Tomáš Procházka: "máme o 40 % více závodníků, než loni"

Aktin Redakce
Aktin Redakce 20. 4. 2016
Uložit článek
Tomáš Procházka: "máme o 40 % více závodníků, než loni"

Další sezóna naturální kulturistiky již odstartovala a dá se říct, že by měla být opět velkým posunem ve snažení o čistotu tohoto sportu. Co nového se událo ve světě kulturistiky a fitness v roce 2016 a co nás čeká? Pro Aktin.cz jsme vyzpovídali prezidenta ČSNS Tomáše Procházku. 

Tomáš Procházka: "máme o 40 % více závodníků, než loni"

ČSNS vstoupila do jedenáctého roku svého fungování. Loňský podzim se podařilo uskutečnit poměrně hodně zajímavých změn. Co všechno se událo?

Po deseti letech činnosti ČSNS jsem i já v loňském roce trochu bilancoval. Během té doby si stovky naturálních sportovců splnily svůj sen, mohou se věnovat naplno svému oblíbenému sportu a účastnit se vrcholných soutěží v ČR i v zahraničí. Na druhou stranu jsem si uvědomil, že i naše organizace potřebuje nový impuls a oživení. Proto jsem se rozhodl k několika důležitým krokům. V první řadě se nastartovaly poměrně zásadní změny v systému naší činnosti díky ustanovení nových oblastních ČSNS promotérů. Tito lidé by měli od letošního roku zodpovídat za pořádání soutěží i dalších akcí ve své oblasti, komunikovat se sportovci, pomáhat s jejich registracemi i dalšími činnostmi, které souvisí s členstvím v ČSNS. Protože se jedná o bývalé či současné špičkové naturální kulturisty, stal se tým ČSNS promotérů zároveň hlavním poradním orgánem vedení ČSNS. Každý z našich promotérů Vám jistě potvrdí, jak velké množství konzultací na jednotlivá témata v posledních měsících proběhlo, ať už se to týkalo registrací sportovců, vývoje pravidel, kategorií či např. spolupráce s jednotlivými zahraničními subjekty. Hlavním cílem této systémové změny však bylo jednoznačně rozdělení práce mezi větší počet schopných lidí, v důsledku čehož by mělo dojít k postupnému výraznému navýšení počtu sportovců z ČR na soutěžích naturálů, zvýšení počtu soutěží i dalších akcí. Velmi důležité je i to, že se tyto akce začínají konat střídavě na území celé ČR, nikoli pouze v jedné části, jak tomu často bylo v posledních cca 2 letech...
 
V únoru se spustily nové internetové stránky, co si od nich slibuješ a v čem všem jsou nové?
Kromě několika malých vyjímek v podobě velmi omezeného prostoru v zavedených kulturistických časopisech, je internetová prezentace téměř jedinou možností sdělování informací o činnosti ČSNS směrem k veřejnosti. Z tohoto důvodu naše původní stránky již dlouho nesplňovaly dnešní požadavky. Důvodem byla zejména celková nepřehlednost, vyplývající z toho, že se stránky tvořily před mnoha lety, tedy v době, kdy nebylo vůbec jasné, jakou úlohu vlastně budou plnit, zda pouze informační, nebo i např. komerční. Z toho vyplynulo postupné nesystematické zahlcení obsahu méně důležitými materiály, což velmi ztěžovalo možnost najít zásadní informace, týkající se samotné činnosti ČSNS, registrací, soutěží, přihlášek atd. Nový vzhled a přehlednost tedy byly základními důvody pro vytvoření nového webu.
 
Samotné stránky jsou však pouze jednou součástí nového elektronického systému. Neméně důležitá součást, která se neustále tvoří a rozvíjí, je systém, prostřednictvím kterého se mohou sportovci registrovat do ČSNS, hlásit na soutěže, nahrávat předem hudbu k volným sestavám, objednávat i platit startovné či doplňkové služby atd. Naším cílem je pak to, abychom prostřednictvím tohoto systému dokázali kromě již uvedených funkcí také zpracovávat výsledky na všech soutěžích, pořádaných ČSNS. V posledních letech jsme částečně využívali obdobný systém, který vyvíjí slovenská organizace SANK, nicméně za tyto služby jsme museli platit poměrně vysoké částky a při plánovaném rozvoji naší činnosti bychom za 2-3 roky zaplatili stejnou částku, jako bylo potřeba nyní uhradit jednorázově. Proto jsme se rozhodli, že se vyplatí vytvořit nový systém, kam si můžeme zakomponovat různé funkce podle svých představ a začali jsme hned tím, že je možné jeho prostřednictvím např. provádět bezhotovostní platby. Důvodem bylo velké množství sportovců, zejména ze zahraničí, kteří se přihlašovali na soutěže a pak se nedostavili, aniž by nás o tom předem informovali, což působilo značné organizační i finanční problémy zejména pořadatelům soutěží. Od letošního roku musí být každý sportovec předem přihlášený a mít zaplacené startovné, aby se mohl soutěže zúčastnit. Velmi se tím zjednoduší i zdlouhavá ranní registrace na soutěži.
 
