Vedlejší účinky užívání anabolických steroidů (II. část)

Petr Loskot
Petr Loskot Poprvé publikováno 28. 11. 2011
Aktualizováno 9. 10. 2018
12 minut čtení
Vedlejší účinky užívání anabolických steroidů (II. část)
6

Pokračování článku, ve kterém se zabýváme vedlejšími účinky anabolických steroidů. První část článku se věnovala nežádoucím účinkům užívání androgenních anabolických steroidů (AAS) jako např. zvýšené riziko nádorových onemocnění, onemocnění jater, vysokému krevnímu tlaku, či akné. Dnešní článek se bude zabývat dalšími nežádoucími účinky jako je vypadávání vlasů, agrese nebo deprese.

Co se v dnešním článku dozvíme?

 • Že užívání anabolických steroidů není jenom o vzniku závažných zdravotních onemocnění
 • Ačkoliv mnoho uživatelů steroidů doufá v kvalitnější sexuální život, není tomu tak
 • Užívání anabolických steroidů znamená utlumení produkce spermií i testosteronu 
 • Co znamená užívání anabolických steroidů pro ženy
 • Že užívání anabolických steroidů znamená vyšší riziko vzniku ruptury šlach
 • Jestli může na steroidech vzniknout závislost
 • Že se užívání anabolických steroidů podepíše i na naší psychice

Vedlejší účinky užívání anabolických steroidů jsou opravdu široké

Anabolické hormony podobné hormonu testosteronu v organismu muže i ženy ovlivňují celou řadu důležitých metabolických pochodů. S tím se přímo pojí skutečnost, že pozorované vedlejší účinky zasáhnou téměř každý okruh lidského zdraví. Problémy, které si uživatelé steroidů často nepřipouští, se tak týkají i choulostivých oblastí jako je sexuální život.

Dokáží anabolika ovlivnit velikost mužského přirození?

I přes to, že se mnoho uživatelů domnívá, že s nárůstem svalové hmoty dojde i k nárůstu velikosti pánského přirození, musíme tuto skutečnost uvést na pravou míru. K nárůstu velikosti penisu nedochází, a to ani po delší době užívání anabolických steroidů. Je možná mírná retence tekutin ve zmiňované oblasti, avšak ta po vysazení steroidů opadá a jako taková na tak kýženou délku a kvalitu erekce nebude mít vliv.

Ve spojitosti s užíváním AAS se někdy zmiňuje pojem priapismus. O co se jedná? Pod tímto pojmem je označována dlouhotrvající, velmi bolestivá erekce, která neodeznívá ani po pohlavním styku. Možná se na první pohled může zdát, že pro některé muže je to pozitivní zpráva, musím vás však zklamat. Ti, kdo tento stav prožili, mluví o nepopsatelné bolesti penisu při erekci, což jistě není příjemný stav (Evans, 2016).

Užívání AAS je spojeno s utlumením vlastní produkce testosteronu a tvorbou spermií

Pokud jsme mluvili o zvětšení, musíme zmínit i jev opačného charakteru, který se týká varlat (testes). Čím je zapříčiněno zmenšení varlat během užívání anabolik? Celý mechanismus je řízen jednoduchou zpětnou vazbou, do které jsou zapojena řídící centra v mozku. Tím, že tělu dodáváte syntetický testosteron (anabolické hormony), receptory v mozku tuto vysokou koncentraci poznají a dají signál varlatům, aby utlumila svoji vlastní produkci. 

Tím dochází ke zmenšení nebo vymizení vlastní produkce TST, která znamená i zmenšení varlat. Samozřejmostí je i snížení produkce spermií ve stádiu užívání anabolických steroidů, které dále trvá po vysazení anabolik a navrácení vlastní produkce TST. Tato mužská neplodnost může trvat v řádu měsíců, v jedné studii byla popisována až pět let trvající neplodnost po vysazení steroidů (de Souza, 2011). 

I ženy zaznamenají užíváním steroidů řadu nechtěných změn 

Od mužů přejděme k ženám. Nejpodstatnějším vlivem anabolických steroidů na ženské genitálie je zvětšení klitorisu, což je ve své podstatě nevyvinutý penis. Při vývoji plodu v těle matky dochází k maskulinizaci genitální tkáně vlivem testosteronu a plod jde vývojem mužského jedince a vyvíjejí se mužské reprodukční orgány. I během života však zůstávají androgenní receptory v této oblasti u žen citlivé k působení testosteronu a jeho derivátů, takže k maskulinizaci může dojít i v dospělosti. 

