Keto dieta pro sportovce: Spaluje tuky, pomáhá nabírat svaly a zlepšovat výkonnost?

Komentáře
2
Keto dieta pro sportovce: Spaluje tuky, pomáhá nabírat svaly a zlepšovat výkonnost?
Co v článku najdeš?
Zobrazit seznam Skrýt seznam

Ketogenní dieta hýbe světem, a tak není divu, že o její aplikaci do vrcholového sportu se zajímají nejen sportovci všemožných odvětví ve snaze o zlepšení výkonu, ale též výzkumníci hledající nové alternativy sportovní výživy. 

Je pozoruhodné, že po letech sacharidové nadvlády ve sportu je možné, aby jejich úplné vynechání nejen že nezpůsobilo dramatický propad ve výkonnosti sportovců, ale v řadě případů výkon prakticky neovlivnilo. Pojďme se nyní do problematiky užití ketogenní diety ve sportu ponořit naplno a zjistit, v jakých odvětví je její užití možné a v jakých sportech je naopak zcela nevhodná.

Co se v dnešním článku dozvíte?

 • Jaké jsou důsledky užívání ketogenní diety na silové sporty
 • Jak si vytrvalci poradí s přechodem na ketogenní dietu
 • Které sporty by se měly ketogenní dietě vyhnout obloukem
 • Jak přenést ketogenní dietu do fitness světa

Je ketogenní dieta zázrakem na hubnutí, nebo jen nástrojem kalorického deficitu?

Ať už to je odklon od konvenčních metod, či efektivita v řadě specifických situací, vědce zkrátka ketogenní dieta baví a o studie analyzující vliv ketogenní diety na sportovní výkon není nouze. Ale pozor, jedná se o ketogenní dietu složenou z běžné stravy, nikoliv o komerční a často nesmyslné instantní keto diety. Pojďme si nyní ukázat, v jakých odvětvích může být využívání ketogenní diety efektivní a kde naopak ketogenní dieta ztrácí na jiné standardní metody.

Co se spontánně stane, když najedete na keto dietu? Pravděpodobně budete přijímat méně energie...

V roce 2012 testoval Antonio Paoli vliv ketogenní diety na tělesnou kompozici a výkon u vrcholných gymnastek. Po třiceti dnech experimentu došel k závěru, že gymnastky v keto‑režimu zhubly asi 1,9 kg tuku, zatímco gymnastky pokračující v běžném stravovacím režimu nevykázaly změny v množství tukové tkáně. Výkonnost a beztuková hmotnost zůstala v obou případech zachována. 

Jak je to možné? Výzkumníci totiž nekontrolovali celkové množství snědených kalorií, a tak se stalo, že zatímco gymnastky v keto‑režimu konzumovaly v průměru 8254 kJ, gymnastky v běžném režimu konzumovaly 9521 kJ. Nechtěně tak vznikl kalorický deficit u skupiny gymnastek držících ketogenní dietu, který vedl k úbytku tukové tkáně u zkoumané skupiny. Ketogenní dieta a zázrak na hubnutí? Nikoliv, jen nástroj pomáhající vytvořit kalorický deficit skrz snížený pocit hladu! Ale o tom jsme již mluvili…

Keto dieta pro sportovce: Spaluje tuky, pomáhá nabírat svaly a zlepšovat výkonnost?

Zdá se, že energeticky vyvážená keto dieta nemá negativní vliv na silový výkon  

Podobný výzkum jako na gymnastkách realizoval v roce 2018 Greene u silových sportovců (powerlifteři a vzpěrači), který navíc dokázal zajistit, aby kalorický příjem skupiny konzumující ketogenní dietu byl stejný jako v případě skupiny konzumující standardní stravu. Stejně tak obě skupiny vykázaly podobné nepatrné silové zlepšení, z čehož můžeme usoudit, že ketogenní dieta jako taková nemá negativní vliv na ovlivnění silového výkonu.

 • Jinak tomu bylo v případě změn tělesné konstituce. U osob držících ketogenní dietu nejen že došlo ke snížení hmotnosti (-1,9 kg), došlo též ke snížení beztukové hmotnosti (-1,8 kg), tzn. k určitému úbytku svalové tkáně. 
 • Naproti tomu skupina konzumující standardní stravu svou hmotnost zvýšila (+1,5 kg), a to jak díky mírnému zvýšení beztukové hmotnosti (+0,4 kg), tak následkem zvýšení množství tukové tkáně (+1 kg). 

