1
zodpovězený dotaz
Je možné ho použít i k hojení piercingu?