Sportovní masáž: kdy je vhodná a jak ji správně provést?

ověřil/a RNDr. Tomáš Novotný a Mgr. Kristýna Dvořáková
7 min. Líbí se mi Komentáře Uložit článek
Sportovní masáž: kdy je vhodná a jak ji správně provést?
Image by prostooleh on Freepik
Co v článku najdeš?
Zobrazit seznam Skrýt seznam
 • Svalové masáže byly praktikovány už Hippocratem před naším letopočtem.
 • Sportovní masáž pomáhá sportovcům podat lepší výkon a rychleji zregenerovat po náročné aktivitě.
 • Masáži se vyhněte, pokud se cítíte nemocní nebo vás trápí akutní svalová blokáda.

Masáž a její první užití

Masáž a její využití sahá dávno do historie až do období Mezopotámie. Již Hippokrates, žijící kolem roku 400 př. n. l., prosazoval pozitivní vliv tření na ztuhlost svalů. V 16. století francouzský chirurg Ambrosie Paré potvrdil přínos masáže, a to zejména u pacientů po operacích. Právě u nich volil masáže jako hlavní, opakovaně osvědčený, léčebný postup. 

A kde se vzalo konkrétně slovo “masáž”? Kolébkou je starověké Řecko. Slovo “masáž” pochází z řeckého slova “massé”, jež v překladu znamená “tvárná hmota”. Jako první se sportovní masáž, jakožto oficiální forma regenerace, objevila v Americe na olympijských hrách v roce 2012, kde měla velký úspěch, avšak její šíření probíhalo i na území ostatních kontinentů.

Co všechno může masáž ovlivnit?

Masáž je ve sportu velmi vítaným a vlastně nejpoužívanějším prostředkem regenerace. Můžeme ji charakterizovat jako působení mechanických hmatů na celé lidské tělo. Jedná se o dotek ruky maséra na tělo masírovaného se stimulujícím či léčebným záměrem. Konkrétně má masáž nejčastěji připravit sportovce k podání určitého výkonu, zrychlit nebo zdokonalit zotavení po sportovním výkonu či v průběhu tréninku, a navíc se hojně využívá i k doléčení drobnějších zranění. Obecně přispívá k regeneraci fyzického i psychického zdraví jedince. Masáž totiž kladně ovlivňuje:

 • prokrvení, čímž se zlepšuje přívod kyslíku a potřebných výživných látek
 • odstraňování únavových látek a zplodin
 • svalové napětí
 • centrální nervový systém
 • psychické napětí
 • kloubní pohyblivost 

Jinými slovy – můžeme hovořit o  mechanickém, biochemickém a reflexním účinku masáže, jež si popíšeme níže.

Pozitivní účinky masáže

Určité druhy masáže potvrzují, že dle použitých hmatů, jejich směru a intenzity, případně dle použitého pomocného prostředku, můžeme dosáhnout odlišných cílů a až protichůdných účinků. Avšak všechny typy masáže mají tyto stejné obecné účinky:

 • mechanický: funguje na principu návratu krve a mízy z periferie do oběhového centra
 • biomechanický: má za následek zčervenání kůže na místech, kde je prováděný některý z hmatů díky rozšíření krevních vlásečnic a drobných cév v kůži
 • reflexní: mluvíme o reakci organismu ve vzdálených oblastech od místa podráždění díky odstředivé dráze reflexního oblouku
 • psychologický: vzniká jako reakce na dotek a má za následek celkové uvolnění a relaxaci jedince

Všechny 4 výše uvedené obecné účinky jsou přítomny v každé masáži, a to ať už současně probíhající, či následně jdoucí po sobě. 

Druhy sportovní masáže

Sportovní masáž má široké pole působnosti, a proto je potřeba správně zvolit její konkrétní typ. Dělíme ji na 5 základních typů: 

 • Masáž přípravná: jedná se o masáž celkovou, která se provádí intenzivním hnětením svalstva i s využitím všech vhodných variant tepání. Někdy se také nazývá tréninková či kondiční.
 • Masáž pohotovostní: jejím cílem je připravit sportovce na podání maximálního výkonu, přičemž se v tréninkových dnech nepoužívá. Provádí se pouze před startem v závodě (může být součástí rozcvičky).
 • Masáž mezi výkony: její využití nalezneme při závodech, soutěžích a utkáních. Aplikuje se v přestávkách mezi výkony. Je kombinací masáže odstraňující únavu a masáže pohotovostní, avšak sportovec se pří ní nesmí dokonale uvolnit.
 • Masáž odstraňující únavu: ideálně by se mělo jednat o masáž celkovou trvající nejméně 40 minut. Měla by být poskytována 1–2x týdně dle dohody a míry únavy sportovce. V nejlepším případě by po ní neměla následovat žádná činnost.
 • Léčebná masáž: má za cíl doléčit drobná onemocnění a zranění sportovce. Probíhá po poradě s odborníkem.

