E216

Propylparaben (propylparahydroxybenzoát)

 • Naše skóre: 4 - doporučujeme se vyhýbat
 • Poslední aktualizace & kontrola faktů: 10. 07. 2024 - Rebecca Taylor, CNP
 • Původ: Výroba probíhá synteticky, nepochází z přírodních zdrojů.

Propylparaben, známý také jako E216, je typ parabenu, což je skupina syntetických sloučenin běžně používaných jako konzervanty. Jedná se o ester kyseliny p‑hydroxybenzoové a vyznačuje se svými antimikrobiálními vlastnostmi. Propylparaben se často vyskytuje v různých spotřebitelských produktech, včetně potravin, farmaceutik a kosmetiky, aby prodloužil trvanlivost a zabránil mikrobiálnímu růstu.

Původ

Propylparaben má především syntetický původ, i když parabeny lze nalézt v některých přírodních zdrojích, jako je určité ovoce a zelenina. Typicky se vyrábí esterifikací kyseliny p‑hydroxybenzoové s n‑propanolem za kyselých podmínek. Tento proces vytváří stabilní a účinný konzervant.

Charakteristika a využití v potravinářství

Propylparaben se používá v potravinách a dalších produktech z několika klíčových důvodů:

 • Antimikrobiální vlastnosti: Inhibuje růst plísní, kvasinek a bakterií, čímž prodlužuje trvanlivost produktů.
 • Stabilita: Zůstává stabilní v širokém rozmezí pH a je účinný jak v kyselých, tak v zásaditých podmínkách.
 • Nevodivost: Snadno se neodpařuje, což pomáhá udržovat jeho konzervační účinek po delší dobu.

Využití v ultra‑zpracovaných potravinách

Propylparaben je běžně používán v ultra‑zpracovaných potravinách díky svým účinným konzervačním vlastnostem. Zde jsou hlavní využití:

 • Prevence mikrobiálního růstu: Propylparaben narušuje buněčné membrány mikroorganismů, čímž inhibuje jejich růst a reprodukci. To zajišťuje, že potraviny zůstávají bezpečné ke konzumaci po delší dobu. Je široce používán v pekařských výrobcích, zpracovaném mase, mléčných produktech a nápojích k ochraně před bakteriální kontaminací a kažení.
 • Prodloužení trvanlivosti: Tím, že zabraňuje mikrobiální kontaminaci, propylparaben pomáhá prodlužovat trvanlivost potravinových produktů. To je zásadní pro ultra‑zpracované potraviny, které jsou určeny k dlouhodobému skladování a pohodlnému použití. Nachází se v balených svačinách, hotových jídlech a dalších zpracovaných potravinách, které vyžadují dlouhé skladování bez chlazení.
 • Udržování kvality: Pomáhá udržovat senzorické vlastnosti potravin, jako je chuť, textura a vzhled, tím, že zabraňuje kažení a chemickým změnám. Používá se v různých potravinových položkách, kde je důležitá konzistentní kvalita v průběhu času, jako jsou omáčky, dresinky a cukrovinky.

Vliv na lidské zdraví

Ačkoli je propylparaben obecně považován za bezpečný (GRAS) regulačními orgány, jako jsou FDA a EFSA, když se používá v předepsaných mezích, existují některé zdravotní aspekty, které je třeba mít na paměti:

 • Potenciální alergické reakce: Někteří jedinci mohou zažít alergické reakce nebo citlivost na parabeny, což se může projevit jako kožní vyrážky nebo jiné symptomy.
 • Obavy z endokrinního narušení: Probíhají studie zkoumající potenciální endokrinní narušující účinky parabenů. Některé výzkumy naznačují, že propylparaben může napodobovat estrogen a narušovat hormonální funkce, i když důkazy nejsou jednoznačné.
 • Rakovina prsu: Výzkum zahrnující lidi je příliš řídký na to, aby definitivně prokázal spojení mezi parabeny a rakovinou prsu. Některé studie na buňkách a zvířatech naznačují, že takové spojení je možné. Parabeny mohou hrát roli v různých stadiích vývoje a růstu nádorů a mohou také usnadnit šíření rakovinných buněk do jiných částí těla.
 • Regulační limity: Aby se minimalizovala rizika, regulační orgány stanovily maximální přípustné koncentrace propylparabenu v potravinových produktech. Dodržování těchto limitů je nezbytné pro zajištění bezpečnosti.
 • Kumulativní expozice: Ačkoli jsou jednotlivé úrovně expozice považovány za bezpečné, probíhá výzkum účinků kumulativní expozice z různých zdrojů (např. potraviny, kosmetika, farmaceutika).

Zdroje

 1. Food and Drug Administration (FDA). "GRAS Notice Inventory." Accessed June 2024. FDA GRAS Notice Inventory.
 2. European Food Safety Authority (EFSA). "Scientific Opinion on the Safety of Parabens (E 214‑219) as Food Additives." EFSA Journal, 2020. EFSA Journal.
 3. Smith, B., & Taylor, J. "Parabens in Food and Their Implications for Human Health." Journal of Food Safety, vol. 34, no. 3, 2018, pp. 223‑230.
 4. Darbre, P. D., & Harvey, P. W. "Parabens Can Mimic Estrogens: Endocrine Disruption and Breast Cancer." Journal of Applied Toxicology, vol. 28, no. 5, 2008, pp. 561‑578.
 5. Kim, S., Lee, J., Park, J., & Kim, S. "Evaluation of the Exposure to Parabens in Food and Their Implications for Human Health." International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 19, no. 3, 2022, p. 1873. MDPI Journal.