Jak se vyznat v tom, co kupuješ? Poznej značky kvality na obalech potravin

Markéta Blahunková
Markéta Blahunková 29. 7. 2021
Uložit článek
Jak se vyznat v tom, co kupuješ? Poznej značky kvality na obalech potravin

Specifickým typem tvrzení na obalu potraviny či nápoje je grafické vyobrazení, které vás informuje třeba o tom, že je potravina vyrobena v Česku, pochází z ekologického zemědělství, je vhodná pro specifickou skupinu osob (např. celiaky) nebo že splňuje specifická kritéria kvality. Zajímavou otázkou je, do jaké míry souvisí tato loga s nutriční hodnotou potraviny a zda jsou zdravější nebo na stejné úrovni jako potraviny bez loga.

Na co se v článku zaměříme

 • Jaká loga můžeme na obalech nalézt

 • Jaké jsou podmínky pro použití loga

 • Jak souvisí značky kvality s nutriční hodnotou výrobku
 • Jsou “kvalitní” potraviny zdravější?

Grafická tvrzení na obalech

Loga lze dělit na:

 1. chráněná označení (chráněné označení původu, chráněná zeměpisná označení, zaručeně tradiční speciality)
 2. označení výrobků z ekologického zemědělství
 3. značky kvality (klasa, regionální potravina, český výrobek, česká potravina, fér potravina, vím, co jím)
 4. označení pro specifické skupiny spotřebitelů (bez lepku, bez laktózy)

Klasa

Jde o národní značku kvality, kterou uděluje ministr zemědělství mimořádně kvalitním výrobkům. Značku výrobce získá na 3 roky a v současné době se ní pyšní 1015 českých a moravských výrobků. 

Výrobek musí mít nějakou přidanou hodnotu v porovnání se stejnými produkty od jiných výrobců, která mu zaručuje jeho jedinečnost. Touto přidanou hodnotou může být například výjimečné chuťové vlastnosti, použití speciálního výrobního postupu, obohacení o určité složky, použití specifických surovin, snížené použití přídatných látek nebo jejich náhrada za látky přírodního původu, výjimečné nutriční vlastnosti.

Například u masných výrobků je nutné mít vysoký podíl masa, ovoce a zelenina musí být čerstvé a nejvyšší jakosti a  pečivo musí být čerstvé, nikoliv z mraženého polotovaru. Používání přídatných látek je omezeno jen na typ a množství z technologického hlediska nezbytně nutné.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fekonomika%2Fznacku-kvality-klasa-ma-uz-skoro-tisicovka-vyrobku-pribyla-t%2Fr~d75f227c1f0211e99182ac1f6b220ee8%2F&psig=AOvVaw0pfW02vKpoo8r24Pz0k4tK&ust=1626521695492000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCIiGnNK_5_ECFQAAAAAdAAAAABAI

Regionální potravina

Jde o označení nejlepšího výrobku z každého kraje, které uděluje ministr zemědělství výrobci na dobu 4 let. V současné době značku nese 407 výrobků. Většinou se vyrábí dle tradiční receptury, ze speciálních surovin anebo dle originálního výrobního postupu. Klade se důraz na původ surovin, hlavní surovina by ze 100 % měla pocházet z tuzemska a minimálně 70 % surovin by mělo pocházet z daného regionu.

Tento výrobek musí mít také alespoň 1 charakteristiku, která zvyšuje jeho přidanou hodnotu (např. vyšší podíl masa, vyšší podíl ovocné složky, z ručně nadojeného mléka, z ručně připraveného těsta, bez použití přídatných látek apod.) a která zaručuje jeho jedinečnost na trhu. Dále se hodnotí senzorické vlastnosti, složení a další kritéria.

Tím, že jsou suroviny a výsledné výrobky z nich regionální, měly by být pro spotřebitele ty nejčerstvější.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.cz%2Fslide%2F11261772%2F&psig=AOvVaw39hHptZeB_AytVUJceJR8w&ust=1626522056784000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKD25P3A5_ECFQAAAAAdAAAAABAw

Český výrobek 

Značení používané nejen v potravinářství pro všechny české výrobky, které si zažádají o licenci a splní stanovené podmínky (např. to, že žadatel musí být český občan a výroba musí probíhat v Česku). Licenci uděluje nadační fond Český výrobek. 

Produkt nemusí splňovat jiné podmínky týkající se kvality, zaměřuje se čistě na tuzemskou výrobu. Známka v případě potravin a nápojů neřeší jejich složení, použití přídatných ani další parametry.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcz.hecht.cz%2Fnovinka%2Fprestizni-znamka-cesky-vyrobek-pro-znacku-prominent-360&psig=AOvVaw0EnmWxNrc-mjXYCupxPRph&ust=1626522285571000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCMC2iuvB5_ECFQAAAAAdAAAAABAa

Česká potravina

Značení určené pro potraviny vyrobené v Česku z tuzemských surovin. V případě nezpracovaných potravin (např. mléko, maso), musí 100 % hmotnosti pocházet z tuzemska, u zpracovaných potravin pak minimálně 75 % součtu hmotností všech složek produktu musí pocházet z ČR. 

