1
zodpovězený dotaz
Poprosím môžte uviesť krajinu pôvodu ?
1