Vedlejší účinky užívání anabolických steroidů (I. část)

Petr Loskot
Petr Loskot Poprvé publikováno 10. 11. 2011
Aktualizováno 9. 10. 2018
10 minut čtení
Vedlejší účinky užívání anabolických steroidů (I. část)
7

S užívání anabolických steroidů není spojen pouze nárůst svalové hmoty, ale i značně rizikové vedlejší účinky, které mohou mít závažný dopad na vaše zdraví i vzhled. Pojďme se tedy společně podívat na tyto negativní účinky anabolik. Jestli jejich užívání stojí za to už nechám na vašem posouzení.

Co se v dnešním článku dozvíme?

  • Jaké jsou vedlejší účinky užívání anabolických steroidů
  • Že s užíváním steroidů je úzce spojena rakovina prostaty
  • Užíváním steroidních anabolik si vážně poškozujeme játra
  • Že vysoký krevní tlak zaznamená většina sportovců užívající anabolické steroidy
  • Několik dalších důvodů proč se steroidům vyhnout obloukem

Vedlejší účinky anabolických steroidů

Velmi častým tématem spjatým s užíváním anabolických steroidů jsou jejich vedlejší účinky. Jistě jste slyšeli o případech sportovců, kteří na následky užívání anabolických steroidů zemřeli nebo si vážně poškodili zdraví. Jaké následky užívání steroidů můžeme považovat za vůbec nejnebezpečnější?

S užíváním anabolických steroidů jsou úzce spjata nádorová onemocnění  

Na první místo našeho seznamu se dostává široká skupina onkologických chorob, tedy rakovina. V dnešní době už je poměrně přesvědčivě prokázáno, že výskyt některých druhů nádorů opravdu může mít přímou spojitost s užíváním anabolických steroidů, případně dalších látek s anabolickým potenciálem jako např. růstový hormon, inzulin nebo IGF-1. A jaké je vysvětlení? Poměrně jednoduché. 

Každá látka s anabolickým potenciálem dává do jisté míry signál buňkám, aby se dělily a rostly. Čím více těchto signálů buňky během života dostávají, tím větší je riziko, že jednou se "něco stane" a buňka se začne nekontrolovaně dělit, což je v podstatě hlavní rys nádorových buněk. Největší riziko tohoto procesu zdá se být u rakoviny prostaty, kde expozice androgenními hormony je pro vznik tohoto nádoru zřejmě klíčová.

Užívání steroidů a rakovina prostaty je velmi pravděpodobně úzce spojeno 

Už v roce 1986 tu máme kazuistiku čtyřicetiletého kulturisty z USA, kterému byl v tomto neobvykle mladém věku diagnostikován adenokarcinom prostaty, jehož výskyt je zdaleka nejvyšší až po 60. roce života. Tento muž po diagnóze přiznal užívání AAS s přestávkami po dobu 20 let. Podle současného poznání v této oblasti tu tak máme velmi silné podezření na přímou spojitost mezi užíváním steroidů a vznikem této choroby (Roberts, 1986). 

Steroidy vážně poškozují játra a po několika letech můžeme čelit rakovině jater 

Onemocnění jater je též velmi často spojeno s užíváním anabolických steroidů. Jakým způsobem právě AAS poškozují játra? Všichni víme, že játra fungují jako detoxikační orgán lidského těla. Detoxikace se týká i steroidních hormonů včetně testosteronu a jeho derivátů. Při detoxikaci některých anabolických steroidů (zejména těch užívaných perorálně v tabletách) však v játrech vznikají látky, které jsou vysoce toxické pro jaterní buňky i jejich genetickou informaci (DNA), která může být pozměněna a může dojít k mutaci. 

V tom "lepším" případě se nám po užívání AAS mohou zvýšit tzv. jaterní enzymy v krvi značící zánět a poškození jaterních buněk. V tom horším případě, který však nastává až v mnohem delším časovém horizontu (roky až desítky let), může vzniknout tzv. hepatocelulární karcinom, známější pod názvem rakovina jater

Zdá se, že mnohem nebezpečnější jsou steroidy v pilulkách

Zde jde hlavně o charakter jejich užívání, tedy jak vysoké dávky jedinec užívá, jakou dobu je užíval a jakou má náchylnost k jaterním onemocněním obecně. Podle současného poznání je z tohoto pohledu mnohem více nebezpečná aplikace anabolik perorální cestou (ústy) oproti injekční formě, čímž ovšem rozhodně netvrdíme, že injekční forma obecně představuje nižší riziko.

Užívání anabolických steroidů vede k vysokému krevnímu tlaku, co může mít fatální následky

Vysoký krevní tlak zaznamená většina sportovců, kteří užívají anabolické steroidy. Způsobů, které zapříčiňují zvýšení krevního tlaku v návaznosti na užívání AAS, je popsána celá řada. Těmi nejčastěji uváděnými důvody jsou zvýšené zadržování tekutin (organismus méně vylučuje sodík, na který se váže voda) nebo negativní vliv na elasticitu (pružnost) tepen (Achar, 2010). 

Ve většině případů se však jedná o dočasný jev, který je po vysazení steroidů normalizován. Bohužel někteří kulturisté tento stav řeší použitím diuretik, dostávají se tak do začarovaného kruhu užívání dopingových látek. Pokud se ve vaší rodině objevuje vysoký krevní tlak, infarkt, onemocnění ledvin, měli byste se steroidům maximálně vyhnout. Jejich užívání může mít v tomto směru i smrtelné následky.

