Pomohou akupresurní podložky s bolestí zad, stresem či poruchami spánku?

Kristýna
Kristýna Dvořáková 21. 4. 2023
1 Líbí se mi Komentáře Uložit článek
Pomohou akupresurní podložky s bolestí zad, stresem či poruchami spánku?
  • Akupresura pochází z tradiční čínské medicíny, a stojí na působení hrotů na tlakové body v lidském těle.
  • Vědecké důkazy o její účinnosti jsou zatím poměrně omezené, studie však poukazují na několik oblastí, kde se zdá tato metoda být efektivní podpůrnou léčbou.
  • O využívání akupresury by se měli s lékařem poradit zejména diabetici, osoby s onemocněním oběhové/lymfatické soustavy nebo těhotné ženy.

Co je akupresura?

Akupresurní podložky představují pomůcku, na jejímž povrchu se nachází stovky, nejčastěji plastových, výstupků. Tyto malé hroty pak vyvíjejí tlak na struktury, které na ně naléhají – v tomto případě tedy rozlišné části lidského těla. Akupresura má, stejně jako akupunktura, původ v tradiční čínské medicíně. Na akupresurních podložkách však nenajdete jehličky, které by v přesně definovaných bodech propichovaly kůži, a hroty tak celistvost kůže nijak neporušují. Kromě podložek se pak dají samozřejmě sehnat také polštářky, míčky či polokoule.

Výrobci akupresurních podložek často zmiňují účinky jako:

  • úleva od bolesti hlavy, krční páteře či zad
  • uvolnění svalů
  • zmírnění pocitů napětí a stresu
  • pomoc při potížích s usínáním

Podle zastánců tradiční čínské medicíny vycházejí účinky akupresury z působení hrotů na tlakové body v energetických liniích těla, a pomáhají tak volně proudit energii a životní síle (Qi). I přes jistou poetičnost tohoto mechanismu a fakt, že západní medicína s porozuměním důležitosti duševních (i duchovních?) prvků zdraví v posledních letech značně pokročila, bude vás zřejmě zajímat i jiný pohled na věc – a to závěry na základě vědeckých prací.

V našich končinách je akupresura považována spíše za doplňkovou léčebnou metodu, která může v některých případech efektivně podpořit základní léčbu pacientova/klientova problému. V čem konkrétně vám tedy mohou pomoci, a co od nich můžete očekávat?

Jsou slibované efekty akupresurní podložky podložené studiemi?

1. Úleva od bolesti zubů a menstruačních bolestí

Podle některých studií může mít akupresura skutečně pozitivní vliv na úlevu od bolesti – pozitivní asociace byly nalezeny např. u menstruačních bolestí, kdy se u skupiny žen praktikujících akupresuru snížila spotřeba analgetických léčiv na potlačení bolestivosti menstruace.

Zajímavé závěry přinesla také studie zkoumající úlevu od bolesti zubů, která naznačuje, že správné provedení akupresurní masáže v oblastí čelistí může být skutečně efektivní. Je však třeba poznamenat, že vzorky osob v obou studiích byly poměrně malé a pro potvrzení těchto účinků bude potřeba dalšího výzkumu.

2. Úleva od bolesti zad

Studie z Michiganské univerzity testovala efektivitu doplňkové akupresury ke konvenční léčbě u celkem 67 pacientů s chronickou bolestí zad, kteří byli rozděleni do 3 skupin:

  • skupina aplikující relaxační akupresuru
  • skupina aplikující stimulující akupresuru
  • skupina bez akupresurní doplňkové léčby

Z jejích výsledků vyplynulo, že po 6 týdenní cca 30 minutové terapii se u skupin provozujících akupunkturu snížila míra vnímané bolesti, a u osob se stimulační technikou došlo také ke zmírnění únavy. Je však třeba podotknout, že výzkum vychází ze subjektivních pocitů pacientů a i zde je vzorek respondentů velmi malý – bude proto potřeba dalších studií po potvrzení tohoto efektu.

3. Pomoc při potížích se spánkem

V oblasti zlepšení kvality spánku nebo rychlosti usínání panují mezi studiemi poměrně nesourodé výsledky – zatímco část prací statisticky významný rozdíl nenalézá, review z roku 2016 poukazuje na prokazatelné zlepšení kvality spánku u skupin využívajících jak techniky akupresury, tak i tzv. sham (falešné) akupresury, která působí mimo akupresurní body. Je tedy zřejmé, že do výsledků studií může v tomto ohledu vstupovat rovněž efekt placeba či obecné snížení míry stresu a úzkosti (viz dále).

