1
zodpovězený dotaz
Dd, jaká je trvanlivost produktu?