Ecover Odstraňovač vodního kamene

Ecover Odstraňovač vodního kamene

Ecover Odstraňovač vodního kamene - efektivní a ekologicky udržitelný pomocník do koupelen a kuchyní

Máte v okolí tvrdou vodu a v koupelně se ti neustále tvoří bílé mapy kolem kovových madel, baterií a nástavce na sprchu? Využij ekologicky udržitelný odstraňovač od firmy Ecover, který zaručeně vyčistí všechny tvrdošíjné skvrny nejen v koupelně, ale také v kuchyni a dalších místech, kam se voda dostane do kontaktu s kovem.

Ecover je jednou z nejpopulárnějších značek ekologické drogerie. Produkty Ecover jsou vyrobené na rostlinné nebo minerální bázi a neobsahují žádné složky z ropy. Jejich obaly jsou recyklovatelné a prostředky samotné jsou ekologicky rozložitelné, dopad na přírodu je tedy minimální. Ecover netestuje produkty na zvířatech a produkty jsou vhodné i pro citlivou pokožku. Společnost byla oceněna OSN za mimořádně ekologický provoz.

Ecover Odstraňovač vodního kamene v bodech:

 • efektivní čistič vodního kamene
 • ekologicky udržitelná volba 
 • pomůže s bílými mapami v koupelně i kuchyni

Složení:

<5 % neiontové povrchově aktivní látky, denaturační činidlo. Další: voda, kyselina citronová, citrát sodný.

Upozornění

 • VAROVÁNÍ H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou‑li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P101 - Je‑li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • Skladujte na dobře větraném místě, chraňte před teplem.

Oblíbené alternativy

__________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________

Související produkty

 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________

Ostatní také nakoupili

 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________
 • _______
  __________ __________ __________ __________ __________