E218

Methylparahydroxybenzoát (methyl para‑hydroxybenzoát)

 • Naše skóre: 4 - doporučujeme se vyhýbat
 • Poslední aktualizace & kontrola faktů: 10. 07. 2024 - Rebecca Taylor, CNP
 • Původ: Výroba probíhá synteticky, nepochází z přírodních zdrojů.

Methylparaben, známý také jako methyl para‑hydroxybenzoát (E218), je chemická sloučenina běžně používaná jako konzervant v různých produktech, včetně potravin, farmaceutik a kosmetiky. Vyskytuje se jako bílý krystalický prášek, který je snadno rozpustný v alkoholu a mírně rozpustný ve vodě. Methylparaben je ceněn pro své antimikrobiální vlastnosti, zejména proti plísním a kvasinkám, což pomáhá prodlužovat trvanlivost produktů.

Původ

Methylparaben se přirozeně vyskytuje v několika druzích ovoce a zeleniny, jako jsou borůvky, kde působí jako konzervant. Většina komerčně používaného methylparabenu je však synteticky vyráběna. Syntetický proces typicky zahrnuje esterifikaci para‑hydroxybenzoové kyseliny s methanolem, což vede k tvorbě methylparabenu.

Charakteristika a použití v potravinářství

Methylparaben se používá v potravinářství a dalších produktech z několika klíčových důvodů:

 • Antimikrobiální vlastnosti: Inhibuje růst plísní, kvasinek a bakterií, čímž prodlužuje trvanlivost produktů.
 • Stabilita: Zůstává stabilní v širokém rozmezí pH a je účinný jak v kyselých, tak v zásaditých podmínkách.
 • Nevodivost: Snadno se neodpařuje, což pomáhá udržovat jeho konzervační účinek po delší dobu.

Využití v ultra‑zpracovaných potravinách

V ultra‑zpracovaných potravinách se methylparaben používá především pro své konzervační vlastnosti. Zde jsou některé z jeho aplikací:

 • Prevence kažení: Methylparaben zabraňuje kažení způsobenému mikrobiálním růstem, zejména plísněmi a kvasinkami. To je zásadní u produktů s vysokým obsahem cukru nebo těch, které jsou vlhké, protože tyto podmínky podporují mikrobiální růst.
 • Prodloužení trvanlivosti: Inhibicí růstu mikroorganismů methylparaben významně prodlužuje trvanlivost produktů, čímž je činí odolnějšími pro přepravu a skladování.
 • Udržování kvality: Pomáhá udržovat původní kvalitu potravin, zajišťuje, že chuť, textura a vzhled zůstávají konzistentní po delší dobu.
 • Snížení plýtvání potravinami: Prodloužením trvanlivosti pomáhá snižovat plýtvání potravinami, což je ekonomicky výhodné a šetrné k životnímu prostředí.

Vliv na lidské zdraví

Ačkoli je methylparaben obecně považován za bezpečný pro použití v potravinách, existují některé zdravotní aspekty, které je třeba mít na paměti:

 • Alergické reakce: Někteří jedinci mohou zažít alergické reakce nebo citlivost na parabeny, i když je to relativně vzácné.
 • Hormonální narušení: Existují obavy, že parabeny mohou potenciálně narušovat endokrinní funkce, protože mohou napodobovat estrogen. Úrovně používané v potravinách jsou však obvykle velmi nízké a regulační orgány, jako FDA a EFSA, je považují za bezpečné v rámci stanovených limitů.
 • Rakovina prsu: Výzkum zahrnující lidi je příliš řídký na to, aby definitivně prokázal spojení mezi parabeny a rakovinou prsu. Některé studie na buňkách a zvířatech naznačují, že takové spojení je možné. Parabeny mohou hrát roli v různých stadiích vývoje a růstu nádorů a mohou také usnadnit šíření rakovinných buněk do jiných částí těla.
 • Kumulativní expozice: Ačkoli jsou jednotlivé úrovně expozice považovány za bezpečné, stále probíhá výzkum účinků kumulativní expozice z různých zdrojů (např. potraviny, kosmetika, farmaceutika).

Zdroje

 1. Anderson, F. A., & Castle, L. (2003). Parabens: From Environmental Studies to Human Health. Journal of Applied Toxicology, 23(4), 285‑293.
 2. Elder, R. L. (1984). Final Report on the Safety Assessment of Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, and Butylparaben. Journal of the American College of Toxicology, 3(5), 147‑209.
 3. Food and Drug Administration (FDA). (2021). Food Additive Status List. Retrieved from FDA Website.
 4. European Food Safety Authority (EFSA). (2004). Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food (AFC) on a request from the Commission related to para‑hydroxybenzoates (E 214‑219). EFSA Journal, 83, 1‑26.