Chůze naboso: jaké má výhody a pro koho je vhodná?

Mgr. Kristýna Dvořáková
Mgr. Kristýna Dvořáková 22. 6. 2023
6 min. 4 Líbí se mi Komentáře Uložit článek
Chůze naboso: jaké má výhody a pro koho je vhodná?
  • Chůze naboso může poskytovat řadu výhod, nemusí však být vhodná a bezpečná pro každého.
  • Negativní důsledky nošení obuvi pramení zejména z nevhodně zvoleného typu, velikosti nebo tvaru bot.
  • Před přechodem na bosou chůzi je vhodné zajímat se o “funkčnost” svých chodidel a správnost pohybového vzorce.

Proč by vás měla zajímat chodidla?

Chodidla mají nenahraditelnou funkci v oblasti postury těla, ale také zdraví nebo sportovní výkonnosti. Jejich složitá a jedinečná stavba totiž umožňuje správný postoj i pohyb, brání nadměrnému zatěžování jednotlivých částí těla a navíc díky tlumení nárazů chrání vnitřní orgány.

Důležité jsou i pro sportovní výkon – mohou výrazně ovlivnit techniku pohybu, a špatné postavení či funkce chodidel se tak často stávají překážkou v cestě za lepšími výsledky.

Výhody chůze naboso

Chůze naboso má řadu příznivců, ale také odpůrců. V nejrůznějších článcích najdete zmínky o vlivu na biomechaniku chůze, propriorecepci (vnímání polohy a pohybů těla), duševní zdraví až po tzv. uzemnění, které spočívá v napojení na elektrické pole Země. Které z těchto efektů jsou však skutečně podpořeny studiemi?

1. Zlepšení mechaniky chůze

Některé studie poukazují na pozitivní vliv chůze/běhu naboso vzhledem k biomechanice chůze a lepší kontrole dopadu chodidla na zem. U bosých jedinců byl dopad soustředěn spíše na přední či střední část nohy, a byla u nich pozorována také vyšší kadence a kratší délka kroku. Výzkumníci však upozorňují, že do velké míry závisí také na naučených vzorcích pohybu a některé práce mají značné limity v oblasti metodologie – bude proto zapotřebí dalšího zkoumání.

2. Zlepšení propriocepce a stability

Ve studii z prostředí nohejbalu byl trénink naboso spojen s vyšší stabilitou a zlepšenou hybností v oblasti kotníku, což může nejen napomáhat lepšímu sportovnímu výkonu, ale také předcházet zraněním. Výzkum také naznačuje, že chůze naboso či speciálních barefoot botách může pomoci zlepšení propriocepce a rovnováhy u starších osob, což přispívá ke snížení rizika pádu.

Vědci však opět upozorňují na vytvoření správných pohybových vzorců a postupnému přechodu z běžné obuvi na bosou chůzi – v opačném případě může být, vlivem odlišné biomechaniky chůze naboso a v obuvi, riziko zranění naopak zvýšené.

3. Lepší uvědomění si pohybu a polohy nohou

Chůze naboso, možná překvapivě, přináší benefity i v oblasti duševního zdraví a celkové pohody. Mechanismem tohoto účinku je trénink vnímání přítomnosti, tzv. mindfulness. Bosá chodidla totiž člověku poskytují spoustu vjemů, které umožňují ukotvit se v přítomném okamžiku a  zastavit tak vír myšlenek zmítající se mezi minulostí a budoucností.

4. Prevence potíží spojených s nevhodným výběrem obuvi

Tato výhoda s chůzí naboso souvisí spíše nepřímo – na druhou stranu, jak lépe se vyhnout nevhodným botám, než je zkrátka nenosit? Výběr nevhodné obuvi vám může způsobit řadu obtíží, jako puchýře, otlačeniny, deformity prstů na nohou, ale také nevhodnou biomechaniku chůze spojenou s přetěžováním některých struktur a zvýšeným rizikem zranění.

Chůze naboso: jaké má výhody a pro koho je vhodná?

5. Jak je to s tím “uzemněním”?

Uzemnění je známo také jako “earthing” nebo “grounding” a je založeno na předpokladu, že chůze naboso umožňuje spojení s elektrickými náboji pocházejícími ze Země, které mají pozitivní vliv na zdraví. Na toto téma naleznete překvapivě mnoho studií – je však třeba poznamenat, že jejich velikost a vypovídající hodnota není často zrovna optimální.

V závěrech těchto prací se zpravidla dočtete o benefitech v oblasti zdraví srdce a cév, poklesu koncentrace zánětlivých markerů, potíží se spánkem, úzkostí či deprese nebo také vnímání bolesti či únavy. Přestože se původní myšlenku uzemnění nepodařilo vědecky prokázat, jisté pozitivní účinky tu skutečně jsou – jejich původ však bude namísto zemských elektronů spočívat spíše ve výše zmíněném faktu, že tato činnost může být rovněž formou vědomé meditace, intenzivního vnímání přítomnosti a propojení mysli s tělem. Této teorii pak nahrává i fakt, že kardiovaskulární zdraví, úzkosti nebo chronická únava jsou často spojovány, mimo jiné, s nadměrným stresem. Pro potvrzení či vyvrácení těchto souvislostí však bude zapotřebí dalšího výzkumu.

Rizika chůze naboso

Chůze naboso je bezpečná zejména doma, v posilovně, ve venkovních prostorách vašeho pozemku nebo na venkovních sportovištích, kde se s chůzí bez obuvi počítá. Ve venkovním prostředí je však třeba dávat si pozor ostré a tvrdé předměty, které by vás mohly poranit.

Pokud chcete s chůzí naboso začít, v každém případě se doporučuji poradit s odborníky ohledně správné funkce a postavení vašeho chodidla či vhodné biomechaniky chůze – v opačných případech by vám totiž pohyb “bez opory” mohl spíše uškodit.

Chůze naboso také není vhodná pro diabetiky, kteří jsou v oblasti dolních končetin náchylnější k otlakům a zraněním. V takovém případě s ošetřujícím lékařem proberte své možnosti a případné alternativy.

Chůze naboso vs. vhodně zvolené boty

Odborníci ve vesměs shodují, že negativní důsledky nošení obuvi se objevují zejména u té nevhodně zvolené. Výše zmíněné výhody spojené s bosou chůzí jsou pak možné pouze za předpokladu, že máte skutečně funkční chodidlo a vhodný pohybový vzorec – před přechodem na bosou chůzi proto neváhejte navštívit odborníka. Důležité je také začínat pomalu, např. skrze boty s postupně užší a užší podrážkou.

Vhodně zvolená obuv totiž může v některých případech naopak poskytovat potřebnou oporu, a to např. u propadlé klenby atd. Teprve po zvládnutí těchto potíží je vhodné začít s chůzí naboso.

Co si z toho vzít?

Chůze naboso může přinést jisté výhody v oblasti zlepšení mechaniky chůze, propriocepce, stability nebo intenzivnějšího vnímání přítomnosti. Je však třeba mít na paměti, že je potřeba mít optimálně “funkční” chodidla a správný pohybový vzorec.

Negativní důsledky nošení bot se vyskytují zejména při nevhodné zvolené velikosti, tvaru nebo samozného typu. Před přechodem na chůzi naboso proto zvažte konzultaci s odborníkem a začínejte postupně, např. skrze barefootové boty.

Přidej se k 42 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
4 Líbí se mi Uložit článek