Myofasciální trigger pointy aneb spoušťové body

ověřil/a Mgr. Kristýna Dvořáková a Bc. Karolína Šimečková
5 min. 3 Líbí se mi Komentáře Uložit článek
Myofasciální trigger pointy aneb spoušťové body
Co v článku najdeš?
Zobrazit seznam Skrýt seznam
  • Trigger pointy, česky spoušťové body, jsou svalové uzlíky, které způsobují bolest.
  • Bolest se může objevit jak v místě vzniku trigger pointu, tak i ve vzdálenějších oblastech.
  • Je důležité spoušťové body uvolňovat a odstraňovat, jelikož mohou způsobovat i závažnější zdravotní obtíže.

Hezky od začátku: jak to v našem těle z hlediska pohybu funguje

Aby byla daná problematika úplně jasná, nejprve je nutno vysvětlit, jak funguje naše tělo z hlediska pohybu. Základní podmínkou účelového pohybu jsou tzv. myofasciální neboli svalové řetězce, které se skládají z mnoha svalů, jež jsou mezi sebou propojené fasciemi a kostěnými či šlachovými strukturami. Právě jejich souhra zajišťuje funkční pohyb. Myofasciální řetězce jsou řízeny CNS (centrální nervovou soustavou) tak, že fungují buď jako celek a nebo jen částečně. Navíc v organismu může v jednu chvíli pracovat několik svalových řetězců v různých programech naráz. Tím je dosažena především koordinace pohybu, při které se pohyb uskuteční s minimální energetickou zátěží.

Myofasciální trigger pointy aneb spoušťové body
zdroj obrázku: mirrorfriendly.com

Na scénu přichází trigger point – co to vlastně je?

Myofasciální trigger point, česky spoušťový bod, lze definovat jako ztuhlý uzlík nacházející se ve svalovém snopci, který bývá zhruba 2–6 mm veliký. Na pohmat je trigger point velmi bolestivý a při jeho “přebrnknutí” často dochází k záškubu daného svalu, což naznačuje jeho vysokou dráždivost. Proto v doslovném českém překladu “trigger” znamená “spoušť”, což by mělo znázorňovat pocit bolesti od střelné rány z pistole.

Nejběžněji se spoušťový bod nachází přímo ve středu svalového bříška v oblasti nervosvalové ploténky. Existují však i názory, že se trigger pointy mohou nacházet i v místě svalových vřetének. Navíc byla určena místa nejčastějšího vzniku trigger pointů na lidském těle, které zobrazuje obrázek pod textem. 

Myofasciální trigger pointy aneb spoušťové body
zdroj obrázku: accurateclinic.com

2 typy trigger pointů

Při diagnostice můžeme narazit na 2 typy spoušťových bodů. Prvním z nich jsou trigger pointy nazývané “aktivní”. Ty se vyznačují spontánní bolestivostí. Oproti tomu druhý typ takzvaný “latentní” je bolestivý pouze v momentě jeho podráždění.

A jak souvisí svalové řetězce, fascie a trigger pointy ? 

Jedním z projevů trigger pointů je odražená bolest, která se může objevit jak přímo v místě lokalizace spoušťového bodu, tak ale i ve vzdálených oblastech od něj. Předpokládá se, že tato bolest může být přenášena právě fasciemi, které obalují svaly a propojují je do svalových řetězců. Proto se může stát, že i když je bolest pociťována na určitém místě, její opravdové místo vzniku leží úplně někde jinde. Pro většinu spoušťových bodů jsou vypracovány typické „mapy bolesti“, které mohou usnadnit orientaci v nepřeberném množství trigger pointů (viz. obrázek níže).

3 nejčastější důvody vzniku spoušťových bodů

  • Kompenzace svalového přetížení: nejčastější příčinou vzniku trigger pointů je akutní či chronické přetěžování svalových skupin. Akutní přetížení si můžeme představit jako dočasnou hyperaktivitu určitého svalu (např. po zvedání těžkých předmětů) a naopak chronické přetížení jako opakované přepínání konkrétních skupin (dlouhodobé špatné držení těla apod.).
  • Nemoc: další příčinou vzniku je ochrana organismu po svalovém zranění či bolestech vnitřních orgánů. Tělo se samo snaží bránit před novým nepříznivým stavem a udržet si funkčnost navzdory neadekvátním podmínkám.
  • Psychická zátěž: při dlouhodobě pociťovaném stresu či napětí se automaticky začnou tvořit trigger pointy nejčastěji v trapézových svalech, žvýkacích svalech a svalech pánevního dna.

Jak uvolnit trigger pointy?

K uvolnění a preventivnímu opatření proti vzniku tuhých svalových uzlíků existuje řada technik, které si každý z nás může provádět sám doma (i s dopomocí nějaké pomůcky) nebo v případě zájmu kontaktovat lékaře či fyzioterapeuta, kteří nabídnou odbornější terapii.

  • Tlaková automasáž: jedná se o techniku, kdy nejprve nahmatáte svalový uzlík a poté se jej tlakem, nejčastěji, palce pokusíte “rozpustit”. Po odeznění té nejintenzivnější bolesti tlak povolíte a příslušný sval ještě doprotáhnete. Vhodné je před masáží danou oblast zahřát. 
  • Válcování: při užívání válce docílíte uvolnění jak vazivových tkání, tak fascií a při jeho dlouhodobějším praktikování by navíc měly začít horní vrstvy svalu měknout a tímpádem se při terapii dostanete hlouběji. Více se o péči o svaly dočtete v našem článku Regenerace svalů po cvičení: jak ji urychlit?
  • Využívání míčků či válečků: při podezření na trigger point se opět pokusíte nalézt spoušťový bod a poté s tlakem přiložíte míček či váleček na dané místo - v případě možnosti je vždy nejpohodlnější pomůcku “zalehnout” vlastním tělem.
  • Suchá jehla: spoušťové body se uvolní zabodnutím suché jehly, které však provádí pouze lékař či zdravotnický personál.

Co si z toho vzít? 

Trigger pointy, neboli spoušťové body, jsou uzlíky stažených svalových vláken, které způsobují intenzivní a nepříjemnou bolest. Podle toho, kdy se tento pocit spustí, je můžeme rozdělit na akutní trigger pointy (body vysílají bolest spontánně) a latentní (body spouští bolest až v okamžiku jejich podráždění).

Spoušťové body se vyznačují odraženou bolestí, jež může být pociťována jak v místě lokalizace trigger pointu, tak právě i v jeho vzdálenějších oblastech. Je určitě na místě trigger pointy “rozbíjet” a to kvůli prevenci závažnějších zdravotních obtížích, které mohou v krajních případech způsobovat.

Přidej se k 44 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
3 Líbí se mi Uložit článek