Kratom: neškodná bylinka nebo zneužívána legální droga?

23. 4. 2021
9 min. 3 Líbí se mi Komentáře
6
Uložit článek
Kratom: neškodná bylinka nebo zneužívána legální droga?
obrázek z greenleafkratom.com
Co v článku najdeš?
Zobrazit seznam Skrýt seznam

Od tradiční bylinky ke zneužívané droze – i tak zní název jednoho z mnoha vědeckých článků, které kratom v poslední době rozebírají. Jeho popularita prudce stoupá zejména v Americe a Evropě, úřady v mnoha zemích však distribuci ani užívání kratomu nijak neupravují. Jaké účinky, výhody a rizika s sebou kratom přináší?

Co je to kratom?

Kratom je názevtropického stromu (lat. Mitragyna speciosa) typického pro jihovýchodní Asii. Pozornost si získal už před několika tisíciletími, když původní obyvatelé začali pozorovat, že jeho listy mají psychotropní účinky.

Už jen spojení "psychotropní účinky" by mělo člověku zapnout červené kontrolky, neboť psychotropní látky jsou většinou legislativně přísně kontrolovány a jakákoliv činnost spojená s nimi (držení, prodej, distribuce...) je podmíněna speciálním povolením.

Jinými slovy – psychotropní látky jsou například drogy ale i některé léčiva.

Co je to psychotropní látka?

Psychotropní látka je látka, která ovlivňuje stav lidské psychiky působením na centrální nervový systém, ale nemá tak závažné zdravotní a psychosociální následky jako je tomu v případě omamných látek.

Co to znamená v praxi? Omamná látka je podle Seznamu omamných a psychotropních látek například heroin, psychotropní je například THC.

Je kratom droga?

Někdy se kratom označuje jako"legal high", kdy tato reklama cílí zejména na rekreační uživatele a slibuje samé výhody. Kdyby tak ještě korespondovaly s realitou... Kratom má za sebou několik zákazů prodeje a byl rozšířen i na černém trhu. Dnes je v mnoha státech opět legální a v některých evropských zemích zatím využívá "děr v zákoně", kdy není uveden na seznamu psychotropních a omamných látek.

Faktem je, že kratom z legislativního hlediska na Slovensku ani v Česku nepatří mezi drogy – alespoň ne mezi zakázané. Podle Zprávy o stavu a vývoji drogové scény na SR "kratom ani žádný z jeho aktivních alkaloidů nespadají pod mezinárodní kontrolu drog, ale několik zemí přijalo národní opatření."

Pokud se podíváme k sousedům, v Polsku je kratom brán jako tvrdá droga, Rakousko jeho prodej přísně reguluje.

Kratom: neškodná bylinka nebo zneužívána legální droga?

Kratom má široké využití

Používání kratomu má v Thajsku nebo Malajsii dlouhou tradici. Lidé ho používají tisíciletí, přesto dodnes nemáme jednoznačné důkazy, které by potvrdily jeho (ne) bezpečnost.

Kratom je používán jako:

 • náhrada opiátů

 • na úlevu od abstinenčních příznaků

 • na úlevu od bolesti, průjmů či kašle

 • na podporu energie (údajně kratom ve velkém využívali těžce manuálně pracující lidé)

Jak funguje kratom?

Mechanismus účinku není dodnes přesně prozkoumán. Podle některých prací jeho hlavní účinná látka – mytragynin – účinkuje na stejné receptory jako opiáty, což by vysvětlovalo potenciál kratomu v boji proti bolesti. Kratom má údajně přibližně čtvrtinový účinek ve srovnání s morfinem, což je stále dost na to, aby lidem pomáhal například při chronických bolestech.

Kratom se dokáže navázat i na serotoninové receptory, což otevírá diskusi v případě potenciálu léčby psychických onemocnění, jako jsou například úzkostné stavy či deprese. Seriózní výzkum je však v plenkách a pokud podobnou diagnózou trpíte, rozhodně patří do rukou lékaře, který rozhodne o léčbě.

Není kratom jako kratom: pod jakými názvy se skrývá?

Pokud vám bude známý nabízet zaručeně bezpečnou novou bylinku, která vás zbaví všech problémů a přivede do extáze, zpozorněte obzvláště při následujících názvech – všechny totiž označují kratom:

 • kakuam

 • ithang

 • biak

 • thom

 • mambog

Jak se kratom užívá?

