Přírodní aroma

Prospěšnost

Neutrální přísada

Konzumace má neutrální účinky na lidský organismus.

Zdroj

Přírodní

Vyrábí se z přírodních zdrojů, které dále nejsou chemicky upraveny.

Charakteristika a využití v potravinářství

Ve většině případů se ke slovnímu spojení “přírodní aroma” přidává přívlastek výchozí suroviny, ze které jsou aromatické látky získávány, tedy například přírodní aromatické složky získané z vanilky by měly nést označení “přírodní vanilkové aroma”. Zdrojová surovina se neuvádí v případě, kdy ve výsledném aromatu nelze výchozí složky rozeznat. 

Jako “přírodní aroma” se v praxi označuje kombinace aromatických látek získaných z několika různých přírodních surovin. Cílem použití této ingredience není dodání specifické vůně konkrétní suroviny (např. vanilky), ale celkové zlepšení chuťového profilu ve prospěch spotřebitele. Velmi často jde o tzv. “maskovače chuti”, které mají široké spektrum použití v potravinách, nápojích i doplňcích stravy a univerzálně zlepšují aromatický a chuťový profil výsledného produktu. 

Přírodní aroma je z rostlinných materiálů získáváno vhodnými fyzikálními, enzymatickými nebo mikrobiologickými procesy. Jde o látku typicky rostlinného původu a její možnosti a pravidla použití a označování se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008.