Anabolické steroidy dramaticky zvyšují LDL "špatný" cholesterol a zvyšují riziko srdečních onemocnění

Další prokazatelný negativní efekt anabolických steroidů na lidské zdraví tkví v ovlivnění hladiny cholesterolu v krvi. Anabolické steroidy zhoršují poměr LDL "špatného" cholesterolu a HDL "dobrého" cholesterolu v krvi. Zvýšená hladina LDL cholesterolu je jedním z rizikových faktorů pro vznik chorob srdce a cév, vysoká hladina HDL frakce cholesterolu se naopak jeví jako ochranný faktor. Cenná data o tom, do jaké míry jsou tyto hladiny změněny během užívání AAS, nám dává článek z roku 1991, který tuto problematiku vztáhl právě na silové sportovce (Glazer, 1991). 

  • Z článku vyplývá, že HDL cholesterol se snížil o 39–70 %
  • V případě LDL cholesterolu bylo průměrné zvýšení o 36 %

Čím byla celková dávka užívaných anabolik větší, tím bylo zvýšení LDL patrnější a v jedné studii bylo toto zvýšení až 100 % původní hodnoty. Jistou pozitivní zprávou může být fakt, že po vysazení steroidů se hodnoty cholesterolu v řádech týdnů až měsíců vrací do normálních hodnot. Nesmíme ale zapomenout uvést, že i chvilkové zvýšení LDL a snížení HDL má i tak na cévy velmi negativní vliv. 

Dále bylo zjištěno, že původní hladina cholesterolu nehraje ve zvýšení vliv. Hladina cholesterolu se zvyšuje bez ohledu na to, v jakém stavu byla před zahájením užívání anabolických steroidů (Glazer, 1991).

Akné se při užívání steroidů objevuje zejména na obličeji a v oblasti horních zad

Vedlejším účinkem užívání anabolických steroidů je i tvorba akné. S tímto má zkušenosti téměř každý, kdo užíval nebo užívá anabolické steroidy. Může se jednat o mírnou formu, kdy je pokožka jen mírně zanícená, nebo o silnou zánětlivou reakci, kdy zůstane pokožka zjizvená po zbytek života. Náchylnost k projevům akné je do jisté míry dána geneticky. 

Mechanismus, který vysvětluje zvýšenou tvorbu akné při užívání AAS, je takový, že zvýšená hladina anabolických hormonů zvyšuje tvorbu kožního mazu v kožních žlázách. Zvýšená tvorba kožního mazu je velmi dobrou živnou půdou pro kožní bakterie, které se v místě rozmnoží a dojde k zanícení kožní žlázy se všemi typickými projevy akné. Tyto kožní žlázky na zvýšenou koncentraci anabolických hormonů nejvíce reagují v oblasti horních zad a obličeje, a právě proto jsou tyto partie typicky nejvíce postiženy.

Gynekomastie není nic, o co byste pánové měli stát

Gynekomastie je jednostranné nebo oboustranné zvětšení prsní žlázy u muže. Jedná se o nejméně příjemné a zároveň nejvíce viditelné onemocnění spojené s užíváním anabolických steroidů. Důvod je jednoduchý, zcela běžně se v lidském těle testosteron a jeho deriváty mění (aromatizuje) na ženský hormon estrogen. Čím více má muž v těle testosteronu a dalších jemu podobných látek, tím je větší riziko větší přeměny na estrogen. 

Ještě horší situace v tomto ohledu nastává u mužů s nadváhou a obezitou, neboť tuková tkáň je přirozeným místem přeměny testosteronu na estrogen. Zvýšené hladiny estrogenů tak podporují růst prsních žláz a ejhle - gynekomastie je na světě. 

Tento nežádoucí účinek se dá odstranit třemi způsoby. 

  • Ten první je samovolné vymizení gynekomastie po vysazení anabolických steroidů. 
  • Druhou je operativní řešení (odstranění prsní tkáně). 
  • A třetí zařazení antiestrogenních látek, které blokují účinky estrogenů na prsní tkáň.

Mimo přirozených sklonů ke gynekomastii (již zmiňovaná nadváha a obezita) určuje případný vznik gynekomastie také konkrétní druh anabolického steroidu. Většina anabolických steroidů, která má silně androgenické účinky, je poměrně nebezpečná, tudíž prakticky všechny deriváty testosteronu jsou známy jako možná příčina gynekomastie.

Co si z toho vzít?

Tolik dnes o vedlejších účincích anabolických steroidů. Jistě jsme toto téma nevyčerpali a zanedlouho nás čeká pokračování, ve kterém se dozvíte, jaké další negativní efekty má užívání anabolických steroidů a jak se projevuje jejich zneužívání na psychice sportovců.

Redakce Aktin.cz chce tímto článkem upozornit na problém užívání anabolických steroidů a dopingu obecně v kulturistice. V žádném případě nepodporujeme užívání dopingu, naopak jej tvrdě odsuzujeme. Článek má sloužit k prohloubení osvěty u mladých sportovců uvažujících nebo používajících dopingové látky.

[eshoplink]

Zdroje:

Glazer, G. (1991) Atherogenic Effects of Anabolic Steroids on Serum Lipid Levels: A Literature Review. Archives of Internal Medicine.[Online] 151 (10), 1925–1933. Available from: doi:10.1001/archinte.1991.00400100013003 [Accessed: 8 October 2018].

Roberts, J.T. & Essenhigh, D.M. (1986) ADENOCARCINOMA OF PROSTATE IN 40-YEAR-OLD BODY-BUILDER. The Lancet. [Online] 328 (8509), 742. Available from: doi:10.1016/S0140-6736(86)90251-5 [Accessed: 8
October 2018].

Byl ti článek užitečný?
Jo, super! Bohužel ne

Diskuze k článku