Steroidy: Neplodnost nebo deprese. Stojí to za pár minut slávy?

28. 9. 2019
Komentáře
1
Steroidy: Neplodnost nebo deprese. Stojí to za pár minut slávy?
Co v článku najdeš?
Zobrazit seznam Skrýt seznam

Pokračování článku, ve kterém se zabýváme vedlejšími účinky anabolických steroidů. První část se věnovala nežádoucím účinkům užívání androgenních anabolických steroidů (AAS) jako je zvýšené riziko nádorových onemocnění, onemocnění jater, vysokému krevnímu tlaku či akné. Dnešní článek se bude zabývat dalšími nežádoucími účinky, jako je vypadávání vlasů, agrese nebo deprese.

Co se v dnešním článku dozvíme?

 • Že užívání anabolických steroidů není jenom o vzniku závažných zdravotních onemocnění 
 • Že vám užívání steroidů nezajistí kvalitnější sexuální životní
 • Co znamená užívání anabolických steroidů pro ženy
 • Že užívání anabolických steroidů znamená vyšší riziko vzniku ruptury šlach
 • Jestli může na steroidech vzniknout závislost
 • Jaké dopady na psychiku má užívání anabolických steroidů 

Anabolické steroidy neovlivňují jen vaše zdraví. Těžké dopady mají i na vzhled a psychiku žen i mužů. Jaké důsledky jsou nejčastější?

Anabolické hormony podobné hormonu testosteronu v organismu muže i ženy ovlivňují celou řadu důležitých metabolických pochodů. S tím se přímo pojí skutečnost, že pozorované vedlejší účinky zasáhnou téměř každý okruh lidského zdraví. Problémy, které si uživatelé steroidů často nepřipouští, se tak týkají i choulostivých oblastí, jako je sexuální život.

9 negativních projevů užívání anabolických steroidů

1. Ani dlouhodobé užívání nezvětší mužské přirození

I přes to, že se mnoho uživatelů domnívá, že s nárůstem svalové hmoty dojde i k nárůstu velikosti pánského přirození, musíme tuto skutečnost uvést na pravou míru. K nárůstu velikosti penisu nedochází, a to ani po delší době užívání anabolických steroidů. Je možná mírná retence tekutin ve zmiňované oblasti, avšak ta po vysazení steroidů opadá. Na délku a kvalitu erekce tak nebude mít vliv.

Občas se může objevit i dlouhotrvající a bolestivá erekce

Ve spojitosti s užíváním AAS se někdy zmiňuje pojem priapismus. O co se jedná? Pod tímto pojmem je označována dlouhotrvající, velmi bolestivá erekce, která neodeznívá ani po pohlavním styku. Možná se na první pohled může zdát, že pro některé muže je to pozitivní zpráva, musím vás však zklamat. Ti, kdo tento stav prožili, mluví o nepopsatelné bolesti penisu při erekci, což jistě není příjemný stav (Evans, 2016).

2. Utlumení vlastní produkce testosteronu a tvorby spermií 

Pokud jsme mluvili o zvětšení, musíme zmínit i jev opačného charakteru, který se týká varlat (testes). Čím je zapříčiněno zmenšení varlat během užívání anabolik? Celý mechanismus je řízen jednoduchou zpětnou vazbou, do které jsou zapojena řídící centra v mozku. Tím, že tělu dodáváte syntetický testosteron (anabolické hormony), receptory v mozku tuto vysokou koncentraci poznají a dají signál varlatům, aby utlumila svoji vlastní produkci. 

Tím dochází ke zmenšení nebo vymizení vlastní produkce TST, která znamená i zmenšení varlat. Samozřejmostí je i snížení produkce spermií ve stádiu užívání anabolických steroidů, které dále trvá po vysazení anabolik a navrácení vlastní produkce TST. Tato mužská neplodnost může trvat v řádu měsíců, v jedné studii byla popisována až pět let trvající neplodnost po vysazení steroidů (de Souza, 2011). 

Steroidy: Neplodnost nebo deprese. Stojí to za pár minut slávy?

