Používejte Koenzym Q10

21. 8. 2015
5 min. Líbí se mi Komentáře Uložit článek
Používejte Koenzym Q10

Nejen proteiny živ je člověk, dalo by se říct, pokud se podíváte na kompletní portfólio nabídky producentů sportovní výživy. Fitness průmysl je zatížen spoustou doplňků stravy, které plní svůj placebo potenciál. To však neplatí v případě Koenzymu Q10. 

Používejte Koenzym Q10

Tato velmi funkční látka, se do suplementačního plánu neodstává velmi často. Dokonce bych řekl, že je velmi často avelmi opomíjená, ptám se však proč? Je snad neúčinná? Rozhodně ne. Nebo je snad účinná málo? To rozhodně také ne, dokonce je jednou z mála účinných látek, které mají svoje prokazatelné působení. Co tedy všechno koenzym Q10 umí, a proč bychom jej měli dos svého suplementačního plánu zařazovat? 

Koenzym Q10 můžete také znát jako látku zvanou ubiquinon. Jedná se o neesenciální v tucích rozpustnou živinu, kterou nalezneme především v živočišných potravinách. Tato látka je podobná vitamínům. V menší míře se nachází také v rostlinných zdrojích. V lidském organismu ji nalezneme hlavně v mitochondriích, nejvíce v kosterních svalech a srdeční svalovině.

Co je mitochondrie?

Mitochondrie je membránově obalená organela, kterou lze nalézt ve většině eukaryotických (např. lidských) buněk. Dosahuje obvykle rozměrů v řádu několika mikrometrů a v buňce se jich může vyskytovat několik stovek, ale i sto tisíc. Obvykle se považují za struktury klobásovitého tvaru, nicméně v řadě případů vytváří spíše bohatě se větvící síť vláken po celé buňce. Funkce mitochondrií se do jisté míry dá přirovnat k buněčné elektrárně, jelikož v nich díky procesům buněčného dýchání vzniká energeticky bohatý adenosintrifosfát (ATP) používaný jako „palivo“ pro průběh jiných reakcí v celé buňce.

Mitochondrie je uzavřena dvěma membránami. Vnější membrána je značně pórovitá a skutečnou bariéru pro malé molekuly představuje spíše vnitřní membrána. Na vnitřní membráně a uvnitř ní se také odehrávají ty nejdůležitější metabolické pochody. Konkrétně v mitochondriích probíhá Krebsův cyklus, dýchací řetězec, ale také beta‑oxidace mastných kyselin. Navíc se mitochondrie podílejí na dalších procesech, jako je buněčná diferenciace, buněčná smrt i kontrola buněčného cyklu a růstu. Na druhou stranu mohou mít poruchy jejich funkce za následek různá mitochondriální onemocnění, která obvykle souvisí s neschopností správně provádět metabolické mitochondriální pochody.

Chemický vzorec Koenzymu Q10

Jednou z dobře známých funkcí Koenzymu Q10 je spojitost s řetězovým přenosem elektronů v mitochondriích, a tedy význam při konečné tvorbě ATP (adenosintrifosfát = energie pro svalovou práci). Další funkcí může být jeho antioxidační působení. Vychytává tak volné kyslíkové radikály (vznikají např. při sportu, stresu apod.) v ochranném antioxidačním systému mitochondrií. Předchází poškození DNA a buněčných membrán, které vzniká v důsledku vysokého působení volných kyslíkových radikálů. Podávání Koenzymu Q10 také může oddálit poruchy srdce a ischemickou chorobu srdeční.

Kdy užívat Q10?

  • pro podporu zdravého a výkonného srdce
  • při poruchách prokrvení srdečního svalu
  • pro lepší zotavení po operaci
  • při potížích s dásněmi
  • při únavě, stresu a namáhavé práci
  • při stavech chronické únavy, slabosti, úbytku sil, zejména ve vyšším věku.
  • při sportu 

Dávkování Koenzymu Q10

U koenzymu Q10 je třeba pamatovat na to, že užívání, má-li mít skutečný účinek, musí být dlouhodobé a pokud možno pravidelné. U dlouhodobého užívání vyvstává potřeba kvality užívaného produktu o to více do popředí. U koenzymu Q10 pro vnitřní užití je potřeba se zaměřit na původ užité suroviny, kvalitu zpracování, prodejní místo a případný další servis a péči spojenou s užíváním. Za základní dávku se považuje 30 mg 1x denně. Tuto dávku můžete zvýšit až na dvojnásobek zhruba po měsíci pravidelného užívání. Vždy by měli být dávky rozděleny do více denních příjmů.

Výroba Koenzymu Q10

V současné době se využívají 2 metody získávání Koenzymu Q10. První metodou je způsob fermentační, druhou je pak syntetická výroba.

  • Způsob fermentační, tj. přirozený biologický výrobní proces- poskytuje velice čistý trans‑izomer (forma v organismu se vyskytující - např. kvasinková fermentace japonských závodů poskytuje produkt téměř 100% odpovídající lidskému Q10)
  • Druhým způsobem je syntetická výroba, kdy molekul Q10 vzniká z trimetoxytoluenu a izoprénových jednotek získávaných z tabákových listů. Syntetická produkce produkuje příměsi cis‑izomerů (forma v přírodě se nevyskytující) stejně tak jako příměsi koenzymů Q9 a Q11 (nacházeny u jiných živočišných druhů). Syntetické formy se v lidském organismu normálně nevyskytují a nebyla zkoumána bezpečnost jejich podání lidem.

Koenzym Q10 je velmi zajímavou látkou a jistě jí patří významné místo v budoucnosti sportovní a zdravé výživy. její suplementace stojí za vyzkoušení, a to zejména u sportovců a seniorů. Neváhejte tedy, a objevte výhodu Koenzymu Q10 a jeho suplementaci pro váš organismus. 

Přidej se k 44 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
Líbí se mi Uložit článek