Pálení svíček: Je důvod se bát o zdraví, a které druhy vybírat?

ověřil/a Mgr. Barbora Matějčková
Komentáře
Pálení svíček: Je důvod se bát o zdraví, a které druhy vybírat?
Co v článku najdeš?
Zobrazit seznam Skrýt seznam
 • Spotřeba svíček narůstá zejména v podzimních a zimních měsících.
 • Vosk na výrobu svíček může pocházet z mnoha zdrojů, což se pak odráží i na vlastnostech samotného výrobku.
 • Pro vyšší bezpečnost je při pálení svíček vhodné dodržovat několik pravidel.

Z čeho se svíčky vyrábí?

Základní surovinou pro výrobu svíček je vosk, který však může pocházet z různých zdrojů a zásadně tak ovlivňovat technologické vlastnosti svíček i míru rizikovosti jejich pálení. Nejrozšířenějším materiálem je bezesporu vosk parafínový, který je typický pro svíčky z nižší cenové kategorie. Setkat se s ním můžete nejčastěji u čajových svíček, svíček tyčkových a hřbitovních. Tato bezbarvá až bílá substance s teplotou tání okolo 48–66 °C, se získává krystalizací minerálního oleje, který je jedním z vedlejších produktů při destilaci ropy. Ač může původ parafínu vypadat strašidelně, tato látka se roky využívá ve zdravotnické péči, a to zejména kvůli pozitivnímu efektu na zvlhčování pokožky a také skrze využití při termoterapii (terapii teplem). Při správném použití je jeho aplikace zcela bezpečná, je však třeba dodržovat několik pravidel, jako např. nepřikládat parafínové zábaly k otevřeným ranám nebo jej, vzhledem k jeho hořlavosti, držet dál od otevřeného ohně. 

Kromě parafínu se svíčky mohou vyrábět také z včelího nebo rostlinných vosků. Setkat se můžete např. se sójovým, palmovým nebo kokosovým. Pro tyto svíčky je pak typická vyšší pořizovací cena. 

Co přesně se při pálení svíček děje? 

K zapálení svíčky potřebujete zdroj tepla, kterým je nejčastěji oheň ze zapalovače či sirky. Jakmile přiblížíte zdroj tento tepla ke svíčce, dojde k roztavení malého množství vosku v okolí knotu. Tento tekutý vosk je pak nasáván do knotu a umožňuje jeho vzplanutí a další hoření. Teplota v oblasti knotu dosahuje až 1400 °C a jedná se tak o nejteplejší bod celého plamene. Pokud vás tento proces zajímá detailněji, můžete navštívit stránky National Candle Association

Vysoká teplota dále vede k odpařování tekutého vosku do směsi plynu a pevných částic, která je dále vtahována do plamene. Kouř pak tvoří směsice uhlíkových částic a dalších organických i anorganických látek – jejich typ i koncentrace pak závisí na mnoha faktorech, jako je typ vosku, obsah barviv či vonných látek ve svíčce, délka knotu, typ kovu využitý pro knotový plíšek atd. Směs těchto látek se pak při hoření uvolňuje do místnosti. 

Co říkají na pálení svíček studie? 

Jestliže vás předchozí text vyděsil, a vy jste spolu ve všemi svíčkami v domácnosti napůl cesty k popelnici, čtěte ještě dál. Ačkoliv je nepopiratelné, že při hoření dochází k uvolňování částic do ovzduší, jejich množství je tak nízké, že závěry studií nepoukazují na riziko pro lidské zdraví. I zde však záleží na míře pálení a (ne)vhodnosti vnějších podmínek. 

Při dobrém větrání v místnosti a běžné intenzitě pálení svíček tedy koncentrace látek uvolněných do ovzduší nedosahovala takové míry, aby poškodila lidské zdraví – a to ani u svíček z přírodních materiálů, ani těch parafínových. Studie z roku 2013 však ukázala, že u svíček z přírodních materiálů (zde konkrétně palmový vosk) byla u některých látek koncentrace až o polovinu nižší než u levnějších parafínových variant. Pokud jste tedy zapálenými podzimními “uživateli” svíček, velmi nízké riziko poškození zdraví můžete ještě minimalizovat nákupem výrobků z přírodních zdrojů. 