Tento stav může vyústit až k takovému zvětšení, které připomíná menší mužský penis.  U žen, které zneužívají anabolické steroidy, dochází k maskulinizaci zpravidla vždy, a to někdy až do takového stadia, kdy ženy po vysazení potřebují chirurgický zákrok k odstranění takto zvětšeného klitorisu.

Vrcholová ženská kulturistika je typickou ukázkou zneužívání dopingu.

AAS u mužů způsobují zvýšené vypadávání vlasů, u žen naopak zvětšují ochlupení

Dalším nežádoucím účinkem užívání steroidů, který neohrožuje zdraví a život uživatelů, ale bezpochyby snižuje kvalitu života, je zvýšený růst ochlupení na jedné straně, na straně druhé naopak zvýšené vypadávání vlasů (alopecie). Prvně jmenovaný problém se týká typicky žen. Po těle u nich bude patrné zvýšené ochlupení a na tváři dokonce mohou začít růst vousy, které je nutno pravidelně odstraňovat. 

Druhým následkem užívání anabolických steroidů je padání vlasů. To se děje jak u mužů, tak i u žen. Mechanismus zvýšeného vypadávání vlasů je dnes vysvětlován tím způsobem, že ve vlasovém folikulu z testosteronu a jeho derivátů dochází ke zvýšené tvorbě dihydrotestosteronu (DHT), který způsobuje faktické ničení folikulu a vypadávání vlasů. Podstatnou roli zde hraje i genetika, která určuje míru tvorby DHT a citlivost folikulů k jeho působení. Může se tak lehko stát, že predisponovaní muži, kteří ještě nedosáhli 30 let věku, jsou kvůli užívání AAS zcela holohlaví.

Zvyšuje užívání anabolik riziko závažných poranění šlach?

Následující řádky by si měli přečíst hlavně dospívající jedinci. Právě mezi nimi se v posledních letech velmi rozrostlo užívání anabolických steroidů. Jejich mladý věk v kombinaci s užíváním anabolických steroidů má však za následek dřívější uzavírání epifýz v kostech. Epifýzy v kostech mají na starosti růst kostí do délky. Pokud je tedy zastavíte užíváním anabolických steroidů, k dalšímu růstu již nedojde. To má dopady jak psychické tak sociální.

Užívání anabolických steroidů má za následek i relativní snižování síly pojivových tkání, tedy alespoň poměrově ve srovnání se svalovou hmotou. Není pravdou, že vlivem anabolických steroidů snižují vazy a šlachy svoji pevnost, avšak nárůst svalové hmoty je tak rychlý, že nárůst pevnosti a síly šlach a vazů jednoduše zaostává, což se projevuje zvýšeným rizikem ruptur a dalších zranění. U sportovce, který neužívá anabolické steroidy, dochází k nárůstu svalové síly i síly šlach rovnoměrně (Kanayama, 2015).

Zhrubnutí hlasu u žen je též spojeno s užíváním anabolických steroidů

K tomuto jevu opět dochází zejména u žen. Je zapříčiněn vyšši hladinou mužských anabolických hormonů, které působí na vazy hlasivek a změní jejich elasticitu. K tomuto dochází přirozeně u mužů v pubertálním věku. U žen po užívání steroidů dochází k podobnému jevu a hlas se začíná podobat mužskému. Velký problém, který by si ženy měly uvědomit, je fakt, že tyto změny hlasu jsou většinou nevratné a nevymizí po vysazení anabolik.

Nežádoucí účinky anabolik se dotknou i vaší psychiky

Psychologické vlivy užívání anabolických steroidů na organismus člověka jsou velmi podstatnou součástí nežádoucích účinků užívání anabolik, kterou byste měli před jejich aplikací pečlivě zvažovat, A protože zejména psychické vedlejší účinky užívání anabolických steroidů jsou spíše individuální, zmíníme se o nich okrajově.

Při užívání anabolik dochází k zvýšení agresivního chování

Mnoho uživatelů se setkává s nevysvětlitelným návalem agrese a celkové zhrubnutí jejich chování v období užívání steroidů (tzv. roid rage). Tyto návaly zlosti a agrese se nevyskytnou zdaleka u každého, asi též nemůžeme předpokládat, že by se z klidné "ovečky" stal "vlk" zabiják. Ovšem vlivy na agresivitu člověka během užívání steroidů jsou zřejmé a opět jsou do jisté míry dány geneticky. Jednou z nejzranitelnějších skupin uživatelů jsou v tomto ohledu jedinci, kteří terapeuticky užívají léky na ovlivnění psychiky (antidepresiva, anxiolytika, atd.)

