1
zodpovězený dotaz
jsou pražené nebo se musí tepelně zpracovat před konzumací?