Yellow & Blue Prací prášek z mýdlových ořechů na bílé prádlo – 850 g

Yellow & Blue Prací prášek z mýdlových ořechů na bílé prádlo – 850 g

Yellow & Blue Prací prášek z mýdlových ořechů na bílé prádlo - neparfémovaný prací prášek na bílé prádlo a dětské pleny

Yellow & Blue Prací prášek z mýdlových ořechů na bílé prádlo je díky nové, vylepšené, receptuře šetrnější k přírodě a může se pochlubit lepším účinkem při použití mnohem menšího množství. Prací sílu produktu podporuje prášek z namletých mýdlových ořechů, který nahradil extrakt ze stejné suroviny. Místo dřívějších 50 g nyní na jednu prací dávku stačí 15 g prášku. Produkt také nově obsahuje jedlou sodu, která přirozeně pohlcuje nežádoucí pachy. Zároveň zůstává neparfémovaný a můžeš ho doplnit libovolnou silicí, která textil i pračku příjemně provoní. Prášek není vhodný na flísové materiály, protože může snižovat jejich savost. Přípravek je dobře tolerován i pokožkou dětí do 3 let, jelikož byl testován na kožní snášenlivost.

Yellow & Blue Prací prášek z mýdlových ořechů na bílé prádlo v bodech:

 • prací prášek na bílé prádlo a dětské pleny
 • šetrný k přírodě
 • pohlcuje nežádoucí pachy
 • neparfémovaný
 • lze ovonět přírodní silicí

Ingredience

> 30 % uhličitan sodný, 5-15 % perkarbonát sodný, 5-15 % silikát, 5-15 % hydrogenuhličitan sodný (soda bicarbona), citronan sodný; < 5 % prášek z mýdlových ořechů v biokvalitě a prášek z olivového mýdla (mýdlo z olivového oleje, chlorid sodný).

Doporučení výrobce

 • Použijte 15 g prášku (1 polévková lžíce) na prací cyklus, pro 4-5 kg prádla.
 • Pokud to materiál umožňuje, pereme nejméně na 40 ºC (pro snazší rozpouštění např. potu a mastnoty).
 • Při tvrdé vodě: Použijeme Změkčovač vody nebo dávku prášku zvýšíme až na dvojnásobek, tvrdost vody určíme Testovacím páskem.
 • Skvrny: Před praním ošetříme Žlučovým mýdlem nebo Olivovým mýdlem s citronovým extraktem (veganská varianta).
 • Při silném znečištění: Dávku prášku zvýšíme až na dvojnásobek nebo prádlo necháme před praním odmočit - rozpustíme 1 až 2 lžíce prášku PUER v teplé vodě, namáčíme nejlépe přes noc.
 • Na máchání: Přidáme Máchadlo prádla - neutralizuje pH máchací lázně a vypláchne zbytky nečistot a pracích prostředků, které mohou dráždit pokožku.

Upozornění

 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Nevdechujte prach.
 • Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. 
 • PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. 
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 • Nespotřebovaný výrobek odevzdejte ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
 • Použitý obal po důkladném vyprázdnění/vypláchnutí odevzdejte do tříděného odpadu.

Oblíbené alternativy

__________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________

Související produkty

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

Ostatní také nakoupili

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________