Cíl sportovní masáže

Sportovní masáž užívaná ve výkonnostním sportu by měla mít jasně stanovený cíl a záměr své aplikace. Tento cíl je závislý na konkrétním jedinci a jeho aktuální pozici ve sportovní přípravě – zda se nachází v tréninkovém, závodním či odpočinkovém období. Mezi nejdůležitější cíle masáže řadíme:

 • přípravu na sportovní výkon (trénink, soutěž, závod, zápas)
 • pomoc při rozcvičování i během déletrvající (vícekolové) soutěže
 • pomoc při strečinku
 • podporu zotavovacích procesů po zátěži
 • navození pocitu psychické pohody a relaxace
 • specifickou pomoc při doléčování zranění po schválení příslušným odborníkem
Sportovní masáž: kdy je vhodná a jak ji správně provést?
Image by Freepik

A jaké jsou indikace a kontraindikace sportovní masáže?

Sportovní masáž je hojně využívána, ať už k podpoře podání maximálního výkonu, či naopak po intenzivní sportovní zátěži k uvolnění namáhaných svalů, zklidnění organismu a urychlení regenerace tkání. Masáž je tedy žádoucí v:

 • přípravě před sportovní zátěží
 • regeneraci a uvolnění po výkonu

Existují však určitě případy, kdy se v žádném případě nedoporučuje masáž podstoupit, a to:

 • akutní nachlazení (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota)
 • infekční onemocnění
 • zánětlivá onemocnění
 • akutní svalová blokáda
 • kožní onemocnění
 • závažnější krvácivé stavy
 • bezprostředně po jídle (1–2 hodiny)

Masážní techniky

Ve sportovní masáži dělíme masérské hmaty dle způsobu provedení do 6  základních skupin, a to:

 • tření – obvykle se pohyb vede od vzdálenějších míst ke středu, ale může být i krouživý a ve více směrech
 • hnětení – slouží k uvolnění měkkých tkání (masáž dlouhých svalů)
 • roztírání – podobá se tření, ale síla je zde větší prostupující do větší hloubky
 • tepání – jedná se o rychlé střídavé údery do svalu
 • chvění – zde je zapotřebí naprosté uvolnění svalů, kterým se následně zlepší prokrvenost
 • pohyby v kloubech – jedná se o mírné zvětšování rozsahu pohybu v kloubech za aktivního působení maséra

Každá z technik má svůj význam a proto je vhodné vybrat si mezi odborníky takového, který doopravdy rozumí tomu, kdy a přesně jakou z nich zvolit, aby měla svůj kýžený efekt. V dnešní době se na trhu objevuje řada masérů, kteří mají pouze masérský kurz. Určitě je výhodou, pokud budete volit spíše znalce, který se mimo jiné věnuje právě i pohybu (ať už přímo z lékařského odvětví či sportovního), jelikož dokáže lépe zhodnotit aktuální funkčnost a potřeby vašeho těla. Dle toho vám navíc doporučí, jak často byste měli masáž podstupovat (i když v dnešní době je to spíše otázka času a financí). 

Masážní prostředky

Masážní prostředky jsou nedílnou součástí masérského vybavení. Při jejich výběru je nutno brát zřetel několik faktorů. Masážní prostředek by měl být volen tak, aby nezpůsoboval protichůdné účinky, než ke kterým je masáž určena a zároveň aby nijak nevadil samotnému klientovi (alergie, vůně apod.). Měl by kladně podpořit působení masáže, být klouzavý, po masáži dobře odstranitelný a vhodně zvolen vzhledem k teplotě prostředí. Mezi masážní prostředky můžeme řadit:

Co si z toho vzít? 

Masáž má dlouholetou historii a již od začátku se používala jakožto léčebná metoda. Dokáže totiž ovlivnit jak tělesnou složku, a to zejména svalovou ztuhlost a prokrvení tkání, tak i duševní, a to hlavně psychické napětí. Konkrétně ve sportu si našla své nenahraditelné místo a rozlišuje se na určité druhy, jež každý z nich má jiný dopad na tělo sportovce. Masáž se vybírá skrze stanovený cíl a záměr podle jejího vlivu působení.

Existuje řada masážních technik a prostředků, které je opět vhodné volit podle rozpoložení klienta a prostředí, kde se nachází. 

Přidej se k 44 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
Líbí se mi Uložit článek