Bílkoviny a jejich funkce v organismu

Jan Caha
Jan Caha 3. 2. 2016
4 min. 3 Líbí se mi Komentáře Uložit článek
Bílkoviny a jejich funkce v organismu

Jak jistě víte, tak jednou z nejdůležitějších makroživin pro silové sporty, jsou bílkoviny. Na jejich příjem se dívá snad každý kulturista i fitnesska, ne tedy nadarmo se jimi musíme zabývat i z teoretického hlediska. Tedy dívat se na to, co všechno ve vztahu k nim máme nebo nemáme vědět a znát. 

Pokud si představíme bílkovinu v naší stravě, myslíme hlavně na to, že má vliv na množství svalové hmoty, nebo složení těla a že se stará o reparaci a opravu svalových buněk. Ve vztahu k bílkovinám bychom však měli znát i další funkce, které bílkovina v našem organismu má nebo zastává. Jaké to jsou a jaký mají vztah ke sportovní aktivitě. Proč jsou tedy bílkoviny v naší stravě tak důležité. Zde jsou čtyři hlavní body, které bychom měli u bílkovin rozlišovat. 

Co jsou bílkoviny? 

Bílkoviny jsou jedním z hlavních makronutrientů (makroživin) v naší výživě, není je proto možné nahradit. Ostatně stejně jako sacharidy a tuky. Tělesné bílkoviny jsou neustále degradovány (podléhají rozkladu – katabolické děje) a znovu syntetizovány (vytvářeny – anabolické děje), proto je jejich dostatečný příjem (nejen v kulturistice) nezbytný.

U kosterních svalů je poločas rozpadu i tvorby v řadech měsíců, u plazmatických bílkovin a střevních buněk v řádech hodin až týdnů. Adekvátní příjem bílkoviny nám tedy zajišťuje to, aby tyto procesy probíhaly pro nás co nejšetrněji. Při nedostatečném příjmu hrozí zastavení růstu, narušení obranyschopnosti, pomalé hojení nebo porušení orgánů. Zde můžeme ještě navíc rozlišujeme tzv. primární nedostatečný příjem (způsoben nedostatkem proteinů ve stravě) a sekundární, který je zapříčiněn nesprávnou funkcí jater, ledvin či jiným onemocněním. Protipólem nedostatečného příjmu je příjem nadbytečný. Tento „přespříjem“ je z dlouhodobého hlediska zdravotně rizikový. Hrozí nám přinejmenším zvýšení tlaku krve a trávící obtíže, neadekvátní zatížení jater a ledvin a sní spojené zvýšené množství kyseliny močové v krvi.

Jaké jsou hlavní funkce bílkovin v organismu? 

1 / strukturální funkce

Hlavní a zásadní funkcí pro náš organismus je funkce strukturální. To je právě ta, která zajímá každého kulturistu, ač vás to třeba ve vztahu k tomuto názvu nenapadne. Tvorba plazmatických proteinů, které následně slouží k obnově a výstavbě buněk, to je hlavní náplní strukturální funkce. Pokud tedy trénujete, pracujete velmi efektivně na tom, abyste svalové buňky poničili. Právě příjem a přísun bílkovin, resp. aminokyselin vám zajistí dostatečnou regenerační schopnost vašeho organismu. 

2 / součást regulačních a metabolických mechanismů

Tvorba proteinů se specifickou funkcí v organismu (enzymů, hormonů, transportních proteinů…). Příjem bílkovin není důležitý jen pro budování svalové hmoty z pohledu opravy svalových buněk. Je důležitý také pro hlavní mediátory toho, že vůbec budete schopni svalovou hmotu budovat. Právě enzymy, hormony a transportní proteiny se o toto starají. Ba co více, bez enzymů nedokážete zpracovat přijatou potravu a nedokážete ji ani naplno využít. 

3 / obranná funkce

Jednou z funkcí bílkovin nebo proteinů je i to, že vytvářejí protilátky v našem organismu. Ty jsou velmi nutné, a to nejen z důvodu toho, že vás chrání před onemocněním, ale správný chod vaší imunity je jedním z nutných předpokladů toho, že se budete v tréninku soustavně zlepšovat. 

4 / nutriční funkce

Poslední funkcí je ten fakt, že stejně jako ostatní živiny, tak i proteiny dodávají do našeho organismu využitelnou energii. Bílkoviny obsahují 17 kJ/g, jsou proto využitelné pro naše tělo jako stejně vydatný zdroj energie jako sacharidy. Což je však značně nevýhodné, a to z důvodu vysokého termického efektu při metabolismu bílkovin (30% energie využito na samotný metabolismus). Při oxidaci bílkovin vznikají katabolické produkty, které musí být z těla vyloučeny ve formě urei. To vede k nepřiměřenému zatížení organismu zejména ledvin.
 
Nyní již víte, jak bílkoviny fungují, jak pracují ve vašem těle a co všechno ve vašem organismu zajišťují. 

Přidej se k 43 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
3 Líbí se mi Uložit článek