Tento článek obsahuje dlouho neaktualizovaná sdělení. Doporučujeme vyhledat článek novějšího data publikace.

Gynekomastie - nejen z anabolik

Aktin Redakce
Aktin Redakce 26. 11. 2012
Gynekomastie - nejen z anabolik

Gynekomastie a strach z ní je spojen s kulturistikou nebo spíše s užíváním anabolických látek již od pradávna. Dnes a denně můžeme na soutěžích ve sportovní kulturistice vidět závodníky, kteří evidentně trpí na tuto poruchu mléčné žlázy a vystavují tak své neestetické prsní svalstvo na přetřes různým dohadům o dopingu. Jak je to ale vlastně se vznikem gynekomastie? Opravdu se jedná pouze o projev zneužívání dopingových látek? Nebo se může jednat i o určitý projev hormonální nerovnováhy, který má své fyziologické vysvětlení, případně je projevem závažné choroby? Na gynekomastii jsme se proto zeptali MUDr. Matěje Markvarta.

Jaké jiné důvody než užívání steroidů mohou zapříčinit gynekomastii?

Gynekomastie je pojem označující nezhoubné, jedno- či oboustranné zvětšení mléčné žlázy u muže. Vzniká na základě zvýšené konverze mužského pohlavního hormonu testosteronu na ženské pohlavní hormony estrogeny. Estrogeny totiž podporují růst mléčné žlázy a tudíž je jejich zvýšení doprovázeno právě klinickým projevem gynekomastie.

Estrogeny u muže vznikají aromatizací z testosteronu. K tomu dochází v tukové tkáni a játrech.

Gynekomastie může být fyziologická a patologická. K fyziologické gynekomastii dochází během puberty, kdy dochází k přechodnému zvýšení koncentrace pohlavních hormonů a prolaktinu. Přechodné zvýšení estrogenů, které jsou produkovány i varlaty, vyvolá zduření prsů v oblasti bradavek a jejich citlivost až bolestivost. S ustálením hormonálních hladin po skončení puberty tato gynekomastie spontánně vymizí. Dále dochází k fyziologické gynekomastii ve stáří, pravděpodobně útlumem činnosti Leydigových buněk varlat, které jsou zodpovědné za tvorbu testosteronu. Pokles testosteronu posune hormonální rovnováhu ve prospěch estrogenů a jejích účinek na organismus ve výsledku poněkud zesílí. Navíc je ve stáří typicky zvýšené množství tukové hmoty, ve které dochází k přirozené konverzi testosteronu na estrogen.

Patologická gynekomastie nastává při nedostatečné tvorbě testosteronu, nadprodukci estrogenů jako následek choroby nebo jako nežádoucí účinek terapie některými léky. 

Z konkrétních příčin patologické gynekomastie stojí za zmínku např.:

 • nádory varlat, nádory hypofýzy (ta reguluje mimo jiné produkci pohlavních hormonů pohlavními žlázami)
 • nádory kůry nadledvin (kromě kortikoidů zde vznikají i pohlavní hormony, u zdravého člověka však jen v malém množství)
 • jaterní cirhóza, která je typicky spojena s gynekomastií a sníženým odbouráváním estrogenů

Bylo také prokázano, že zvýšený obsah estrogenů v potravinách (např. ve formě fytoestrogenů) nebo obsah látek brzdících tvorbu testosteronu se mohou na vzniku gynekomastie podílet.

Kdy gynekomastie vzniká?

