Mají anti-perspiranty s hliníkem negativní vliv na lidské zdraví?

Tomáš Novotný
Tomáš Novotný 17. 1. 2023
1 Líbí se mi Komentáře Uložit článek
Mají anti-perspiranty s hliníkem negativní vliv na lidské zdraví?
Image by Anastasia Kazakova on Freepik
  • Hlinité soli v antiperspirantech účinně zabraňují pocení.
  • Některá vědecká pozorování ukazují, že jejich používání je spojeno se zdravotními problémy.
  • Do současné doby není jasné, jestli hlinité soli v anti-perspirantech opravdu představují zdravotní riziko.

Již více než 20 let se řeší problematika hlinitých solí v anti-perspirantech. Jejich pravidelné používání se dává do souvislosti se zvýšeným rizikem rakoviny prsou či s Alzheimerovou chorobou. Ani dvě dekády výzkumu však nepřinesly přesvědčivé důkazy o tom, že by anti-perspiranty na bázi hliníku výše zmíněné zdravotní problémy skutečně způsobovaly či zvyšovaly riziko jejich vzniku. Observační studie však ukazují, že mít se na pozoru není na škodu.

Deodorant vs. anti-perspirant, aneb hlinité soli nevoní

Pojmy “deodorant”, resp. “anti-perspirant” se často používají nesprávně či se dokonce zaměňují. Synonyma to však nejsou. Pro pořádek tedy stručné vysvětlení:

  • DEODORANT je kosmetický přípravek, jehož hlavním cílem je překrytí pachu pomocí jiných aromatických složek syntetického či přírodního původu. Deodorant sám o sobě neovlivňuje proces pocení.
  • ANTI-PERSPIRANT je kosmetický přípravek, jehož hlavním cílem je zabránění, resp. snížení míry pocení.

A jsou to právě anti-perspiranty, jejichž složení je spojeno s tolikrát zmiňovaným hliníkem. Ve skutečnosti bychom kovový hliník ve spreji hledali marně, přesněji jde totiž o hlinité soli, které zjednodušeně řečeno interagují s proteiny na povrchu pokožky a “ucpávají póry”, čímž zabraňují pocení. Samy o sobě nemají aromatickou vůni, v deodorantu tak nutně být nemusí.

Jmenovitě jde o nejčastěji o aluminium chlorohydrát, případně o aluminium sesquichlorohydrát nebo aluminium kapryloyl glycin. Chcete-li se hliníku v anti-perspirantech vyhnout, hledejte ve složení právě tyto látky.

Jak anti-perspiranty zabraňují pocení?

Hlinité sloučeniny v anti-perspirantech díky své specifické struktuře fyzikálně “ucpávají” póry, čímž zabraňují pocení. Předpokládá se, že jakmile se aerosol dostane do kontaktu s kůží o charakteristickém pH, vzniká nerozpustný “gel”, který mechanicky zabraňuje pocení.

Existují obavy, že tyto sloučeniny mohou být vstřebávány do systémového oběhu, zvyšovat hladinu hliníku v organismu a tím přinášet zdravotní rizika. Odborníci se však shodují na tom, že vstřebatelnost těchto solí kůží je mizivá.

Mají anti-perspiranty s hliníkem negativní vliv na lidské zdraví?

Rakovina prsu a Alzheimerova choroba: jsou obavy na místě?

Hlinité soli v anti-perspirantech bývají nejčastěji dávány do souvislosti se zvýšeným rizikem rakoviny prsu a Alzheimerovy choroby. Obě hypotézy vychází z pozorování, že u pacientů byly zjištěny vyšší koncentrace hliníku v mozku, resp. v tkáni prsu.

review z roku 2017 odborníci ke vztahu mezi hlinitými soli a Alzheimerovou chorobou mj. uvádí: 

  • V mozcích pacientů s Alzheimerovou chorobou lze detekovat zvýšené koncentrace hliníku. Není však jasné, zda je příčinou změny hliník, nebo zda dochází k sekundární, nezávislé změně v důsledku Alzheimerovy patologie.
  • Epidemiologické studie poskytují pouze velmi nejisté náznaky souvislosti mezi expozicí hliníku a Alzheimerovou chorobou.

Vyjadřují se také ke vztahu mezi hlinitými sloučeninami a rakovinou prsu. Některé studie opravdu dochází k tomu, že v různých částech prsou postižených nádorovým bujením jsou pozorovány zvýšené koncentrace hliníku. Odborníci se však domnívají, že vyšší koncentrace hliníku a dalších minerálů je typická pro nádorové tkáně, přičemž tuto skutečnost považují jako důsledek, nikoliv jako příčinu vzniku nádorové tkáně.