3. Zvětšení klitorisu u žen. V extrému může připomínat menší mužský penis

Od mužů přejděme k ženám. Nejpodstatnějším vlivem anabolických steroidů na ženské genitálie je zvětšení klitorisu, což je ve své podstatě nevyvinutý penis. Při vývoji plodu v těle matky dochází k maskulinizaci genitální tkáně vlivem testosteronu a plod jde vývojem mužského jedince a vyvíjejí se mužské reprodukční orgány. I během života však zůstávají androgenní receptory v této oblasti u žen citlivé k působení testosteronu a jeho derivátů, takže k maskulinizaci může dojít i v dospělosti. 

Tento stav může vyústit až k takovému zvětšení, které připomíná menší mužský penis.  U žen, které zneužívají anabolické steroidy, dochází k maskulinizaci zpravidla vždy, a to někdy až do takového stadia, kdy ženy po vysazení potřebují chirurgický zákrok k odstranění takto zvětšeného klitorisu. Typickou ukázkou zneužívání dopingu je ženská kulturistika. 

4. Vypadávání vlasů, u žen nárůst ochlupení

Dalším nežádoucím účinkem užívání steroidů, který neohrožuje zdraví a život uživatelů, ale bezpochyby snižuje kvalitu života, je zvýšený růst ochlupení na jedné straně, na straně druhé naopak zvýšené vypadávání vlasů (alopecie). Prvně jmenovaný problém se týká typicky žen. Po těle u nich bude patrné zvýšené ochlupení, a na tváři dokonce mohou začít růst vousy, které je nutno pravidelně odstraňovat. 

Druhým následkem užívání anabolických steroidů je padání vlasů. To se děje jak u mužů, tak i u žen. Mechanismus zvýšeného vypadávání vlasů je dnes vysvětlován tím způsobem, že ve vlasovém folikulu z testosteronu a jeho derivátů dochází ke zvýšené tvorbě dihydrotestosteronu (DHT), který způsobuje faktické ničení folikulu a vypadávání vlasů. Podstatnou roli zde hraje i genetika, která určuje míru tvorby DHT a citlivost folikulů k jeho působení. Může se tak lehce stát, že predisponovaní muži, kteří ještě nedosáhli 30 let věku, jsou kvůli užívání AAS zcela holohlaví.

Steroidy: Neplodnost nebo deprese. Stojí to za pár minut slávy?

5. Zvýšené riziko ruptur (natržení až přetržení tkání) a dalších zranění

Následující řádky by si měli přečíst hlavně dospívající jedinci. Právě mezi nimi se v posledních letech velmi rozrostlo užívání anabolických steroidů. Jejich mladý věk v kombinaci s užíváním anabolických steroidů má však za následek dřívější uzavírání epifýz v kostech. Epifýzy v kostech mají na starosti růst kostí do délky. Pokud je tedy zastavíte užíváním anabolických steroidů, k dalšímu růstu již nedojde. To má dopady jak psychické tak sociální.

Užívání anabolických steroidů má za následek i relativní snižování síly pojivových tkání, tedy alespoň poměrově ve srovnání se svalovou hmotou. Není pravdou, že vlivem anabolických steroidů snižují vazy a šlachy svoji pevnost, avšak nárůst svalové hmoty je tak rychlý, že nárůst pevnosti a síly šlach a vazů jednoduše zaostává, což se projevuje zvýšeným rizikem ruptur (natržení až přetržení tkání) a dalších zranění. U sportovce, který neužívá anabolické steroidy, dochází k nárůstu svalové síly i síly šlach rovnoměrně (Kanayama, 2015).

6. Zhrubnutí hlasu u žen, který nevymizí ani po vysazení anabolik

K tomuto jevu opět dochází zejména u žen. Je zapříčiněn vyšší hladinou mužských anabolických hormonů, které působí na vazy hlasivek a změní jejich elasticitu. K tomuto dochází přirozeně u mužů v pubertálním věku. U žen po užívání steroidů dochází k podobnému jevu a hlas se začíná podobat mužskému. Velký problém, který by si ženy měly uvědomit, je fakt, že tyto změny hlasu jsou většinou nevratné a nevymizí po vysazení anabolik.

