebo neovlivnitelné.

Ovlivnitelné zdravotní příčiny

 • Mimořádně snížený klidový výdej energie (příčina je v poruše funkce štítné žlázy).
 • Lidé trpící nadváhou často vykazují nízký výdej energie v klidu. Pokud nepracuje štítná žláza tak jak by měla, nevydává tělo energii, a ta je následně ukládána do tukové tkáně. Je nutné podávat jód.
 • Nadbytek kortizolu (příčina je v poruše činnosti nadledvin nebo dlouhodobého podávání kortikoidů).
 • Nedostatečná produkce růstového hormonu.
 • Porucha činnosti mozku.
 • Podávání psychofarmak.
 • Předčasné podávání antikoncepce – nedoporučuje se podávat dívkám mladším 15 – ti let. Je dokázáno, že mají tyto léky tendenci zvyšovat váhu.

Obezita

Neovlivnitelné zdravotní příčiny

 • Genetické dispozice – děti, jejichž rodiče jsou obézní nebo trpí nadváhou, mají větší pravděpodobnost, že budou rovněž trpět nadváhou nebo obezitou. Nižší pravděpodobnost, že dítě bude obézní, je tehdy, jestliže trpí nadváhou nebo obezitou jen jeden z rodičů.
 • Genový defekt MC-4 R způsobuje patologickou žravost a časný vznik obezity

Obezita je zejména důsledek pozitivní energetické bilance. Když se poruší tato bilance (rovnováha) energetický příjem je vyšší než energetický výdej. Energetickým příjmem rozumíme zastoupení základních živin (sacharidy, tuky, bílkoviny). Z následujícího plyne, že máme v podstatě dvě možnost, jak ovlivnit vznik obezity. Tím prvním je snížit energetický příjem, druhou volbou je navýšit energetický výdej.


Energetický příjem - rozhodujícím faktorem je konzumace stravy o vysoké energetické hodnotě. Vyvarujte se potravinám, které obsahují vysoké množství jednoduchých cukrů, vysoké zastoupení tuku živočišného i rostlinného původu a konzumujte pouze netučné bílkoviny. Při stanovení vhodného energetického příjmu se řiďte jednoduchým pohledem na svoji hmotnost, pokud neustále narůstá, jste v energetickém přebytku. Snižte energetický příjem o 2000 kJ a nadále sledujte svoji hmotnost. Dodržujte správný trojpoměr živin, který je v současné době stanoven  na 55 % sacharidů, 15 % bílkovin a 30 % tuku. Pokud se vám ještě více podaří snížit množství konzumovaného tuku a sacharidů ve prospěch kvalitních bílkovin, budete na tom ještě lépe.

Energetický výdej - ten je ovlivnitelný pravidelnou fyzickou aktivitou. Nebojte, nebudu vás hnát do posiloven a zavírat do tělocvičny. Pokud již trpíte obezitou, zvolte si sport, při kterém co nejméně zatěžujete nosné klouby. Může se jednat o rychlou chůzi, cyklistiku nebo plavání. Zapomeňte na dnes populární taneční formy aerobiku i klasického aerobiku. Vyzkoušejte např. pilates nebo jógu. Hlavní důraz však klaďte na to, abyste prováděli fyzickou aktivitu na zhruba 120 tepech za minutu, a to v délce 30-60 min.

Obezita je sice civilizačním onemocněním a může se vám zdát, že kdo není obézní, není IN. Je tomu však právě naopak, budete-li mít vysportovanou postavu s náznakem břišních svalů, budete vždy působit zdravějším dojmem a budete mít před ostatními navrch. Mslete na to a věřte, že změna životního stylu a postavy je možná, stačí se jen snažit, nevymlouvat se na únavu a nedostatek času, nebo na náročnou práci. 

 •