 • Chronické ledvinové selhání - zde hraje hlavní úlohu toxický vliv metabolických změn, a to jak na řízení gonadální funkce, tak na tvorbu androgenů samotných i na spermiogenezi. Důsledkem těchto změn je disociace LH, FSH a zvýšení prolaktinu
 • Jaterní poruchy - onemocnění jater (cirhóza, karcinom) vedou k feminizaci zvýšením tvorby vazebných globulinů (SHBG), sníženým odbouráváním estrogenů, stimulací periferní aromatizace androgenů.
 • Zvýšená funkce štítné žlázy vede k vzestupu SHBG, vazebného proteinu steroidních hormonů.
 • Snížená funkce štítné žlázy se spojena se vzestupem hladiny prolaktinu.
 • Poruchy funkce nadledvin jako benigní formy adrenální hyperplazie (hormonálně aktivní adenomy), nádory nadledviny (feminizující karcinom).
 • Hyperprolaktinemie - prolaktin přímo stimuluje vývoj prsní žlázy a navíc zvýšené hladiny prolaktinu oslabují periferní účinek testosteronu. Výsledkem je tedy nadměrné působení estrogenů na prs.
 • Hormonálně aktivní nádory steroidogenní tkáně varlat - tumor Leydigových buněk, Sertolliho buněk nebo tumor vycházející ze zárodečné tkáně (embryonální karcinom, choriokarcinom, teratomy), produkující hCG 
 • Ektopická gonodatropní sekrece při bronchogenním karcinomu produkující lidský choriogonadotropin (hCG)2)
 • Léky - anabolika, digoxin (interakce s estrogenními receptory v prsech), antihypertenziva - ACEI, blokátory kalciových kanálů, spironolakton (snižuje produkci androgenů a antagonizuje androgenní působení v periferii), některá antirevmatika a antidepresiva (zvýšením hladiny prolaktinu), antiandrogeny, neuroleptika, ale i některé návykové látky (canabis), cimetidin (antagonizuje androgenní receptory v periferii, zvyšuje hladinu prolaktinu), isoniazid, fenothiaziny, methyldopa, reserpin (zvýšení prolaktinu).
 • U dlouhodobě hladovějících nebo jinak strádajících osob je gynekomastie spojována s tzv. syndromem realimentace. Po přechodném útlumu gonadotropní sekrece dochází k obnově regulační hypotalamo-hypofyzo-gonadální funkce (tzv. rebound fenomen). Gonadotropní stimulací s aktivací tvorby steroidů v gonádách a konverzí androgenů na estrogeny v periferních tkáních se zvyšuje podíl estrogenů, což vede k růstové stimulaci mléčné žlázy. 
 • Fytoestrogeny nebo látky kontaminující zevní prostředí jako xenoestrogeny v plastech (bisfenol A)
 • Onemocnění varlat. Primárně poškozená varlata se objevují u Klinefelterova syndromu. Jedná se o genetické postižení, kdy genotyp muže je XXY místo normálně vyskytujícího se XY. Dále u pituitárního hypotalamického hypogonadismu (zmenšená varlata v důsledku nedostatečné sekrece vyšších řídících hormonů z hypotalamu). Reifensteinův syndromu je syndrom kombinující gynekomastii, deformity genitálu, hypogonadismus, abnormální vyústění močové trubice -hypospadie).Sekundární poškození varlat jiným onemocněním jakou jsou tumory, záněty, traumatické postižení, stav po vasektomii – podvázání chámovodů. Funkční kapacita Leydigových buněk je snížena, estrogeny se však tvoří normálně extraglandulární aromatizací. Snižuje se poměr androgenů k estrogenům.
 • Genetické poruchy. Příčinou gynekomastie mohou být také vrozené genové defekty jako jsou poruchy funkce receptoru pro androgeny (vrozené či získané). S genovými poruchami nebo mutacemi genů pro enzymy je také spojována zvýšená extraglandulární aromatizace (tj. enzymy zprostředkovaná tvorba estrogenů z androgenů).  Dědičnost poruchy aromatizace androgenů je vzácná, autozomálně dominantní, gynekomastie se objevuje již v časné adrenarché. Mužský pseudohermafroditismus u nevirilizujících enzymových blokád v nadledvině je provázen gynekomastií. Gonadální dysgeneze 45XO (mužský Turnerův syndrom) nebo například Klinefelterův syndrom (XXY) a další X polysomie s hypergonadotropním hypogonadismem (vysokou hladinou LH) bývají také často provázeny gynekomastií.

Vyjádření redakce: Redakce Aktin.cz chce tímto článkem upozornit na problém užívání anabolických steroidů a dopingu obecně v kulturistice. V žádném případě nepodporujeme užívání dopingu, naopak jej tvrdě odsuzujeme. Článek má složit k prohloubení osvěty u mladých sportovců uvažujících nebo používajících dopingové látky.

MUDr. Matěj Markvart

Matěj Markvart

Vzdělání:
Lékařská fakulta MU, Brno
 
Pracovní zkušenosti
Od 9/2011 do 5/2012 sekundární lékař I. Ortopedické kliniky FNUSA
 
Zájmy a sporty
MTB (z pozice dříve aktivního závodníka i trenéra), bodybuilding, hokej, výživa a suplementace v silových a vytrvalostních sportech, fyzioterapie a rehabilitace sportovců, korektivní cvičení

Přidej se k 32 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________