Tento článek obsahuje dlouho neaktualizovaná sdělení. Doporučujeme vyhledat článek novějšího data publikace.

Chcete mít dlouhý a spokojený život? Cvičte!

Kristýna Dvořáková
Kristýna Dvořáková 7. 2. 2020
Chcete mít dlouhý a spokojený život? Cvičte!

Dlouhý a spokojený život bez zdravotních komplikací by si přál asi každý z nás. Současná doba rozvoje a blahobytu nám sice poskytuje ty nejlepší preventivní i léčebné metody, na druhou stranu se ale na našem zdraví podepisuje i negativně. 

Nadbytek nekvalitní stravy spojený s nedostatkem pohybu je rizikovým faktorem vzniku řady civilizačních onemocnění, jakým je obezita, cukrovka, onemocnění srdce a cév, nádorové onemocnění atd. Ukazuje se však, že právě cvičení a dobrá fyzická kondice má u těchto onemocnění významný protektivní (ochranný) vliv. 

Co se v dnešním článku dozvíme?

 • Jaký vliv má fyzická kondice na rozvoj kardiovaskulárních a nádorových onemocnění
 • Jaká je minimální doba, kterou bychom týdně měli strávit sportem
 • Jaké další výhody má kvalitní pohyb

Ženy s dobrou fyzickou výkonností mají nižší riziko úmrtí 

Vědci z Evropské kardiologické společnosti sledovali 4 714 žen ve věku 50–75 let s prokázanou ischemickou chorobou srdeční (jednou z forem projevů je např. infarkt myokardu) nebo při jejím podezření. Během cvičení, které probíhalo pomocí chůze nebo běhu na běžícím páse (zvyšující se intenzita až do vyčerpání), se výzkumníci zaměřili na fyzickou výkonnost a funkci srdce.

Hranice, která definovala "fit" ženy, byla stanovena na zvládnutí pohybu o intenzitě 10 MET² (metabolických jednotek), což odpovídá běhu o rychlosti cca 10 km/h. Respondentky, které tuto hranici překonaly, pak byly porovnávány s těmi, které 10 MET² nedosáhly.

Dobrá fyzická výkonnost významně snižuje míru úmrtnosti ze všech příčin

Po odstranění faktorů, které by mohly zkreslovat vztah fyzické výkonnosti a výskytu úmrtí, bylo dosažení “fit” hranice spojeno s nižší roční mírou úmrtnosti na všechny výše zmiňované příčiny:

 1. úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění byla u “fit” žen téměř 4x nižší (2,2 % vs 0,6 %) 
 2. úmrtnost na nádorová onemocnění byla u “fit žen” 2x nižší (0,9 % vs 0,4 %)
 3. úmrtnost na ostatní příčiny byla u “fit” žen více než 4x nižší (1,4 % vs 0,3 %)
Chcete mít dlouhý a spokojený život? Cvičte!

Jaká doporučení bychom měli ohledně pohybu dodržovat?

Dle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) bychom se v rámci zachování zdraví měli hýbat alespoň podle jedné z těchto možností:

 1. 150 minut týdně (střední intenzita) – Pohyb o střední intenzitě zahrnuje běžné denní aktivity, jako je svižná chůze, jízda na kole, jízda na bruslích, rekreační plavání, úklid nebo zahradničení. Na každý den tak vychází necelá půlhodinka lehké fyzické aktivity, kterou přece všichni zvládneme levou zadní. 
 2. 75 minut týdně (vyšší intenzita) – Při tréninku o vyšší intenzitě se nám citelně zvyšuje srdeční tep a zadýcháme se při něm. Patří sem např. běh, cyklistika, kondiční plavání, skákání přes švihadlo nebo silový trénink.
 • Tato doporučení jsou však opravdu pouze minimem a nejvíce pozitivních účinků na zdraví se u fyzické aktivity o střední intenzitě projeví při 5 hodinách (300 minutách) týdně. 
 • U intenzivnějšího cvičení bychom se pak měli dostat alespoň na 150 minut/týden. 
 • Kromě zdraví nám však cvičení přináší mnoho dalších výhod. Díky endorfinům se budeme cítit šťastnější, sebevědomější, budeme mít více energie do života a také lépe a kvalitněji spát.
Chcete mít dlouhý a spokojený život? Cvičte!

Co si z toho vzít? 

Celosvětově nejčastější příčinou úmrtí jsou v současnosti tzv. civilizační onemocnění, která jsou spojena s nadbytkem nekvalitní stravy a nízkou fyzickou aktivitou. Právě pravidelný pohyb se však ukazuje být významným pomocným faktorem jejich léčby i prevence. Lidé s dobrou fyzickou kondicí mají několikanásobně nižší riziko úmrtí z kardiovaskulárních, nádorových i ostatních příčin.

Pravidelný pohyb nám přitom přináší mnoho výhod i po stránce duševní a spolu s kvalitní a vyváženou stravou tvoří nerozlučnou dvojku na cestě za dlouhým a spokojeným bytím.

Přidej se k 36 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________