Yellow & Blue Pomerančový odmašťovač – koncentrát

1

Yellow & Blue Pomerančový odmašťovač – koncentrát

1

Yellow & Blue Pomerančový odmašťovač – koncentrát - čistič z pomerančových slupek, nejen pro každodenní úklid

Yellow & Blue Pomerančový odmašťovač – koncentrát, univerzální čisticí prostředek z pomerančových slupek. Vhodný pro každodenní úklid i k odstraňování usazených mastnot, žvýkaček, dehtových a inkoustových skvrn, vosků, lepidel či graffiti. Využiješ ho i pro ruční nebo strojové čistění koberců. Plně si tě získá nejen svými schopnostmi, ale i příjemnou pomerančovou vůní.

Při odstraňování žvýkaček, dehtu a silných mastných usazenin nech přípravek chvíli působit, případně použij kartáč. V případě potřeby aplikaci pomerančového odmašťovače na skvrnu zopakuj. Při ošetřování textilu předem ověř stálobarevnost materiálu.

Yellow & Blue Pomerančový odmašťovač – koncentrát v bodech: 

 • univerzální čistič z pomerančových slupek
 • vhodný nejen na každodenní úklid
 • odstraňování mastnoty, žvýkaček, skvrn
 • odstraňování vosků, lepidel či grafitti
 • k ručnímu či strojovému čištění koberců

Ingredience:

Méně než 5 % pomerančové terpeny, anionické a neionické tenzidy.

Doporučení výrobce

Použití

 • běžný denní úklid
  • až 10 ml:1 L vody (studené či teplé)
 • generální úklid
  • až 25 ml:1 L vody, dle stupně znečistění
 • skvrny od inkoustu, mastnoty, oleje
  • až 50 ml:1 L vody
 • podlahová leštidla, lepidla
  • až 50 ml:1 L vody, na staré skvrny neředěné
 • ruční čistění koberců
  • 100 až 200 ml:1 L vody
 • strojové čistění koberců
  • 20 - 50 ml:1 L vody
 • odstranění dehtu, žvýkaček
  • 200 ml:1 L vody až neředěné
 • odstranění graffiti z neporézních povrchů
  • 200 ml:1 L vody

Upozornění

 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Používejte ochranné rukavice.
 • PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402) nebo lékaře.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • Skladujte při teplotě 5 – 30 °C.
 • Likvidace: Nepoužitý výrobek odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu. Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistit několikrát výplachem vody a poté je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Oblíbené alternativy

__________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________

Související produkty

 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________

Ostatní také nakoupili

 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________