1
zodpovězený dotaz
Dobrý deň, obsahuje produkt výlučne maltodextrín? Popis tohto produkt na jednom mieste hovorí o jednoduchom sacharide (Záložka Popis) a na druhom mieste o zmesi zložených sacharidov (Záložka Složení).