Může na steroidech vzniknout závislost?

Možná se vám to zdá nepravděpodobné, avšak i na dopingové látky a steroidy vzniká návyk, a to ve velké většině případů jejich zneužívání. Nejedná se však o typickou závislost, která vzniká např. při užívání drog nebo jiných léčiv. I zde však můžeme vysledovat jistou závislost fyzickou a psychickou, která v mnoha ohledech negativně ovlivňuje život takto postiženého jedince (Kanayama, 2009).

Závislost na steroidech poznáme podle těchto příznaků:

 • užíváte doping, ač jste již přesáhli dobu, po kterou jste jej chtěli užívat
 • uvažovali jste nad vysazením, avšak nejste toho schopni
 • bojíte se ztráty svalové hmoty po vysazení, proto užíváte dále
 • užíváte doping i přes špatnou sociální i finanční situaci
 • Po vysazení se u vás objevuje deprese, snížené sebevědomí a celkově zájem o život

Deprese může být velice vážným vedlejším efektem užívání anabolických steroidů

Deprese může být velmi častým jevem mezi uživateli steroidů. Mezi projevy deprese patří ztráta chuti k jídlu, ztráta zájmu o každodenní aktivity, špatný sociální život, nespavost, nedostatečná hygiena a jiné. Depresi jako takovou rozdělujeme dle původu na dva odlišné typy. 

Tím prvním je psychologická deprese, tím druhým fyziologická deprese. Stavy deprese jsou povětšinou spojeny s fází vysazení anabolických steroidů, který je provázen ztrátou svalové hmoty. Stupeň deprese závisí na mnoha okolnostech, zejména na tom, jakým způsobem aplikaci anabolických steroidů ukončíte. Těžká forma deprese může vést až k sebevraždě.

Co si z toho vzít?

Jak jsme si ukázali, problematika vedlejších účinků při užívání steroidů je opravdu široká, nicméně se o ní moc nemluví a je tak trochu tabuizovaná. Rizika užívání anabolických steroidů jsou však jasná a nemohou být přehlížena. Užívání anabolických steroidů vede mnohdy již k nevratným změnám a v mnoha případech mají muži v budoucnu problém s potencí, tedy se snahou o dítě. Naše jednání by nemělo být krátkozraké, ale měli bychom se dívat dál do budoucnosti a uvědomit si, s čím že si to vlastně zahráváme.

Redakce Aktin.cz chce tímto článkem upozornit na problém užívání anabolických steroidů a dopingu obecně v kulturistice. V žádném případě nepodporujeme užívání dopingu, naopak jej tvrdě odsuzujeme. Článek má sloužit k prohloubení osvěty u mladých sportovců uvažujících nebo používajících dopingové látky, u kterých je z mnoha důvodů jejich užívání nejvíce rizikové.

[eshoplink]

Zdroje:

Evans, L., Larsen, M., Cox, A. & Skyrme, R. (2016) Case Report: Steroids, drugs and stuttering priapism; the rock-and-roll lifestyle of a 24-year-old man. BMJ Case Reports. [Online] 2016. Available from: doi:10.1136/bcr-2015-212448 [Accessed: 8 October 2018].

Kanayama, G., Brower, K.J., Wood, R.I., Hudson, J.I., et al. (2009) Anabolic-Androgenic Steroid Dependence: An Emerging Disorder. Addiction (Abingdon, England). [Online] 104 (12), 1966. Available from: doi:10.1111/j.1360-0443.2009.02734.x [Accessed: 8 October 2018].

Kanayama, G., DeLuca, J., Meehan, W.P., III, et al. (2015) Ruptured Tendons in Anabolic-Androgenic Steroid Users: A Cross-Sectional Cohort Study. The American journal of sports medicine. [Online] 43 (11), 2638. Available from: doi:10.1177/0363546515602010 [Accessed: 8 October 2018].

Souza, G.L. de & Hallak, J. (2011) Anabolic steroids and male infertility: a comprehensive review. BJU International. [Online] 108 (11), 1860–1865. Available from: doi:10.1111/j.1464-410X.2011.10131.x [Accessed: 8 October 2018].

Byl ti článek užitečný?
Jo, super! Bohužel ne

Diskuze k článku