Detox skladu! Před 18 hodinami jsme přidali do detoxu nový produkt s 26% slevou  

Vedlejší účinky užívání anabolických steroidů (I. část)

Vedlejší účinky užívání anabolických steroidů (I. část)

Jan Caha Jan Caha před 7 lety

S užívání anabolických steroidů není spojen pouze nárůst svalové hmoty, ale i značně rizikové vedlejší účinky. Ty mohou zcela změnit váš život. Pojďme se tedy společně podívat na to, co opravdu můžeme čekat od užívání anabolických steroidů, a jestli tento stav opravdu stojí za to.

Vedlejší účinky anabolických steroidů

Velmi populárním tématem skloňujícím se u příležitosti užívání anabolických steroidů, jsou jejich vedlejší účinky. Jistě jste slyšeli o mnoha sportovních, kteří na následky užívání anabolických steroidů zemřeli nebo si vážně poškodili zdraví, je tedy opravdu užívání anabolických steroidů tak nebezpečné?

Gynekomastia

Rakovina

Na první místo našeho seznamu se dostává velmi závažná fyzikální abnormalita - rakovina. Prokázat, že rakovina vzniká i na základě užívání anabolických steroidů resp. je častější její výskyt, je velmi složité. Prozatím není jasné, jak rakovina vlastně vzniká a zda je opravdu spojena s užíváním anabolických steroidů. Nicméně výskyt rakoviny u uživatelů anabolických steroidů je častý.

Konfrontace anabolických steroidů a rakoviny se dostala na povrch v roce 1991, kdy hráč amerického fotbalu Lyle Alzado onemocněl rakovinou mozku. Před tímto stavem používal více jak 20 let anabolické steroidy, bylo tedy na místě myslet si, že tento stav nepřispěl jeho onemocnění. Komplexní studie na toto téma však chybí, a tak se zatím můžeme pouze domnívat, že užívání anabolických steroidů může podporovat vznik rakoviny.

Jaterní choroby

Onemocnění jater je velmi často spojeno s užíváním anabolických steroidů. Vliv steroidů na játra je v změně hladiny enzymů. Všichni víme, že játra fungují jako detoxikační orgán lidského těla. V játrech se filtruje krev a látky, které v krvi kolují. Mezi nimi jsou např. i látky steroidní povahy. Platí pravidlo, že čím více takových látek koluje v organismu, tím více jsou játra zatěžována. Podobně tomu je např. u těžkých alkoholiků, kteří trpí cirhózou jater.

Anabolické látky jsou v tomto ohledu stejně nebo dokonce více zatěžující. Po dlouhodobém užívání se může dostavit abnormalita jater. Zde jde hlavně o charakter jejich užívání, tedy jak vysoké dávky jedinec užívá a jakou má náchylnost k jaterním onemocněním. Užívání steroidů může způsobit zánět jater. Většina studií, která byla na toto téma prováděna, vychází z orálního užívání anabolických steroidů.

Dave Palumbo dříve
Dave Palumbo dnes


Dave Palumbo dříve
Dave Palumbo nyní (nedávno)

Vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak zaznamená většina sportovců, kteří užívají anabolické steroidy. Hypertenze vzniká v důsledku zadržování tekutin v tělesných tkáních. K zadržování tekutin dochází z důvodu užívání anabolických steroidů. Jedná se po většinou o dočasný jev, který je po vysazení steroidů částečně normalizován. Bohužel, někteří kulturisté tento nastalý stav řeší použitím diuretik, dostávají se tak do začarovaného kruhu užívání dopingových látek. Pokud se ve vaší rodině objevuje vysoký krevní tlak, infarkt, onemocnění ledvin, měli byste se steroidům maximálně vyhnout. Jejich užívání může mít v tomto směru i smrtelné následky.

Zvýšený cholesterol

Prokazatelný efekt mají anabolické steroidy na hladinu cholesterolu v krvi. Anabolické steroidy zhoršují poměr LDL "špatného" cholesterolu a HDL "dobrého" cholesterolu v krvi. Zvýšená hladina LDL cholesterolu je často spojována s onemocněním srdce. Hladina cholesterolu byla zkoumána vědci v roce 1988 na skupině powerlifterů. Ti během testu brali anabolické steroidy a později je vysadili. Během testu jim byla naměřena vyšší hladina LDL cholesterolu, ta se po vysazení vrátila k normálu. Bylo však zjištěno, že původní hladina cholesterolu nehraje ve zvýšení vliv. Hladina cholesterolu se zvyšuje bez ohledu na to, v jakém stavu byla před zahájením užívání anabolických steroidů.

Steroidové akné

Akné

Vedlejším účinkem užívání anabolických steroidů je i tvorba akné. S tímto má zkušenosti téměř každý, kdo užíval nebo užívá anabolické steroidy. Může se jednat o slabou formu, kdy je pokožka jen mírně zanícená, nebo o silnou zánětlivou reakci, kdy zůstane pokožka silně zvrásněná a zčervenalá. Slabší forma po vysazení anabolických steroidů zpravidla vymizí, avšak závažnější projevy akné, po nichž zůstávají cysty, ponechají jizvy do konce života. Možným důvodem vzniku akné je vyšší aktivita kožních žláz. Díky nadměrné sekreci zejména olejů, vzniká živné pole pro bakterie způsobující akné. Kulturisté se setkávají s tvorbou akné nejenom na těle, ale i na obličeji.

Gynekomastie

Gynekomastie je jednostranné nebo oboustranné zvětšení prsní žlázy u muže. Jedná se o nejméně příjemné a zároveň nejvíce viditelné onemocnění spojené s užíváním anabolických steroidů. Důvod je jednoduchý, jedním z produktů rozkladu testosteronu a jeho steroidních derivátů je ženský hormon estrogen. U některých mužů dochází k tomu, že se nadměrné množství testosteronu mění v periferních tkáních na estrogen. V oblasti prsů jsou na estrogen citlivé oblasti, kdy dochází k natékání prsů a vzhledu ženského poprsí. Tento vedlejší efekt se dá odstranit třemi způsoby, prvním je samovolné vymizení po vysazení anabolických steroidů. Druhou je operativní řešení a třetí zařazení antiestrogenních látek.

Mimo přirozených sklonů ke gynekomastii, určuje případný vznik gynekomastie také druh používané látky. Většina anabolických steroidů, která má silně androgenické účinky je poměrně nebezpečná. Prakticky všechny deriváty testosteronu jsou známy jako možná příčina gynekomastie. Vznik gynekomastie může také stimulovat např.: růstový hormon nebo marihuana.

Tolik dnes o vedlejších účincích anabolických steroidů, jistě jsme toto téma nevyčerpali a zanedlouho nás čeká pokračování, ve kterém se dozvíte, jaké další negativní efekty má užívání anabolických steroidů a jak se projevuje jejich zneužívání na psychice sportovců.

Redakce Aktin.cz chce tímto článkem upozornit na problém užívání anabolických steroidů a dopingu obecně v kulturistice. V žádném případě nepodporujeme užívání dopingu, naopak jej tvrdě odsuzujeme. Článek má složit k prohloubení osvěty u mladých sportovců uvažujících nebo používajících dopingové látky.

  •