Ketogenní dieta tak pravděpodobně nabízí zajímavé uplatnění pro sportovce, kteří usilují o udržení výkonnosti při současné redukci hmotnosti. Nabízí se tak aplikace do bojových sportů či jiných odvětví, kde je potřeba snížit váhu do váhové kategorie při současném zachování síly a výkonnosti.

Keto dieta pro sportovce: Spaluje tuky, pomáhá nabírat svaly a zlepšovat výkonnost?

Ketogenní dieta optikou odlišných sportů. Je pro váš sport vhodná?

1. Vytrvalci těží z využívání tuku jako paliva, pro intenzivní části výkonu ale chybí sacharidy...

Vytrvalostní sporty se od ostatních sportovních odvětví odlišují především svou intenzitou, která je oproti jiným sportům výrazně nižší, následkem čehož dokáží vytrvalci vykonávat danou sportovní činnost po výrazně delší dobu. To je významné i z fyziologického hlediska, jelikož vytrvalci mohou pro svůj výkon využívat prakticky jakýkoliv v těle přítomný zdroj energie. 

Přechod na ketogenní stravu je pro vytrvalce daleko méně citelný, jelikož nadále mohou pro své fungování v rámci sportovního výkonu využívat tuky či ketony přítomné v krvi. Nevýhoda se může vyskytnout ve chvíli, kdy dojde v rámci výkonu k náhlé změně intenzity (závěrečné spurty v cyklistice, běhy v náročném terénu aj.) – v takové fázi mohou být zvýhodněni sportovci konzumující běžnou stravu založenou na sacharidech, jelikož jejich zásoby glykogenu jsou větší, a mohou déle setrvat v režimu intenzivního anaerobního spalování sacharidů. 

Další ránou pro vyznavače ketogenní diety je fakt, že v rámci ketózy dochází ke zhoršenému využívání sacharidů vlivem snížení enzymatické aktivity. Sečteno a podtrženo – sacharidů na závěrečný finiš máte málo a ještě k tomu je hůře spalujete...

Čím déle držíte ketogenní stravu, tím lépe využíváme tuky jako palivo a při výkonu jich více spalujeme 

Zinn C. testovala ve svém experimentu na vytrvalcích vliv spalování různých druhů paliv při různých intenzitách zátěže u osob držících ketogenní dietu a zjistila, že adaptace na ketózu vede k lepšímu využívání tuků jako energetického paliva i při vyšších intenzitách zátěže. 

To může hrát důležitou roli ve zlepšení tukového metabolismu a následnému šetření glykogenu pro závěrečné fáze závodu. Nejlepšího využívání tuků bylo dosaženo při 50–60 % VO2 max, přičemž využívání tuků jako energetického paliva bylo v rámci užívání ketogenní diety zvýšeno o 28–67 % na průměrnou hodnotu spalování 0,78 g tuku za minutu

Stejně tak McSwiney, (2018) ve své studii pozoroval nárůst výkonnosti u vytrvalců držících ketogenní dietu, zároveň byla zaznamenána změna tělesné kompozice, kdy osoby držící ketogenní dietu vykázaly snížení tělesného tuku o více než 5 % během dvanáctitýdenního experimentu. Není však možné, aby sportovci na standardní sacharidové dietě vykázali stejné, či snad ještě vyšší zlepšení?

Keto dieta pro sportovce: Spaluje tuky, pomáhá nabírat svaly a zlepšovat výkonnost?

2. Budování svalové hmoty? Ani 2 g bílkovin na kilogram hmotnosti nepomohou… 

Sportovci usilující o budování svalové hmoty udělají snad úplně všechno proto, aby vybudovali novou svalovou hmotu. Vždyť samotný Schwarzenegger ve své době prohlásil: "Kdyby po XXX rostly svaly…" …no, vždyť asi víte. Zkrátka motivace je velká.

 • Žádné svaly ani po dávce 2,0 g bílkovin na kilogram tělesné váhy – Ne vždy se větší vynaložené úsilí ihned rovná lepším výsledkům. Sacharidy zkrátka hrají v procesu budování svalové hmoty důležitou roli a nezmění to sebevětší dávka tuků, které kompenzují právě chybějící sacharidy. Své by o tom mohl vyprávět Salvador Vargas, který v roce 2018 nepozoroval u skupiny na ketogenní stravě svalové přírůstky i přes vysoký příjem bílkovin (2,0 g bílkovin na 1 kg váhy) i energie (39 kcal na 1 kg hmotnosti).
 • Pro sportovce usilující o budování svalové hmoty existují i lepší stravovací směry třeba v podobě některého z běžných konvenčních stravovacích režimů než je ketogenní strava. 
 • Naproti tomu sportovci mající za cíl redukci tukové tkáně při současném zachování beztukové tkáně mohou využít ketogenní dietu, v ideálním případě s lehkou modifikací: navyšte příjem bílkovin alespoň na 2,0 g na kilogram tělesné váhy. S příjmem bílkovin pomůže například syrovátkový nebo rostlinný vegan protein.
Keto dieta pro sportovce: Spaluje tuky, pomáhá nabírat svaly a zlepšovat výkonnost?