Kratom vyniká všestranných využitím. Lidé žvýkají čerstvé listy, připravují z nich čaj, kouří nebo vaporizují. Novější formy zahrnují prášek nebo práškové kapsle, které přinášejí pohodlné užívání.

Kratom: neškodná bylinka nebo zneužívána legální droga?

Které aktivní látky kratom obsahuje?

Hlavní psychoaktivní složkou kratomu jsou alkaloidy, konkrétně:

 • mitragynin

 • mitrafylin

 • 7‑hydroxymitragynin

Je mitragynin bezpečný?

Mitragynin patří mezi nejzastoupenější alkaloid kratomu, zároveň je považován za hlavní účinnou látku, která má na svědomí úlevu od bolesti a zmírnění abstinenčních příznaků. Kvůli narůstajícím obavám ze zneužívání kratomu a jeho potenciální toxicitě proběhlo v posledních letech několik výzkumů sledujících jeho bezpečnost – převážně na potkanech.

V roce 2020 však spatřila světlo světa studie provedená na psech. Užívání kratomu bylo u psů dobře tolerováno, pozorované byly mírně sedativní a anxiolytické účinky. Pokud se tedy rozhodnete kratomem obohatit jídlo vašeho psa, zdá se, že by mu to nemělo ublížit – a možná bude dokonce lépe spát. Kratom ale zdaleka není neškodný a podle dostupných dat zvyšuje riziko vzniku selhání jater.

Nežádoucí účinky: od neškodné bolesti břicha k selhání orgánů?

V medicíně a výživě se často říká, že "dávka určuje lék nebo jed".Kratom je nebezpečné kombinovat s léky – například s hypnotiky, antiepileptiky či antidepresivy ale i s alkoholem. V letech 2009–2010 ve Švédsku zemřelo 9 lidí a jejich smrt byla spojena s konzumací čaje z kratomu. V letech 2014–2016 bylo ve světě popsáno 21 úmrtí v souvislosti s kratomem.

Již při nižších dávkách (do 6 gramů) se mohou objevit některé vedlejší účinky, jako například:

 • nevolnost

 • bolest břicha

 • bolesti svalů

 • zvracení

 • sucho v ústech

 • únava

 • hubnutí

 • náladovost

 • úzkosti až deprese

 • agrese

V krajních případech může vést užívání kratomu ke komatu a smrti, i když předávkování je méně pravděpodobné než například v případě opiátů. Skutečně ale chceme porovnávat kratom s tvrdými drogami?

Jaká je smrtelná dávka kratomu?

Nevíme. Výzkumy ukazují zatím nejednoznačné výsledky, úmrtí bývají převážně způsobena selháním jater nebo oběhového systému. Výzkum na myších naznačuje, že smrtelná dávka kratomu se pohybuje někde okolo 200 mg extraktu alkaloidů/kg tělesné hmotnosti.

Obzvláště nebezpečné je užívání kratomu s alkoholem a některými léky (antidepresiva, antiepileptika ...). Dlouhodobější užívání kratomu může zvýšit riziko akutního selhání jater.

obrázek z istockphoto.com

V rámci online dotazníkového průzkumu v říjnu 2016 uvedlo z více než 8 000 dotazovaných, že kratom užívají kvůli snížení bolestivosti (68 %) a zvýšení psychické pohody (66 %). Nejvíce využívaný byl věkovou skupinou 31–50 let a lidmi, kteří vydělali ročně alespoň 35 000 dolarů.

40 % lidí konzultovalo užívání kratomu s lékařem nebo lékárníkem, "zelenou" od odborníků dostali pouze ve 3 % případů.

Dávkování kratomu: kde je háček?

U kratomu neexistují doporučené dávky ani garance bezpečnosti. Zajímavé je, že v malých dávkách má kratom energizující efekt, ve větších uklidňující. Prodávající většinou doporučují nižší dávky, v rozmezí 2–6 gramů, při kterých jsou pozorovány minimální vedlejší účinky.

Najdete ale i doporučení na vysoké dávky – více než 10 gramů kratomu. Dávky nad 15 gramů už mohou mít velký sedativní účinek a vyústit v bezvědomí.

