Proteinové "neproměnné" - co sledovat?

Jan Caha
Jan Caha 13. 11. 2016
Uložit článek
Proteinové "neproměnné" - co sledovat?

V kontextu příjmu bílkovin stále často narážíme na různé definice, které popisují vratné i nevratné procesy probíhající v organismu a navazující na příjem bílkovin. Stejně tak se na ně dotazuje mnoho z vás. Ty hlavní jsme pro vás vybrali. 

Proteinové "neproměnné"

Bílkoviny jíme neustále. Díváme se na jejich příjem, sledujeme magickou hranici dvou gramů, ale na své vlastní pocity a potřeby těla se díváme již méně. Jak je to vlastně s příjmem bílkovin, a na jaké atributy bychom se ve vztahu k bílkovinám měli dívat?

Magická dusíková bilance

Jednou z nejčastěji zmiňovaných veličin je pozitivní nebo negativní dusíková bilance. Spousta lidí z fitness populace se však plete v tom, co tyto pojmy doopravdy znamenají. Hladinu bílkovin biochemici neměří přímo, ale stanovují rovnováhu dusíku, který je základní stavební složkou každé aminokyseliny. Rovnováha dusíku je poměr mezi celkovým příjmem a výdejem dusíku. Pozitivní rovnováha dusíku znamená nárůst obsahu tělesných proteinů v organismu (dochází k nárůstu svalové hmoty). Negativní bilance znamená snižování proteinů v organismu (dlouhodoběji vzniká svalová ztráta - katabolismus). Při náročném tréninku se zvyšuje vylučování dusíku. Potřebný dusík se doplní zvýšeným množstvím proteinů nebo aminokyselin. „Jen velmi málo proteinů je potřeba k budování svalové hmoty, ale k pokrytí deficitu dusíku, vzniklého během tréninku, jich potřebujete mnoho. Doporučení pro fitness trénink nebo kulturistiku by mohlo znít: Udržujte se v pozitivní dusíkové bilanci. 

Limituje nás limitní aminokyselina? 

Chybí-li některá z esenciálních aminokyselin, mohou být ostatní přítomny ve velkém přebytku a stejně jsou pro stavbu vlastních proteinů nevyužitelné. Jako nejvhodnější jsou považovány proteiny obsahující všech osm esenciálních aminokyselin. 
Nevyváženost jednotlivých aminokyselin v potravě člověka může způsobit jeho zdravotní komplikace. Nejčastější limitující aminokyseliny jsou lysin v obilovinách, methionin v luštěninách a hovězím mase, tryptofan v kukuřici. Tato rizika jsou definována dvěma biochemickými zákony. 
Rubnerův zákon limitní aminokyseliny – popisuje využití aminokyselin z přijatých proteinů, kdy závisí na obsahu nejméně zastoupené esenciální aminokyseliny. To znamená, že z přijatých aminokyselin se jich do vlastních proteinů začlení jen tolik, kolik odpovídá množství nejméně zastoupené esenciální aminokyseliny. Protože aminokyseliny se v organismu neskladují, ostatní aminokyseliny jsou rozloženy, i když v organismu panuje celkový nedostatek proteinů. 
Wolfův zákon nadbytku esenciálních aminokyselin – varuje, že příjem libovolné esenciální aminokyseliny ve velkém nadbytku (minimálně čtyřnásobném) zesiluje projevy limitní aminokyseliny, zabraňuje metabolismu jiných aminokyselin, a tím narušuje metabolické systémy.
Doporučením pro fitness by tak mohlo být: sledujte obsah limitních aminokyselin zejména u neplnohodnotných zdrojů proteinů a kombinujte jednotlivé zdroje tak, abyste se vyhnuli neplnohodnotnosti vaši zdrojů. 
 

Dají se proteinové zdroje rozdělit? 

Když využíváme proteinové zdroje, měli bychom se dívat i a to, které jsou plnohodnotné, a které nikoliv. Do naší smíšené výživy, ktergenních diet i metabolických typů, bychom měli využívat zdroje plnohodnotné a zejména živočišné. Pokud budeme využívat rostlinné zdroje, je pro nás výhodné podívat se na bod, který je napsán výše. A sice na to, zda nemá daná bílkovina "nějakou" limitní aminokyselinu, a pokud ano, tyto zdroje v jednotlivých denních jídlech nakombinovat. 
 • živočišné proteiny – mezi jejich kladné vlastnosti se řadí vyšší podíl čistých proteinů, lepší stravitelnost, výskyt převážně všech esenciálních aminokyselin, nižší riziko vyvolání alergických reakcí. K záporným vlastnostem patří vyšší obsah lipidů (cholesterolu), vyšší cena, malý obsah esenciálních mastných kyselin (krom ryb), vyšší zátěž na játra a ledviny, nebo horší stravitelnost,
 • rostlinné proteiny – za klady považuji nižší cenu, nulový obsah cholesterolu, vysoký obsah esenciálních a průvodních látek, méně toxických látek. Zápory zahrnují nekompletnost aminokyselin, vysoký obsah dusičnanů, menší obsah proteinů, riziko plísní, možnost alergií a nižší stravitelnost
 • mikrobiální proteiny – nejsou pro lidský organismus nijak významné
 • plnohodnotné proteiny – obsahují všechny esenciální aminokyseliny v potřebném množství a v ideálním poměru
 • neplnohodnotné proteiny – chybí některá esenciální aminokyselina nebo se vyskytuje v nedostatečném množství. 

Poslední doporučení věnujme konkrétním zdrojům. Zde je přehled těch nejlepších, které by ve vaší výživě neměly chybět, a které byste mohli do svého jídelníčku nově zařadit. 

Přidej se k 33 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
Líbí se mi Uložit článek
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________