3. U CrossFitu a dalších intenzivních sportů sice budete spalovat více tuků, k lepšímu výkonu to ale nepovede... 

Na své si přijdou i sportovci CrossFitu, jelikož právě na nich byl prováděn výzkum vedený Durkalec‑Michalskym v roce 2019 zabývající se využitím energetických substrátů při výkonu o různé intenzitě. 

Na konci experimentu bylo zjištěno, že všechny osoby držící ketogenní dietu vykázaly zlepšené využívání tuků při vykonávání sportovní aktivity. Zatímco u mužů došlo k nejvyššímu zlepšení oproti původním hodnotám u nízkých intenzit zátěže, ženy spalovaly více tuků při vyšších intenzitách a vykázaly oproti mužům lepší využívání tuků v poměru k beztukové hmotnosti.

Ketogenní strava a ketóza intenzivním výkonům moc nepřejí

Pokud se věnujete některému sportu z kategorie krátkodobých sportů o vysoké intenzitě, nejspíš vás zklamu. Proces spalování mastných kyselin a ketonů není tak rychlý jako v případě glukózy, a na základě jejich spalování nedokážeme vykonávat tak intenzivní činnosti jako v případě využívání glukózy

Zde zkrátka potřebujeme glukózu – a té je při ketogenní dietě nedostatek. Na účinnosti ketogenní diety též nepřispívá fakt, že anaerobní výkonnost je limitována kyselým prostředím, které přirozeně vzniká kvůli tvořící se kyseliny mléčné. Proč je to problém? Ketogenní dieta a s ní související ketóza totiž také vytváření v buňce kyselé prostředí, a mohou proto anaerobní výkonnost snižovat o to více (Wroble, 2018).

Wroble testoval v roce 2018 vliv ketogenní diety na anaerobní výkonnost a konstatoval snížení výkonnosti o 6–7 % v případě, že testované subjekty byly v ketóze. Zmíněný trend je navíc podpořen skutečností, že obě testované skupiny měly stejný energetický příjem, tudíž snížení výkonu nemohlo pramenit z nedostatečného příjmu živin. Je však třeba uvážit, že ketogenní dieta zde trvala pouhé čtyři dny, což mohla být příliš krátká doba k dostatečné adaptaci na fungování na ketonech.

Věnujete‑li se nějakému krátkodobému sportu, u kterého musíte vydat velkou intenzitu, neexperimentujte s ketogenní dietou a věřte nutričně vyvážené stravě s dostatečným příjmem sacharidů, které pomohou k udržení a růstu vaší výkonnosti.

Ketogenní dieta: Kdy ano, a kdy ne? 

Vhodná pro Nevhodná pro
Redukční fáze kulturistické přípravy Budování svalové hmoty
Vytrvalce závodící v nízké intenzitě Vytrvalce závodící v terénu či závodící v různých intenzitách výkonu
Shazování hmotnosti do váhových kategorií silových sportů Vysoce intenzivní anaerobní sporty

[Instagram]

Co si z toho vzít?