Důkazy o přímé souvislosti chybí

Obavy ze zdravotních rizik zpravidla vychází z observačních studií. Ty ovšem nevysvětlují příčinný vztah mezi hlinitými solemi a zmíněnými chorobami, samy o sobě tak neříkají mnoho.

Někteří odborníci mluví také o reverzní kauzalitě. Je například známo, že nádorová tkáň v sobě akumuluje vyšší koncentraci některých kovů. Vyšší koncentrace hliníku naměřená ve tkáni tak nemusí být příčinou nádorového onemocnění, ale možná jeho pouhým důsledkem.

Experimentální studie z roku 2020 zdravotní rizika nepotvrzuje

V roce 2020 byla publikována studie, která se zabývala tím, jak používání anti-perspirantů na bázi hlinitých solí ovlivňuje hladinu hliníku v organismu. Připomeňme, že jako přirozenou koncentraci hliníku v krevní plazmě shledávají odborníci hodnoty 1–3 μg/l, jako riziková je hodnocena koncentrace vyšší než 10 μg/l.

Celkem 21 osob, které pravidelně nepoužívaly anti-perspiranty, po dobu 2 týdnů užívalo každý den anti-perspirant obsahující hlinité soli. Za dva týdny spotřebovaly v průměru 10 g anti-perspirantu na osobu. Před začátkem experimentu byla průměrná koncentrace hliníku v krevní plazmě 1,46 μg/l, po 14 dnech bylo změřeno 1,50 μg/l. S přihlédnutím ke směrodatné odchylce tedy prakticky žádný rozdíl.

Na základě těchto i dalších výsledků se vědci domnívají, že zdravotní rizika anti-perspirantů na bázi hlinitých solí nejsou do současné doby průkazná. Nicméně stále je na místě připomenout, že jde o studii s nízkým počtem účastníků o délce trvání 14 dnů. Robustnější studie podobného charakteru by měla přijít s přesvědčivějšími výsledky.

Vstřebatelnost hlinitých solí je minimální, holení podpaží nevadí

Za vysvětlením může stát i skutečnost, že reálný obsah hlinitých solí je v praxi podstatně nižší v porovnání s limity evropské legislativy. Ta dovoluje maximálně 5 % čistého hliníku ve výrobku, skutečné výrobky na středoevropském trhu mají v průměru 0,5–2% obsah hliníku.

Samotná vstřebatelnost hlinitých solí je navíc velmi nízká, skoro až zanedbatelná. Většina studií dochází k číslu blízkému jedné setině %, v jedné in vitro studii používající jako model poškozené buňky kůže byla zjištěná vstřebatelnost 0,06 %. Odborníci se domnívají, že hlinité sloučeniny se do organismu mohou dostávat skrze potní žlázy či chlupové folikuly (obrázek je převzatý z publikace Sanajou S. et al., 2021).

Mají anti-perspiranty s hliníkem negativní vliv na lidské zdraví?

Některé studie také diskutují současné holení podpaží a používání anti-perspirantů jako rizikový faktor výše zmíněných zdravotních problémů. Při holení totiž dochází k poškození kožních buněk, což teoreticky může usnadňovat vstřebávání hliníku do organismu. Dle American Cancer Society však neexistují důkazy o tom, že by současné používání anti-perspirantů a holení podpaží vedlo ke zvýšení rizika rakoviny prsu.

Co si z toho vzít?

Anti-perspiranty obsahující hlinité soli jsou již více než 20 let studovány z hlediska vstřebatelnosti do organismu či z pohledu zdravotních rizik. Ačkoliv ta do současné doby nejsou spolehlivě vyvrácena, stále neexistují přesvědčivé důkazy, které by škodlivost anti-perspirantů prokázaly.

Nejčastěji se zmiňuje souvislost s rozvojem Alzheimerovy choroby a s rakovinou prsu. V obou případech bylo zjištěno, že v mozkové, resp. prsní tkáni se v případě zmíněných chorob nachází více hliníku oproti zdravé tkáni. Ani v jednom případě však není dokázáno, že zvýšená koncentrace hliníku je příčinou vzniku Alzheimerovy choroby, resp. nádorového onemocnění prsní tkáně.

Přidej se k 40 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
1 Líbí se mi Uložit článek