7. Negativní dopady na psychiku

Vlivy užívání anabolických steroidů na psychiku člověka jsou velmi podstatnou součástí nežádoucích účinků užívání anabolik, kterou byste měli před jejich aplikací pečlivě zvažovat. A protože zejména psychické vedlejší účinky užívání anabolických steroidů jsou spíše individuální, zmíníme se o nich okrajově. 

Častým jevem mezi uživateli steroidů je deprese. Mezi její projevy patří:

 • ztráta chuti k jídlu
 • ztráta zájmu o každodenní aktivity
 • špatný sociální život
 • nespavost
 • nedostatečná hygiena 

Depresi jako takovou rozdělujeme dle původu na dva odlišné typy – psychologická deprese a fyziologická deprese. Stavy deprese jsou povětšinou spojeny s fází vysazení anabolických steroidů, který je provázen ztrátou svalové hmoty. Stupeň deprese závisí na mnoha okolnostech, zejména na tom, jakým způsobem aplikaci anabolických steroidů ukončíte. Těžká forma deprese může vést až k sebevraždě.

Steroidy: Neplodnost nebo deprese. Stojí to za pár minut slávy?

8. Zvýšení agresivního chování

Mnoho uživatelů se setkává s nevysvětlitelným návalem agrese a celkové zhrubnutí jejich chování v období užívání steroidů (tzv. roid rage). Tyto návaly zlosti a agrese se nevyskytnou zdaleka u každého, asi též nemůžeme předpokládat, že by se z klidné "ovečky" stal "vlk" zabiják. Ovšem vlivy na agresivitu člověka během užívání steroidů jsou zřejmé a opět jsou do jisté míry dány geneticky. Jednou z nejzranitelnějších skupin uživatelů jsou v tomto ohledu jedinci, kteří terapeuticky užívají léky na ovlivnění psychiky (antidepresiva, anxiolytika, atd.)

9. Riziko vzniku závislosti

Možná se vám to zdá nepravděpodobné, avšak i na dopingové látky a steroidy vzniká návyk, a to ve velké většině případů jejich zneužívání. Nejedná se však o typickou závislost, která vzniká například při užívání drog nebo jiných léčiv. I zde však můžeme vysledovat jistou závislost fyzickou a psychickou, která v mnoha ohledech negativně ovlivňuje život takto postiženého jedince (Kanayama, 2009).

Závislost na steroidech poznáme podle těchto příznaků:

 • užíváte doping, ač jste již přesáhli dobu, po kterou jste jej chtěli užívat
 • uvažovali jste nad vysazením, avšak nejste toho schopni
 • bojíte se ztráty svalové hmoty po vysazení, proto užíváte dále
 • užíváte doping i přes špatnou sociální i finanční situaci
 • Po vysazení se u vás objevuje deprese, snížené sebevědomí a celkově zájem o život

Co si z toho vzít?

Jak jsme si ukázali, problematika vedlejších účinků při užívání steroidů je opravdu široká, nicméně se o ní moc nemluví a je tak trochu tabuizovaná. Rizika užívání anabolických steroidů jsou však jasná a nemohou být přehlížena. Užívání anabolických steroidů vede mnohdy již k nevratným změnám a v mnoha případech mají muži v budoucnu problém s potencí, tedy se snahou o dítě. Naše jednání by nemělo být krátkozraké, ale měli bychom se dívat dál do budoucnosti a uvědomit si, s čím že si to vlastně zahráváme.

Tímto článkem chceme upozornit na problém užívání anabolických steroidů a dopingu obecně v kulturistice. V žádném případě nepodporujeme užívání dopingu, naopak jej tvrdě odsuzujeme. Článek slouží především k prohloubení osvěty u mladých sportovců uvažujících nebo používajících dopingové látky.