Logo opět nemá pro své užití stanovené podmínky týkající se složení potravin a nápojů a nereflektuje jejich nutriční kvalitu.

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.ceskapotravina.net%2Fcontent%2Fpredstavujeme-drzitele-znacky-cesky-vyrobek-garantovano-potravinarskou-komorou-cr&psig=AOvVaw0EnmWxNrc-mjXYCupxPRph&ust=1626522285571000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCMC2iuvB5_ECFQAAAAAdAAAAABAg

Fér potravina

Logo se objevuje na potravinách, jejichž složení je objektivně zhodnoceno jako „fér“ pro spotřebitele. Potravinu výrobce registruje do databáze, kde čeká, než bude hodnocena dle přesných kritérií (procentuální zastoupení základních složek, přítomnost aditivních látek, původ aj.). 

Nezisková organizace, která stojí za vytvoření loga, spravuje i webovou databázi potravin a mobilní aplikaci, kam si člověk zadá či naskenuje potravinu a může si přečíst například informace o složení, použití přídatných látek (E-kódy jsou zde vysvětleny). Dále obsahuje informaci, zda potravina byla ohodnocena jako “fér” a bodové vyjádření nutričního složení, bezpečnosti a značení potraviny. Více bodů lze získat za tuzemskou výrobu, užití výživových a zdravotních tvrzení, nesení jiného loga, za vyšší obsah masa, ovocné složky, obohacení výrobku vitaminy, za nepoužívání přídatných látek nebo užití látek přírodního původu. Body se ztrácí např. za užití palmového oleje, přídatných látek, želatiny, škrobů a dalších látek. Logo FÉR potravina lze použít u výrobků s minimálně 20 body (z rozsahu -20 až +30).

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fcz%2Fapp%2Ff%25C3%25A9r-potravina%2Fid702939583&psig=AOvVaw3jcHc5L-vD3Sq9fd8IFKhw&ust=1626522479765000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJjxwsfC5_ECFQAAAAAdAAAAABAD

Vím, co jím 

Značka vychází z iniciativy Vím, co jím a piju. Má pomoci lidem se lépe orientovat na trhu potravin a pro ty, kterým je tabulka nutričních hodnot nesrozumitelná a pomoci s výběrem potravin, které mají například nižší obsah soli, trans tuků či přidaných cukrů. 

Logo se objevuje na potravinách a nápojích splňující přesná nutriční kritéria dle Národního vědeckého výboru. Jsou stanovena kritéria pro každou skupinu potravin a nápojů zvlášť, zaměřují se na hodnocení obsahu nasycených a transnenasycených mastných kyseliny, soli, přidaného cukru, vlákniny a energie. U čerstvé a mražené zeleniny, ovoce a luštěnin lze splnit kritéria udělení loga jen, pokud neobsahují žádné další příměsi, které by ovlivnily jejich nutriční hodnotu.

Neřeší se složení, používání přídatných látek, původ potravin a jejich surovin.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmagazin.aktualne.cz%2Fvim-co-jim-logo%2Fr~i%3Aphoto%3A552124%2Fr~i%3Aarticle%3A780298%2F&psig=AOvVaw2QhZi0BzA5vNueklI0ln1y&ust=1626522742778000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNDfncfD5_ECFQAAAAAdAAAAABAs

Co si z toho vzít?

Výběrem potravin s logem označujícím, že pochází z naší země podpoříte ekonomiku a místní prodejce. Z hlediska složení však nemusí být produkty nutričně hodnotné. Párek z Česka může být sice kvalitněji vyroben oproti párku z dovozu, přesto na jeho složení nebude nic převratného. 

Značky Český výrobek a Česká potravina se vůbec nezaměřují na nutriční složení. Potraviny nesoucí logo Regionální potravina musí mít sice nějakou přidanou hodnotu, kterou může být i vylepšené nutriční složení, ale může ní být i cokoli jiného, takže nám značka nezaručuje, že by potravina byla zdravější. Logo Klasa se zdá být užitečné, potraviny mají stanovená kritéria pro tuzemskou výrobu, musí mít vyšší zastoupení složek potravin (maso, ovocná složka), navíc mohou mít přidanou hodnotu ve smyslu lepšího nutričního složení.

Loga Fér potravina a Vím, co jím se také jeví prakticky a mohou vám pomoci s výběrem nutričně kvalitnějších potravin. Fér potravina navíc přidává body za lokální původ potraviny, Vím, co jím nikoliv.

Loga mohou být velmi praktická, ale nezaručují vám, že daná potravina bude na 100 % lepší než ostatní a neměla by nahradit čtení složení a výživových údajů samotným spotřebitelem. Ne všichni výrobci se navíc rozhodli pro zažádání o licenci pro nesení některého loga, mohou tedy mít kvalitní potraviny, ale logo nemají.

Přidej se k 31 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
1 Líbí se mi Uložit článek
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________