Jak je to s vonnými svíčkami?

Obtížnější je však situace u svíček obsahujících barviva nebo vonné složky. I tyto přidané látky totiž přijdou do kontaktu s plamenem a fragmenty těchto sloučenin se uvolní do ovzduší. Podle závěrů studií se koncentrace látek uvolňovaných při hoření vonných svíček a svíček bez parfemace dramaticky lišila – nutno však poznamenat, že ani u jedné ze skupin výrobků nedošlo k překročení hranice, kdy by mělo množství těchto látek negativní vliv na zdraví. 

Ne všechny vonné esence jsou navíc vhodné k využití ve vonných svíčkách, a při jejich spalování může dojít k uvolňování toxických či dráždivých látek. Zda mohou tyto látky skutečně negativně ovlivnit lidské zdraví pak závisí zejména na konkrétním typu sloučeniny a také koncentraci, v jaké byla použita do původní látka. Jestliže tedy koupíte vonnou svíčku u výrobce, který zaručuje vhodný typ a koncentraci použitých vonných složek, bude se jednat o bezpečnější volbu než v případě domácí výroby. Opět je však na místě zmínit, že žádná studie doposud nezaznamenala případ, kdy by pálení jakýchkoliv svíček v běžné míře negativně ovlivnilo lidské zdraví.

Pálení svíček: Je důvod se bát o zdraví, a které druhy vybírat?
Image by Freepik

Jak pálit svíčky bezpečně? 

 Jak již bylo zmíněno výše, riziko, že pálení svíček negativně ovlivní vaše zdraví, je velmi malé. Existují však jisté zásady, jejichž dodržováním posunete tuto činnost ještě na vyšší bezpečností úroveň. National Candle Association doporučuje dodržovat tato pravidla:

 1. Před zapálením svíčky zastřihněte knot a odstraňte všechny nečistoty: zastřiháváním knotu prodloužíte životnost vaší svíčky a zároveň zajistíte, že spalování bude probíhat při optimální teplotě. Pokud je totiž knot příliš dlouhý, báze plamene bude příliš vzdálená od zásobárny tekutého vosku, a hoření nebude probíhat optimálně. Doporučená délka knotu je cca 0,6 cm. Odstraněním nečistot pak zabráníte náhodnému vzplanutí dalších látek a uvolnění jejich fragmentů do ovzduší.
 2. Nepalte svíčky v průvanu: Přestože je větrání při pálení svíček žádoucí, neumisťujte je do blízkosti otevřených oken, ventilátorů atd. Proudění vzduchu totiž může narušovat hoření a způsobovat mihotání plamene, při kterém se uvolňuje více kouře.
 3. Svíčku nepalte déle než 4 hodiny: tato časová omezení jsou doporučena z důvodu kumulace uhlíkových molekul na vrcholu knotu, což může při příliš dlouhé době nepřetržitého hoření způsobit jejich vyšší míru uvolňování do ovzduší. Pokud ji pak po pauze chcete zapálit znovu počkejte alespoň 120 minut.
 4. Po skončení pálení svíčky dostatečně vyvětrejte: přestože bylo výše uvedeno, že koncentrace látek uvolňovaných do ovzduší při hoření nejsou v dostatečné koncentraci, aby negativně ovlivnily lidské zdraví, při častém použití svíček se mohou kumulovat. Je proto důležité pokaždé dostatečně vyvětrat, abyste se v uzavřeném prostoru těmto látkám zbytečně nevystavovali.
 5. Nenechávejte svíčky bez dozoru a odstraňte z dosahu hořlavé materiály: základní bezpečnostní pravidlo. Riziko požáru totiž představuje rozhodně větší nebezpečí, než látky uvolněné při spalování svíček.