V tomto roce se bude konat více soutěží, než v letech předchozích. Co všechno nás čeká?
Zvýšení počtu soutěží a jejich konání v různých oblastech ČR je jedním z našich hlavních cílů. Zapojení nových ČSNS promotérů přineslo v tomto směru okamžitě své ovoce. Výsledkem jsou 4 soutěže, plánované v tomto roce v ČR, přičemž se každá z nich koná v jiné části naší republiky. V 1. polovině roku jde konkrétně o Natural Miss & Mr. Fitness 2016 v Karlových Varech a Danox mezinárodní MČR 2016 v Chocni, ve 2. polovině roku pak o Fitness Institut Natural Cup 2016 v Brně a čekáme také na potvrzení pořádání další podzimní pohárové soutěže v Karviné. Kromě těchto velkých akcí se naši sportovci pravidelně účastní jarní či podzimní menší pohárové soutěže Natur-sport Beauty&Fitness Cup v Praze. Tímto nesporným pokrokem se však nenecháváme nikterak ukolébat a již nyní intenzivně komunikujeme se zájemci o pořádání jarních soutěží 2017 ve městech Příbram a Liberec.
 
Registrace závodníků je již pro tento rok uzavřená. Jsi spokojen s množstvím závodníků, kteří se registrovali do letošní sezóny?
Registrace sportovců ČSNS probíhaly od měsíce ledna do poloviny března. Aktuální seznamy sportovců, včetně údajů, nahlášených pro potřeby dopingového monitoringu, byly předány Antidopingovému výboru ČR a nyní se již soustředíme na přípravu samotných soutěží. Pokud srovnáme počty registrovaných zájemců o účast na soutěžích naturálů, máme nyní zaregistrováno cca o 30 – 40 sportovců více, než ve stejném období v loňském  roce, takže spokojený určitě jsem a vzhledem ke konání plánovaných soutěží v různých městech ČR předpokládám, že se bude jejich zájem nadále zvyšovat.
 
 
ČSNS potažmo INBA Czech stejně jako další organizace po celém světě vystupuje ze zastřešující organizace INBA Global, jaký je důvod?
Ono to není přímo tak, že by země hromadně vystupovaly z INBA Global, ale je pravda, že u části lidí, včetně mě, vyvrcholila dlouhodobá nespokojenost s vedením této organizace z USA. Mistrovství světa 2013 na Zakyntosu a zejména Mistrovství světa 2015 v Dubaji bylo tou poslední kapkou, která mě přinutila k tomu, abych přehodnotil smysl celé exkluzivní spolupráce mezi  INBA Global a naší nezávislou mezinárodní organizací INBA Europe, která sdružuje evropské naturální organizace, a kterou jsem pomáhal spolu se slovenským kolegou Pavolem Ferencem založit před 5 lety. Na naše poměry absolutně nezvládnutá organizace obou zmíněných světových šampionátů, časté nedodržování soutěžních pravidel, neustále se navyšující finanční i jiné požadavky ze strany INBA Global a zejména velmi vysoké částky v podobě vybraných povinných příspěvků na dopingové testy od stovek sportovců a naše následné zjištění, že prakticky neexistují žádné oficiální výsledky analýz těchto „testů“, to všechny byly důvody, proč jsem začal otevřeně kritizovat činnost vedení INBA Global.
 
Nebyli jsme ale zdaleka jediní, kdo dával najevo svou hrubou nespokojenost. Ihned po MS 2015 v Dubaji jsem se proto dohodl s vedením INBA  Australia, nejsilnější naturální organizace na světě, na vytvoření společného tlaku na vedení INBA Global, kterým bychom je donutili k zásadním změnám a zprůhlednění celé jejich činnosti. Situace se však vyvinula tak, že zatímco Australané vyzvali oficiálně vedení INBA Global k zásadní změně systému a zároveň zahájili nutné kroky ke své nezávislosti, došlo k neoficiálnímu jednání mezi vedením INBA Global a zástupci slovenské organizace SANK, kteří nesdíleli můj poměrně radikální postoj k řešení celé situace v rámci INBA. Zmíněné jednání, které proběhlo bez pověření členů či vedení INBA Europe, vyústilo v dohodu těchto dvou subjektů a mé “odvolání“ z pozice prezidenta INBA Europe. Takový krok samozřejmě neměl v souvislosti s naší mezinárodní organizací žádnou právní platnost, ale znamenal v praxi to, že naše organizace už nebude zastupovat INBA Global v Evropě a že dojde k jejímu částečnému rozštěpení, což je obrovská škoda, zvlášť když hlavním důvodem je člověk, který žije tisíce kilometrů daleko a jehož činnost zdaleka nedosahuje kvality kohokoli z členů INBA Europe...  . Pro členy ČSNS se tím nic nemění, mohou se účastnit jakýchkoli soutěží naturálů včetně soutěží INBA a mě osobně se v důsledku ulevilo, protože jsem přesvědčen, že tato situace výrazně urychlí některé změny, ke kterým směřoval vývoj nejen v rámci INBA, ale naturální kulturistiky a fitness obecně a na ty já se opravdu těším.  

Přidej se k 31 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
Líbí se mi Uložit článek
  • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

    ____________________
  • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

    ____________________
  • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

    ____________________