Tierra Verde Leštidlo do myčky na nádobí

Tierra Verde Leštidlo do myčky na nádobí

TIERRA VERDE Leštidlo do myčky na nádobí - přírodní leštidlo bez syntetických parfémů a rozjasňovačů

TIERRA VERDE Leštidlo do myčky na nádobí dodává nádobí přirozený lesk. Čistě přírodní složky rozpouští usazené minerály vysrážené z mycí vody. Působení přírodních tenzidů urychluje schnutí nádobí. Šetrné složení bez parfémů neovlivňuje chuť pokrmů ani nápojů. 

Prostředek slouží k závěrečné fázi mytí v myčce. Obsažená kyselina citronová, líh a rostlinný tenzid pomáhají rozpouštět minerální usazeniny z vody na nádobí. Díky svému jednoduchému složení bez syntetických parfémů a rozjasňovačů umožní tvým pokrmům i nápojům chutnat zcela přirozeně.

TIERRA VERDE Leštidlo do myčky na nádobí v bodech:

 • přírodní leštidlo do myčky
 • neovlivňuje chuť pokrmů a nápojů
 • pomáhá rozpouštět minerální usazeniny
 • bez syntetických parfémů a rozjasňovačů

Doporučení výrobce

 • Leštidlo doplňujte při rozsvícení kontrolky podle návodu výrobce myčky.
 • Samotné dávkování provede vaše myčka při každém mycím procesu.
 • Pokud zůstávají na nádobí zaschlé kapky vody, zvyšte dávkování leštidla.
 • Pokud zůstávají na nádobí lepivé šmouhy, dávkování leštidla naopak snižte.

Ingredience

15-30 % denaturovaný líh, 5-15 % kyselina citronová, 5-15 % neiontové povrchově aktivní látky.

Upozornění

 • Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
 • Skladujte na dobře větraném místě.
 • Uchovávejte v chladu.
 • Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Oblíbené alternativy

__________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________

Související produkty

 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________

Ostatní také nakoupili

 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________