Jestliže stále váháte s výběrem svíčky, z hlediska bezpečnosti si můžete vybrat takřka jakoukoliv. Chcete‑li minimalizovat už tak velmi nízká zdravotní rizika, sáhněte po svíčce z přírodního nebo včelího vosku bez parfemace. 

Může mít pálení svíček nějaké benefity? 

Mihotající plamen svíčky v sobě skrývá jistou poetičnost, a to zejména při sychravém podzimním počasí. Při dodržování výše zmíněných zásad si můžete s klidnou hlavou dopřát pár minut relaxace se svíčkou a hrnkem horkého čaje, aniž byste se obávali zdravotních rizik. Tato činnost vám totiž může naopak přinést i jisté benefity:

 • Snížení míry stresu: svíčky jsou ideálním doplňkem k relaxaci, meditaci nebo čtení knih (samozřejmě s osvětlením optimálním pro čtení). Pomohou vám vytvořit příjemnou “hygge” atmosféru, uvolnit se a pracovat na svém duševním zdraví. Proč je péče o mentální stránku neopomenutelnou složkou celkového zdraví? Dozvíte se v článku Psychohygiena: cesta za duševním zdravím.
 • Rituál před usnutím: V dnešní době jsou lidé často zvyklí pracovat nebo sledovat televizi až do doby těsně před ulehnutím. Podle studií však může modré světlo narušovat spánkový cyklus a tím snižovat kvalitu odpočinku, který si přes noc dopřáváte. Jestliže tedy před spaním vyměníte monitor za chvíli ticha při svíčkách, tento rituál vás může lépe připravit na nadcházející spánek. Hledáte další jednoduché způsoby, jak zlepšit svou spánkovou rutinu? Najdete je v článku 9 tipů, jak zlepšit spánek.
 • Aromaterapie: Pokud si chcete dopřát aromaterapii, namísto vonných svíček bude lepší volbou aromalampa, kde jsou vonné oleje naředěny vodou, a navíc nepřijdou do přímého kontaktu s ohněm. Aromaterapie vám může pomoci s lepším zvládáním stresu, projevech PMS, nespavosti nebo třeba snížení míry pociťování chronických bolestí. Další informace najdete v článku Aromaterapie: Voňavé léčebné postupy s mnoha benefity.

Co si z toho vzít?

Bezpečnost pálení svíček je v posledních letech zdrojem mnoha sporů, a nejeden web varuje před téměř život ohrožujícími následky této oblíbené činnosti. Pokud však zabrousíte do kvalitních vědeckých prací, žádná z nich do dnešního dne neprokázala, že by jakékoliv svíčky poškozovaly lidské zdraví. K uvolňování některých látek do ovzduší sice dochází, jejich koncentrace jsou však příliš nízké, aby mohly mít negativní efekt. 

Při používání svíček je však vhodné dodržovat několik zásad, jako např. pravidelné větrání nebo postavení samotné svíce mimo průvan. Jestliže patříte k náruživým “palitelům” a tato aktivita je u vás na denním pořádku, můžete případná zdravotní rizika ještě minimalizovat tím, že si pořídíte kvalitní svíčku z rostlinného či včelího vosku, která je bez parfemace.