 • Ketogenní dietu lze s úspěchem aplikovat do sportů, kde je třeba snižovat hmotnost do váhových kategorií při současném zachování výkonnosti. To je možné aplikovat například do bojových sportů či do veslování.
 • Ketogenní dieta nabízí pohodlnou metodu do redukčních diet, jelikož vede k omezení hladu a chutím, díky čemuž přirozeně dochází ke sníženému energetickému příjmu.
 • Sportovci budující svalovou hmotu by se měli užívání ketogenní diety vyhnout, jelikož nedostatečný příjem sacharidů může vést k nedostatečné tréninkové kapacitě a může bránit rozvoji svalové hmoty. Do objemových fází proto volte raději konvenční metody s dostatkem sacharidů.
 • Snížený apetit jako důsledek ketogenní diety může být další komplikací při snaze o dostatečný energetický příjem vedoucí k budování svalové hmoty.
 • Výkony u vysoce intenzivních sportů anaerobního charakteru (např. sprinty na 100–800 metrů, kolektivní sporty, vytrvalecké sporty s proměnnými intenzitami zátěže) budou negativně ovlivněny dodržováním ketogenní diety, jelikož nedostatečné zásoby glykogenu a snížená schopnost využívání sacharidů neumožňují dodávat dostatečné množství rychlé energie pro anaerobní spalování. 
Co jíst pro zdraví i vysněnou postavu? Stravovací základy pro pokročilé
Co jíst pro zdraví i vysněnou postavu? Stravovací základy pro pokročilé
Co jíst pro zdravé tělo, silnou mysl a vysněnou postavu? Máme pro vás moderního průvodce světem stravování.
Keto dieta: co je zač, jak funguje a jak na jídelníček?
Keto dieta: co je zač, jak funguje a jak na jídelníček?
Ketogenní dieta je fenomén moderního stravování. Je však opravdu tak zázračná, jak se o ní často říká?
Zdravé tuky, špatné tuky a ještě horší tuky ve stravě? Jak se v tom vyznat?
Zdravé tuky, špatné tuky a ještě horší tuky ve stravě? Jak se v tom vyznat?
Pojmy jako omega-3, -6 nebo zkratky EPA, DHA a další slýcháváme často. Udělejme si pořádek v nenasycených mastných kyselinách, jejich zdrojích a praktickém využití.
Zhubnu rychleji na nízkotukové, nebo nízkosacharidové stravě?
Zhubnu rychleji na nízkotukové, nebo nízkosacharidové stravě?
Opět zase jednou: tuky vs. sacharidy. Kdo s koho?
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit je základem úspěšného hubnutí – co si ale pod tímto pojmem představit, a jak vědomosti poté uvést do praxe?
VO2max: k čemu slouží a jak ho změřit?
VO2max: k čemu slouží a jak ho změřit?
VO2max patří mezi nejznámější ukazatele aerobní výkonnosti. Co vypovídá o naší kondici a jakým způsobem ho snadno a přesně změřit?
Ketóza: o co jde a pomůže při hubnutí?
Ketóza: o co jde a pomůže při hubnutí?
Ketóza a ketogenní dieta jsou v současné době čím dál více populární. Co to ketóza vlastně je a k jakým změnám dochází v metabolismu živin?
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
Bolesti zad dokážou poměrně snadno narušovat každodenní aktivity běžného života. Pokud trápí i vás, konkrétně ty v bederní části, je tento článek přesně pro vás. Zabývá se technikami protahování i posilování, které pomohou s bolestí, ztuhlostí a zároveň fungují jako prevence proti budoucím potížím.
10 tipů na rychlé a zdravé letní obědy
10 tipů na rychlé a zdravé letní obědy
Taky máte léto nacpané volnočasovými aktivitami, prací a nemáte čas se plně věnovat vaření? Zkuste některý z těchto 10 rychlých a přitom zdravých nápadů na letní obědy.
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
Bolest krční páteře patří mezi nepříjemný stav ovlivňující fyzickou a psychickou pohodu. Podle studií se navíc předpovídá, že až 7 z 10 lidí tuto bolest zažije. Jak se proti tomu bránit? Dnešní článek prozradí 8 cviků nejen na uvolnění, ale také posilnění krční páteře, které pravidelným cvičením omezí nebo úplně eliminuje bolest.
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
Hormonální antikoncepce je jednou z metod zabraňujících nechtěnému početí. Do jaké míry ale mění přirozené pochody v ženském cyklu, a co můžete očekávat po jejím vysazení?
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
S nafouknutým břichem se setkal téměř každý a všichni se shodnou, že dokáže pořádně znepříjemnit den. Pokud se ovšem obtíže s trávením opakují nebo vás dokonce trápí trvale, je potřeba zakročit. V dnešním článku vám představíme 7 možných příčin nafouklého břicha společně s jejich řešeními!
Jak zhubnout břicho? Nabízíme 6 efektivních rad!
Jak zhubnout břicho? Nabízíme 6 efektivních rad!
Klíčem k plochému břichu je strava a komplexní trénink. Je však vůbec reálné se cíleně zbavit tuku na břiše, nebo jen bojujeme s větrnými mlýny?
Nejlepší cviky na břicho! TOP 8 cviků pro pořádné břišáky
Nejlepší cviky na břicho! TOP 8 cviků pro pořádné břišáky
K vyrýsovaným břišním svalům budete potřebovat vedle nízkého % podkožního tuku také kvalitní a komplexní trénink břicha. Jaké cviky jsou ty nejlepší?
Nejlepší cviky na záda! TOP 7 cviků na pořádné véčko
Nejlepší cviky na záda! TOP 7 cviků na pořádné véčko
Snad každý muž by chtěl mít velká a široká záda, která dokážou divy nejen v posilovně, ale také přitáhnout pozornost řady opačného pohlaví. Podívejme se na několik základních cviků pro perfektní záda!