Prodej kratomu: nenechte se oklamat sladkými řečičkami a informace si vždy ověřujte

Kratom na internetu koupíte na každém rohu. Někteří prodejci uvádějí rizika užívání viditelněji, jiní méně (jeho prodej je živí, že?), ale někteří zajdou až tak daleko, že píší věci, které jsou opravdu daleko od pravdy.

Prodejci říkají: kratom je přírodní – tedy je bezpečný!

Výrobci vyzdvihují jeho rostlinný původ a přirovnávají kratom ke guaraně nebo maté. Spotřebiteli se při myšlence na maté vybaví zázračný zelený nápoj s povzbuzujícími účinky, guaranu zase možná zná jako přírodní kofein, který podporuje kognitivní funkce. Pokud je kratom něco podobného, jak může být nebezpečný?

Pravdou je, že v obou zmíněných případech je hlavním alkaloidem kofein, který nemá psychotropní účinky. Hlavní alkaloidy kratomu psychotropní účinky mají, v několika zemích jsou zakázány nebo patří na seznam rizikových látek. A co se týče odkazování se na přírodní původ – ten má i botulotoxin, který je jedním z nejjedovatějších bakteriálních toxinů na světě.

Prodejci tvrdí: kratom není návykový jako tvrdé drogy

Kratom skutečně nevykazuje tak silné projevy závislosti, jako je tomu v případě zneužívání tvrdých drog. Samotní prodejci však jistou úroveň závislosti připouštějí: přirovnávají ji ke kofeinu, alkoholu a čokoládě. Tyto tři případy však mají jedno společné: nemají společného nic.

V případě "závislosti na kofeinu" jde o vytvoření tolerance, závislost na čokoládě (nebo cukru) nikdy vědecky potvrzena nebyla. Závislost na alkoholu je podle Mezinárodní klasifikace nemocí klasifikována jako psychické onemocnění s označením F 10 – poruchy psychiky a chování zapříčiněné užitím alkoholu. Stavět do stejné pozice "závislost" na čokoládě a závislost na alkoholu tedy není zrovna šťastné přirovnání.

Navíc se zdá, že určitá míra závislosti na kratomu existuje. Dostupné výzkumy naznačují, že při pravidelném užívání se může objevit postupná tolerance vůči jeho účinkům a při skončení užívání také abstinenční příznaky a obtíže s ukončením užívání.

obrázek z gettyimages.com

Kratom – suplement budoucnosti? Spíše ne.

Dnes nedokážeme s určitostí potvrdit, že v budoucnu kratom nebude součástí schválených léků k léčbě psychických onemocnění či nebude oficiálně využíván například při ambulantní nebo hospitalizační odvykací léčbě od tvrdých drog. Zajímavé je, že i to málo výzkumů, které sledovaly užívání kratomu u lidí, bylo téměř výlučně provedeno na mužích, resp. pokud se v nich objevily ženy, tvořily výraznou menšinu.

Pokud k tomu přidáme fakt, že šlo převážně o dotazníkové průzkumy a subjektivní pocity účastníků, je nám jasné, že z toho žádné relevantní závěry očekávat nemůžeme – a tak končí i většina prací o kratomu. Argument, že ho lidé používají již tisíciletí však před vědci ani lékaři neobstojí:nejprve je třeba provést kvalitní výzkumy, potvrdit účinnost a bezpečnost – a až pak uvádět na trh – ne naopak.

Dokud (pokud?) u nás bude kratom schválen jako bezpečný – nač riskovat? Není trochu paradox, že v dobách, kdy se snažíme o zlepšení zdravotního stavu, dbáme na kvalitní výživu a dostatek pohybu, se uchylujeme ke konzumaci látek, které dokáží prokazatelně způsobit intoxikaci?

Možná je to jen módní vlna a bublina kolem kratomu splaskne tak rychle, jako se nafoukla. Do té doby doporučujeme využít raději bezpečné a schválené doplňky stravy: například nootropika (Ashwagandha, rhodiola rosea ...), tryptofan či L‑theanin, které pomohou uvolnit psychické napětí, podpoří soustředění a zlepší regeneraci. Chcete‑li podat větší výkon například na tréninku, vyplatí se vsadit na kofein, který je prozkoumaný, schválený, účinný a bezpečný.

Přidej se k 44 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
3 Líbí se mi Uložit článek