Dechová cvičení proti stresu i úzkosti
Dechová cvičení proti stresu i úzkosti
Dech je odjakživa spjatý s vaším životem – věděli jste však, že prostřednicvím dechu můžete ovlivnit některé pochody ve vašem těle i mysli? Jak na to, se dozvíte v novém článku.
Mindfulness: meditace jako cesta k psychické pohodě
Mindfulness: meditace jako cesta k psychické pohodě
Mindfulness se nabízí jako jedna z možností, jak být zdravější, klidnější a spokojenější se svým životem. Poznejte kouzlo mindfulness v dnešním článku.
Benefity čtení knih: bystrá mysl, empatie a méně stresu
Benefity čtení knih: bystrá mysl, empatie a méně stresu
Knihy, vzhledem ke stále modernějším technologiím, v dnešních dnech z života lidí takřka zmizely, což je ovšem velká škoda. Jaké benefity vám čtení knih přinese, se dozvíte v novém článku.
9 tipů, jak zlepšit spánek
9 tipů, jak zlepšit spánek
Kvalita spánku se za poslední desetiletí značně zhoršila, přitom je tento odpočinek pro naše zdraví zcela zásadní. V tomto článku jsme si pro vás připravili 10 tipů, díky nimž zrychlíte usínání, zkvalitníte svou spánkovou rutinu a tím také velice jednoduše zlepšíte váš fyzický i psychický stav!
Psychohygiena: cesta za duševním zdravím
Psychohygiena: cesta za duševním zdravím
V dnešní době nepřemýšlíme nad možnými duševními problémy, dokud opravdu nepřijdou, natož abychom se aktivně věnovali, ať už jakékoliv, prevenci naší osoby. Ale je to tak správně? Psychohygiena osvětluje důvody, proč bychom se o sebe měli starat ještě dříve, než budeme doopravdy muset. Více se dozvíte v tomto článku!
Hygge: marketingový tah, nebo nový pohled na život?
Hygge: marketingový tah, nebo nový pohled na život?
O konceptu hygge už jste jistě slyšeli – může ale nějakým způsobem skutečně změnit váš život k lepšímu, nebo je to jen promyšlený tah, jak vás nalákat ke koupi všemožných knih a dekorací?
Aromaterapie: Voňavé léčebné postupy s mnoha benefity
Aromaterapie: Voňavé léčebné postupy s mnoha benefity
Aromaterapie je známá již tisíce let – jaký má však na tyto alternativní postupy názor současná věda? Může terapie pomocí vůní skutečně tišit bolest, snižovat míru stresu a pomáhat při potížích se spánkem?
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
Bolesti zad dokážou poměrně snadno narušovat každodenní aktivity běžného života. Pokud trápí i vás, konkrétně ty v bederní části, je tento článek přesně pro vás. Zabývá se technikami protahování i posilování, které pomohou s bolestí, ztuhlostí a zároveň fungují jako prevence proti budoucím potížím.
10 tipů na rychlé a zdravé letní obědy
10 tipů na rychlé a zdravé letní obědy
Taky máte léto nacpané volnočasovými aktivitami, prací a nemáte čas se plně věnovat vaření? Zkuste některý z těchto 10 rychlých a přitom zdravých nápadů na letní obědy.
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit je základem úspěšného hubnutí – co si ale pod tímto pojmem představit, a jak vědomosti poté uvést do praxe?
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
Bolest krční páteře patří mezi nepříjemný stav ovlivňující fyzickou a psychickou pohodu. Podle studií se navíc předpovídá, že až 7 z 10 lidí tuto bolest zažije. Jak se proti tomu bránit? Dnešní článek prozradí 8 cviků nejen na uvolnění, ale také posilnění krční páteře, které pravidelným cvičením omezí nebo úplně eliminuje bolest.
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
Hormonální antikoncepce je jednou z metod zabraňujících nechtěnému početí. Do jaké míry ale mění přirozené pochody v ženském cyklu, a co můžete očekávat po jejím vysazení?
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
S nafouknutým břichem se setkal téměř každý a všichni se shodnou, že dokáže pořádně znepříjemnit den. Pokud se ovšem obtíže s trávením opakují nebo vás dokonce trápí trvale, je potřeba zakročit. V dnešním článku vám představíme 7 možných příčin nafouklého břicha společně s jejich řešeními!
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence je jednoduchý ukazatel, který mnoho vypovídá o našem organismu. Jaké hodnoty jsou normální a co tepová frekvence prozradí sportovcům?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé tečky na nehtech jsou pro mnohé z nás synonymem pro nedostatek vápníku. Je to ale vždy ta správná příčina?