Chystá se k nám ukrajinské maso plné hormonů, nebo nám Tomio Okamura lže?

Petr Loskot
Petr Loskot 10. 10. 2019
Uložit článek
Chystá se k nám ukrajinské maso plné hormonů, nebo nám Tomio Okamura lže?
obrázek z facebooku Tomio Okamura - SPD

V oblasti výživy a kvality potravin stále panuje řada polopravd a mýtů. Taková neznalost může vést k propagaci dezinformací, které se poté lavinovitě rozšiřují internetem, aniž by si jejich šířitelé dali práci s ověřením. Jednu takovou výživovou fake news včera vydal na svém facebookovém profilu i Tomio Okamura - SPD.

Tato fake news se týká tvrzení, že Evropská unie navrhuje zvýšit dovozy kuřecího masa z Ukrajiny do EU, a tedy i k nám do České republiky. Toto maso má obsahovat anabolické steroidy, růstový hormon a také zbytky pesticidů a herbicidů z jejich krmiva. Může se takové zdravotně závadné maso do Evropské unie a České republiky vůbec dostat?

Co se v dnešním článku dozvíme?

 • Čeho přesně se tvrzení Tomia Okamury týká
 • Jestli se může dostat na území Evropské unie maso s obsahem anabolických steroidů a růstového hormonu
 • Jak je to s kontrolou obsahu pesticidů v potravinách na území Evropské unie

"My v hnutí SPD odmítáme, aby se do České republiky kvůli EU dovážel takový biologický odpad!" Hřmí z příspěvku Tomia Okamury na Facebooku

Podle facebookové stránky Tomio Okamura - SPD “Brusel navrhuje zvýšit dovozy kuřecího masa z Ukrajiny o dalších 50 tisíc tun ročně. Na Ukrajině není zakázáno používání anabolických steroidů a růstového hormonu k dopování kuřat, aby rychleji rostla. Použití těchto hormonálních přípravků má však negativní zdravotní dopady na konzumenty masa z dopovaných zvířat. Na Ukrajině je navíc povoleno používání mnohem vyššího množství pesticidů a herbicidů k ošetřování obilnin pro krmné směsi pro drůbež než v EU!”

Jenže je něco takového vůbec možné? 

Pojďme se podívat, zda Evropská unie na svém území nějakým způsobem reguluje obsah těchto látek nejen v potravinách a živočišných i rostlinných produktech původem z EU, ale i v těch dovezených.

1. Výskyt anabolických steroidů a růstového hormonu v mase je ošetřen evropskou směrnicí i českou vyhláškou

Podle aktuálně platné směrnice 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat se píše, že tato směrnice vznikla mimo jiné proto, aby všichni spotřebitelé mohli získat maso a potraviny pocházející z masa za stejných nabídkových podmínek a aby tyto výrobky vyhovovaly co nejvíce jejich požadavkům a očekáváním.

 • Dále ze směrnice vyplývá, že členské státy EU zakazují dovoz ze třetích zemí, kde je povoleno podávat látky s tyreostatickým, estrogenním, androgenním nebo gestagenním účinkem za jiných než přísně definovaných podmínek.
 • Tím je na mysli, že podávání hormonů v případě léčebných důvodů je za přísných podmínek dovoleno v EU i mimo ní, ale maso takto léčených zvířat musí splnit ochranné lhůty, kdy koncentrace hormonů v mase klesnou na tak nízkou hodnotu, že nejsou pro člověka nebezpečné.
 • Z toho vyplývá, že zdravotně závadné maso s obsahem těchto látek se na území EU nemůže objevit. Navíc je stejně přísná i česká vyhláška, jejichž dodržování v oblasti masa vymáhá Státní veterinární správa (SVS). I z úst ředitele SVS v jednom z rozhovorů zaznívá, že: “Mnohdy se mluví o tom, že se používají hormony, protože jinak by zvířata takto nenarostla. Já mohu garantovat, že nic takového se nepoužívá, je to zakázáno už roky v celé Unii. Pokud jde o dovoz ze zemí mimo EU, prověřuje se, zda nepoužívají hormony jako stimulátory růstu.”
Chystá se k nám ukrajinské maso plné hormonů, nebo nám Tomio Okamura lže?

2. Zbytky pesticidů v potravinách kontroluje nařízení Evropského parlamentu

V druhé části se Tomio Okamura strachuje o zbytky pesticidů v kuřecím mase. Ukrajinské zákony na kvalitu krmiv kuřat jsou prý příliš benevolentní. I kdyby to byla pravda, na území Evropské unie by se však takové maso opět nedostalo. Nařízení Evropského parlamentu a Rady o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu totiž hovoří jasně.

 • Toto nařízení stanovuje maximální limity reziduí (MLR). Tím se rozumějí horní přípustné limity koncentrace reziduí pesticidů v potravinách nebo krmivech nebo na jejich povrchu založené na správné zemědělské praxi a na nejnižším vystavení spotřebitele nezbytném pro ochranu zranitelných spotřebitelů;
 • Dále se dočteme, že tato rezidua účinných látek v produktech rostlinného a živočišného původu by měla být pečlivě kontrolována a sledována.
 • Opět tak platí, že přísné limity musí splňovat produkty živočišného původu nejen z EU, ale i třetích zemí, tedy i Ukrajiny. Maso s rizikovým obsahem pesticidů se tak ke spotřebiteli nemá šanci dostat.

Co si z toho vzít? Nevěřte dezinformacím a informace si ověřujte. Kvalita masa je zaručena evropskými i českými zákony

Jak jsme si ukázali, obsah anabolických steroidů, růstového hormonu a také zbytků pesticidů a herbicidů v mase je na území Evropské unie přísně kontrolováno. Tyto zákony platí jak pro maso původem z EU, tak pro maso ze třetích zemí, jako je Ukrajina. Maso je navíc kontrolováno i našimi národními orgány, v České republice to je Státní veterinární správa.

Pro nás to znamená jediné. Svoje informační kanály, ze kterých informace čerpáme, bychom si měli ve svém vlastním zájmu ověřovat. Hned bychom neměli slepě všemu důvěřovat a šířit v dobré víře dál, i když se třeba jedná o zdroj blízký jedné z parlamentních politických stran v České republice.

Přidej se k 33 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
6 Líbí se mi Uložit článek
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________