Sypači pozor! Podle jakých příznaků na těle poznáte užívání anabolických steroidů?
Sypači pozor! Podle jakých příznaků na těle poznáte užívání anabolických steroidů?
Užívání anabolických steroidů je široce rozšířené ve fitness a kulturistice. Víte ovšem, jak se užívání anabolických steroidů na našem těle podepíše a co pomyslně dáváme na obětní oltář za velké a masivní svalstvo?
KamFIT varuje: Steroidy z tebe udělají Supermana a bestii v posteli, ale dřív umřeš!
KamFIT varuje: Steroidy z tebe udělají Supermana a bestii v posteli, ale dřív umřeš!
Každá mince má rub i líc. KamFit se přiznal k užívání steroidů a rozebírá jejich pozitiva i negativa. Co však člověk musí obětovat a co naopak užíváním steroidů získá?
Rakovina a zničená játra. Jaké jsou další vedlejší účinky steroidů?
Rakovina a zničená játra. Jaké jsou další vedlejší účinky steroidů?
S užívání anabolických steroidů není spojen pouze nárůst svalové hmoty, ale i rizikové vedlejší účinky. Ty mohou zcela změnit váš život a přivodit vám těžká onemocnění.
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
Bolesti zad dokážou poměrně snadno narušovat každodenní aktivity běžného života. Pokud trápí i vás, konkrétně ty v bederní části, je tento článek přesně pro vás. Zabývá se technikami protahování i posilování, které pomohou s bolestí, ztuhlostí a zároveň fungují jako prevence proti budoucím potížím.
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit je základem úspěšného hubnutí – co si ale pod tímto pojmem představit, a jak vědomosti poté uvést do praxe?
10 tipů na rychlé a zdravé letní obědy
10 tipů na rychlé a zdravé letní obědy
Taky máte léto nacpané volnočasovými aktivitami, prací a nemáte čas se plně věnovat vaření? Zkuste některý z těchto 10 rychlých a přitom zdravých nápadů na letní obědy.
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
Bolest krční páteře patří mezi nepříjemný stav ovlivňující fyzickou a psychickou pohodu. Podle studií se navíc předpovídá, že až 7 z 10 lidí tuto bolest zažije. Jak se proti tomu bránit? Dnešní článek prozradí 8 cviků nejen na uvolnění, ale také posilnění krční páteře, které pravidelným cvičením omezí nebo úplně eliminuje bolest.
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
Hormonální antikoncepce je jednou z metod zabraňujících nechtěnému početí. Do jaké míry ale mění přirozené pochody v ženském cyklu, a co můžete očekávat po jejím vysazení?
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
S nafouknutým břichem se setkal téměř každý a všichni se shodnou, že dokáže pořádně znepříjemnit den. Pokud se ovšem obtíže s trávením opakují nebo vás dokonce trápí trvale, je potřeba zakročit. V dnešním článku vám představíme 7 možných příčin nafouklého břicha společně s jejich řešeními!
Nejlepší cviky na břicho! TOP 8 cviků pro pořádné břišáky
Nejlepší cviky na břicho! TOP 8 cviků pro pořádné břišáky
K vyrýsovaným břišním svalům budete potřebovat vedle nízkého % podkožního tuku také kvalitní a komplexní trénink břicha. Jaké cviky jsou ty nejlepší?
Nejlepší cviky na záda! TOP 7 cviků na pořádné véčko
Nejlepší cviky na záda! TOP 7 cviků na pořádné véčko
Snad každý muž by chtěl mít velká a široká záda, která dokážou divy nejen v posilovně, ale také přitáhnout pozornost řady opačného pohlaví. Podívejme se na několik základních cviků pro perfektní záda!
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence je jednoduchý ukazatel, který mnoho vypovídá o našem organismu. Jaké hodnoty jsou normální a co tepová frekvence prozradí sportovcům?
Nejlepší cviky na biceps! TOP 6 cviků na mohutné ruce
Nejlepší cviky na biceps! TOP 6 cviků na mohutné ruce
Mohutné paže chce mít asi každý návštěvník posilovny. Jak se k nim efektivně dopracovat? Náš přehled cviků vám s tím pomůže!
Nejlepší cviky na triceps v posilovně i doma!
Nejlepší cviky na triceps v posilovně i doma!
Triceps tvoří většinu svalové hmoty paže. Pokud chcete, aby vaše ruce připomínaly medvědí tlapy, máme pro vás zásobník cviků, který vám s tím pomůže!
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé tečky na nehtech jsou pro mnohé z nás synonymem pro nedostatek vápníku. Je to ale vždy ta správná příčina?