Yellow & Blue Změkčovač vody – 850 g

Yellow & Blue Změkčovač vody – 850 g

Yellow & Blue Změkčovač vody - prášek, který zatočí s tvrdou vodou

Yellow & Blue Změkčovač vody si dokáže poradit s tvrdou vodou a tobě tak ušetří spotřebu pracího prášku. Jak je to možné, ptáš se? Tvrdá voda obsahuje rozpuštěné minerály, které na sebe prací prášek váže místo nečistot z oblečení a tím se snižuje jeho účinnost a je potřeba jej používat ve vyšších dávkách. Kromě toho, že tyto minerály zvyšují spotřebu pracího prášku, také způsobují zapraní a šednutí prádla. Oba tyto problémy může vyřešit právě tento změkčovač, který na sebe minerální látky naváže a tím je odklidí z cesty pracímu prášku, který se tak v klidu může věnovat tomu, k čemu byl stvořen - praní. Tvrdost vody u tebe doma si můžeš jednoduše určit testovacím páskem a podle toho také poznáš, kolik změkčovače je nutno použít.

Změkčovač obsahuje pouze látky přírodního původu a je vyroben tak, aby představoval co nejmenší zátěž pro lidi i planetu. Neobsahuje ropné deriváty, fosfonáty, syntetickou parfemaci a barviva.

Yellow & Blue Změkčovač vody v bodech:

 • dokáže výrazně snížit spotřebu pracího prášku
 • váže na sebe minerální látky obsažené v tvrdé vodě
 • zabraňuje zaprání a zešednutí
 • vyroben s ohledem na přírodu

Ingredience:

>30 % zeolit, uhličitan sodný (15-30 % citronan sodný).

Doporučení výrobce:

 • Tvrdost vody jednoduše určíte testovacím páskem.
 • Pokud vodu nemáte z vlastního zdroje, podrobnější informace o její kvalitě a složení můžete získat u příslušné vodohospodářské společnosti. 
 • Podle tvrdosti vody nastavte dávku změkčovače i pracího prostředku (stačí udělat pouze jednou, tvrdost vody zůstává v jedné lokalitě během let stejná). 
 • Změkčovač nasypte do zásobníku na prací prášek spolu s pracím prostředkem.

Upozornění:

 • VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Likvidace: použitý obal po vypláchnutí odevzdejte do tříděného komunálního odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku odstraňte s přebytkem vody do kanalizace.

Související produkty

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

Ostatní také nakoupili

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________