4. Úleva od stresu a úzkosti

Ani v tomto případě nepanuje mezi vědeckými pracemi 100% shoda, meta‑analýza z roku 2015 všaku dospělých pacientů označila akupresurní techniky jako efektivní metodu ke snížení míry úzkosti, a to se středně silným efektem. Pozitivní vliv akupresury na zmírnění míry vnímaného stresu a únavy uvádí i review Songa a kol.

Pomohou akupresurní podložky s bolestí zad, stresem či poruchami spánku?

Jak akupresurní podložky používat?

Pokud se s akupresurními pomůckami setkáváte poprvé, je vhodné si na ně postupně zvykat – zpočátku se vám může zdát jejich kontakt s vaším tělem skutečně intenzivní, z čehož ovšem vychází jejich efekt. Pro začátek si proto můžete pomoci silnější vrstvou oblečení nebo dekou, kterou v prvních dnech vložíte mezi podložku a své tělo. Pro začátečníky bude také určitě vhodnější dát si podložku na měkčí povrch (matrace) a teprve postupně přejít na podlahu.

Nejlepších účinků později dosáhnete kontaktem s obnaženou pokožkou (tj. bez vrstvy oblečení mezi vámi a podložkou). Podložka by měla být využívána pravidelně, ideálně denně po dobu alespoň 10–20 minut, v závislosti na vašich konkrétních požadavcích a očekáváních samozřejmě klidně i déle. Na podložku ulehejte pomalu a hned od začátku se snažte rozprostřít svou hmotnost rovnoměrně po celé ploše podložky, abyste předešli zranění či poškrábání pokožky v místě intenzivního kontaktu s podložkou.

Nezapomínejte také, že efekt ekupresury je celostní – vnímejte jej tedy jako čas pro terapii a relaxaci, při které byste se měli soustředit na svůj dech a vědomé uvolnění. Akupresura může být vhodným doplněním meditace, a je možné ji kombinovat např. s aromaterapií.

Podle čeho akupresurní podložku vybírat?

Při výběru akupresurní podložky se zaměřte na faktory jako jsou odolnost materiálu podložky, počet a velikost hrotů, a samozřejmě také cena – nemusí platit, že dražší je vždy lepší, ale selský rozum káže, že set za 120 korun na tom s kvalitou nebude nejlépe, a radost vám zřejmě nebude dělat dlouho. Důležitý je rovněž tvar samotné podložky, který se odvíjí od oblasti a charakteristiky výsledků, kterých chcete pomocí akupresury dosáhnout. Velká podložka se hodí pro celkové uvolnění a akupresuru větších ploch, na chodidla, dlaně, paže, krční páteř a další části nohou se pak budou bezpochyby hodit i menší, často anatomicky tvarované komponenty.

Zároveň myslete na to, že akupresura vám může skutečně pomoci ulevit od některých obtíží, není to však univerzální a zázračná metoda, který vyřeší všechny vaše neduhy. Vždy proto věnujte pozornost zejména primární klinické léčbě, a akupresuru volte jako efektivní doplněk.

Pro koho nemusí být akupresura vhodná?

Zpozorněte ve zejména chvíli, kdy se potýkáte s velmi citlivou kůži, či potížemi s krevním a lymfatickým oběhem – v takovém případě se vždy poraďte s lékařem. Stejná pravidla platí i pro diabetiky, kteří jsou v některých případech náchylnější k zevnímu tlaku, a akupresura by jim mohla způsobit otlačeniny a jiné deformity. Vhodnost akupresury by měly konzultovat rovněž osoby s velmi nízkým, nebo naopak vysokým krevním tlakem.

Většina výrobců také nedoporučuje akupresuru těhotným ženám – riziko se však týká zejména konkrétně některých akupresurních bodů, a pokud chce těhotná žena tuto metodu využívat, měla by své možnosti prodiskutovat s lékařem.

Co si z toho vzít?

Akupresura je založena na principu stimulace akupresurních bodů, narozdíl od akupunktury však neporušuje celistvost kůže. Důkazy o účinnosti akupresury jsou dosud poměrně omezené, některé studie však na jejich pozitivní efekt poukazují, a to zejména v oblasti úlevy od bolesti, potížích se spánkem či zmírnění míry stresu, úzkosti a celkového uvolnění.

Nezapomínejte však, že se nejedná o zázračnou univerzální léčebnou metodu, ale spíše doplňující faktor stojícím zejména na holistickém efektu zklidnění a celkové relaxace, která však může skutečně ovlivňovat další oblasti zdraví.

Přidej se k 41 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
1 Líbí se mi Uložit článek