Tento článek obsahuje dlouho neaktualizovaná sdělení. Doporučujeme vyhledat článek novějšího data publikace.

Tělesný tuk měřítkem pokroku - jak ho zjistit?

Jan Caha
Jan Caha 29. 3. 2016
Tělesný tuk měřítkem pokroku - jak ho zjistit?

Měření tělesného tuku se v poslední době stalo fenoménem. Mnoho z nás již není zatíženo pouze tím, co je na povrchu, ale také tím, co je vlastně uvnitř. Hledáme-li validní měřítka pokroku, bude právě tělesný tuk tím, co by nás mohlo zajímat. 

Ve své poradenské praxi se s tím setkávám dnes a denně. Přijde za mnou spousta znalců a hovoří o tom, jak se dokázali zlepšit, jak si myslí, že mají opravdu málo tuku, a to, co mají pod kůží, je jen voda. Mnoho dnešních klientů v poradnách výživy se nespokojí jen s tím, že je zvážíme na osobní váze a změříme tělesné obvody. Chtějí také znát podrobněji to, co doopravdy jejich tělo obsahuje. Jako nejvalidnější se aktuálně zdá metoda bioimpedance, která má velké zastání u odborné veřejnosti jako jedna z nejlepších metod pro odhalení problémů u klientů s nadváhou, s poruchami příjmu potravy či u skryté obezity.

Co je bioimpedance? 

Možná se vám tento název zdá poněkud krkolomný a není vám zcela jasné, o co by se mohlo jednat. Není divu; přeci jen toto slovo ještě není v českých zemích zcela zakořeněno. Zkusme si jej však rozdělit na dvě části:

BIO - dnes poměrně populární slůvko slovo bio označuje potraviny z ekologických farem, kde zvířata jsou chována humánně a podobně. Přeneseně by se slovo bio dalo vysvětlit jednoduše jako to, co je živé a neposkvrněné průmyslovou výrobou. V tomto případě bude mít slovo bio právě význam živosti, tedy živé tkáně. 
 
IMPEDANCE - na střední škole jsem studoval elektrotechniku a toto slovo jsme měli na stole téměř denně. Jedná se o určitý elektrický odpor vodivé součástky. Představte si určitou hmotu a proud elektrické energie. V různých materiálech musí tento proud působit rozdílnou silou, aby se dostal z jedné strany na druhou. Právě toto je odpor materiálu, tedy impedance. 
 
Pokud si tedy tyto dvě části spojíme, zjistíme, že se jedná o určitý odpor živé tkáně při průběhu slabého elektrického signálu. V tomto případě je tou živou tkání právě lidské tělo. Už tedy nebude složité si představit, že například tuk má jiný elektrický odpor než svalová bílkovina, případně že krev vede snadněji než kost. Právě tyto rozdíly a na nich závisející jednotlivé odpory tělesných tkání a složek hodnotí bioimpedance. 

Jak to funguje? 

Pomocí dvou a více elektrod je do těla vpouštěn slabý elektrický proud o různých frekvencích. Na jejich základě se sleduje pasivní odpověď tkání. Elektrický proud je v těle dobře veden tkáněmi bohatými na vodu a elektrolyty (svaly, krev a mimobuněčná tekutina). Tyto tkáně jsou tedy dobrými vodiči, mají nízký odpor a impedanci. Naopak velký odpor a vysokou hodnotu impedance má tkáň tuková a kostní. Přístroje v sobě mají zabudovaný systém, který na základě několika proměnných (výška, váha, věk, pohlaví a impedance) vypočítá tělesné složení.

Možná vás trochu děsí, že vámi projede malý elektrický signál. Nebojte se jej. Ani kdybyste se extra snažili, neucítíte jej. Nemá žádný vliv na vaše tělesné tkáně ani nervový systém. 
 

Co nám ukáže? 

Již jsem to nastínil v popisu výše; nicméně mám-li být naprosto konkrétní, bude názorná ukázka nejlepším nástrojem.
 

Z obrázků lze vyčíst, že máme možnost sledovat několik veličin:

  • množství aktivní tělesné hmoty (svaloviny)
  • množství kostní hmoty
  • hmotnost tekutin v organismu
  • bazální metabolismus
  • množství tělesného tuku, a to jak v reálných hodnotách, tak i v procentech

Nicméně abyste o těchto veličinách dostali jasný a ucelený přehled, nabízí nám bioimpedance i jednoduché znázornění, jak jsou tyto hodnoty v těle rozmístěny. 

Ze své poradenské praxe můžu říct, že toto valné většině aktivně žijících lidí se zájmem o vlastní tělesnou kompozici postačí. Ne však vždy, někteří klienti zkrátka chtějí či potřebují vědět ještě více. Proto v naší poradně používáme ještě o něco vylepšenější verze programů, které vám výsledek ukážou s drobnou úpravou.

Zde je detailně a přehledně znázorněno množství kostní hmoty.

Zpět ale k tuku jako měřítku úspěchu. Je vám jasné, že pro každou věkovou skupinu, se doporučuje jiné množství tukové hmoty. To můžeme považovat za normální a zdraví neohrožující. Dokonce se dá říct, že ten, kdo trpí tukovou podváhou, bude náchylnější k nemocem. Praxe v ČR je však zcela opačná. Tukovou nadváhou disponuje mnoho nejen běžných lidí, ale i sportovců pohybujících se ve fitness a zbytečně se ženoucích za těmi nejvyššími svalovými přírůstky a za tzv. objemem. Nastavte si tedy měřítko právě v podobě množství tukové hmoty a zkuste se na něm neustále zlepšovat. Nejen pohled do zrcadla totiž stačí. Na závěr přidávám právě hladiny tuku, na kterých je doporučeno se pohybovat. 

MUŽI

  • do 30 let: 9 - 15% 
  • 30 - 50 let: 11 - 17% 
  • starší 50 let: 12 - 19%

ŽENY

  • do 30 let: 14 - 21% 
  • 30 - 50 let: 15 - 23% 
  • starší 50 let: 16 - 25%
 
Myslete tedy na množství tuku ve vašem těle a na pokrok ve fitness. Sledujte jej nejlépe za pomoci bioimpedance. Tento pomocník by se do budoucna mohl stát jedním z klíčových pro rozvoj vaší kondice a pro její měření. 

Přidej se k 36 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
  • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

    ____________________
  • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

    ____________________
  • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

    ____________________