Pomáhá terapie červeným světlem se sportovní regenerací?

Tomáš Novotný
Tomáš Novotný 4. 5. 2022
Líbí se mi Komentáře Uložit článek
Pomáhá terapie červeným světlem se sportovní regenerací?
 • Působení červeného a infračerveného záření na svaly může mít pozitivní efekt na sportovní výkon. 

 • Některé studie naznačují zvýšenou tvorbu buněčné energie a snížení oxidačního stresu. 

 • Terapie červeným světlem se doporučuje zařadit do hodiny před výkonem po dobu 5–10 minut. 

Jestli jste někdy viděli sportovce v těsné blízkosti červeně svítícího panelu, nenechte se zmást. Účel této terapie totiž není meditace ani vyhřívání se, jak by to na první pohled mohlo vypadat.  Takový sportovec se s nejvyšší pravděpodobnosti oddává tzv. fotobiomodulační terapii, od které si slibuje lepší sportovní výkon a snad i rychlejší regeneraci. 

Ačkoliv metoda možná vypadá na první pohled tak trochu jako šarlatánství, má za sebou spoustu vědeckých studií zvlášť z posledních let, které její efekt více či méně potvrzují. Jak terapie červeným světlem funguje a v jakých případech má smysl ji zařadit?

Červené a infračervené světlo může pronikat hlouběji pod kůži

Celá metoda je založená na vyzařování dvou typů elektromagnetických vln:

 • Červené světlo v rozmezí vlnových délek 630–660 nm. Díky tomuto světlu panel či jiný zdroj světla svítí červeně.

 • Blízké infračervené záření v rozmezí vlnových délek 800–950 nm. Lidským okem tento typ záření není vidět, ale jeho výhodou je, že proniká hlouběji pod kůži. 

Ačkoliv to zní na první pohled možná trochu dobrodružně, není třeba se ničeho obávat. Koneckonců když stojíte venku na slunci, dopadá na vás takové záření také. Možná se nyní ptáte, k čemu je sportovcům dobré vystavovat se záření právě o těchto vlnových délkách. Ačkoliv mají někteří z nich tuhý kořínek, stále nejsou dost rostlinami na to, aby si ATP tvořili ze světla a dobíjeli “energetické baterky” touto cestou. 

Přesto existuje řada navržených mechanismů, které se snaží pozitivní vliv červeného a infračerveného záření uspokojivě objasnit. My si je vysvětlíme jen stručně, náročnější čtenář odpovědi najde v této přehledné publikaci

Podpora tvorby energie i boj proti volným radikálům

Existují nejméně 3 navržené mechanismy, pomocí kterých terapie červeným světlem může podpořit sportovní výkon:

 1. Podpora mitochondriální funkce. Jedním z nejčastěji diskutovaných mechanismů je podpora tvorby energie v mitochondriích svalových buněk. Pravděpodobně vlivem blízkého infračerveného světla dochází k vyšší aktivitě komplexů I až IV dýchacího řetězce, které jsou přímo spjaty s tvorbou ATP (buněčné energie). 

 2. Snížení oxidačního stresu. V souvislosti s červeným a infračerveným světlem se také často mluví o snížení oxidačního stresu, čehož je dosaženo zvýšenou aktivitou tělu vlastních antioxidačních enzymů (nejčastěji se mluví o superoxiddismutáze). Tímto mechanismem je možné vysvětlit podporu regenerace po sportovním výkonu, jelikož náročná fyzická aktivita je významným producentem volných kyslíkových radikálů ve svalech. 

 3. Rychlejší oprava svalových vláken. V neposlední řadě je působení červeného a infračerveného světla spojeno s podporou svalové regenerace díky rychlejším opravám svalových vláken.

Potenciál fotobiomodulační terapie dokazuje také studie z roku 2022, která terapii červeným světlem vidí jako účinnější způsob podpory regenerace dokonce i v porovnání s oblíbenou kryoterapií. 

Pomáhá terapie červeným světlem se sportovní regenerací?

Jak může sportovcům terapie červeným světlem zlepšit výkon? 

Existuje nespočet studií, které se věnují účinkům terapie červeným světlem na sportovní výkonnost, a každým rokem jich mnoho přibývá. Výsledky jednotlivých studií je však vhodné brát s jistým nadhledem, jelikož pro každou studii s pozitivními výsledky bychom dokázali najít jinou s výsledky, které tolik pozitivní nejsou (detailní rozbory je možné najít v souhrnných článcích Ferraresi a kol. z roku 2016 nebo Vanin a kol. z roku 2018). 

Pokud se však na červené světlo budeme koukat optimistickým pohledem, můžeme díky němu profitovat v následujících aspektech sportovního výkonu: 

 • Podpora silového výkonu a růstu svalové hmoty. Ve studii Baroniho z roku 2015 vědci zjistili, že předtréninková terapie červeným světlem zvýšila sílu i hypertrofickou odpověď u zkoumaných jedinců po cvičení kvadricepsů. 

 • Zvýšení svalové vytrvalosti. V této studii z roku 2017 se vědci zaměřili na to, jaká dávka červeného a infračerveného světla je optimální k pozitivním efektům. Zjistili přitom, že už 1-2 minuty záření před tréninkem snižuje svalovou únavu, což se ve studii projevilo podstatně vyšším počtem opakování v sérii do selhání oproti placebo skupině.

 • Podpora regenerace po tréninku. Mnoho studií se zaměřuje také na podpůrné účinky světelné terapie na regeneraci. Sem patří například nižší bolestivost svalů nebo snížené hladiny kreatinkinázy či laktátu v době po tréninkové jednotce. Výsledky experimentů se různí, a tak zatímco některé studie dochází k pozitivním závěrům, jiné žádné rozdíly nepozorují. 

Praktické použití červeného a infračerveného záření – kdy, jak a na jak dlouho?

Jedním z problémů praktického využití terapie červeným světlem je skutečnost, že do současné doby neexistuje ustálený či snad dokonce standardizovaný postup, který by byl považovaný za ideální pro podporu sportovního výkonu. Samotné používání tak s sebou často nese více otázek než odpovědí:

 1. Před, nebo až po tréninku? Postupy se v různých experimentech liší, a tak se ve studiích běžně používají oba postupy. 
 2. Těsně před tréninkem, nebo už s časovým předstihem? Zatímco někdo zařazuje terapii červeným světlem těsně před fyzickou aktivitou, některé teorie naznačují, že optimální je zařadit ji už několik desítek minut či dokonce hodin před výkonem.
 3. Červené, nebo raději blízké infračervené? Do současné doby probíhají debaty, které z těchto dvou typů záření je efektivnější ve vztahu ke sportovnímu výkonu, a tak se ve většině případů používá kombinace obojího.
 4. Jak dlouho? Doporučení studií z posledních let naznačují, že ne vždycky platí, že “čím více, tím lépe”. Existuje proto snaha zjistit, jaké množství energie je vhodné dodat svalům právě červeným či infračerveným světlem pro optimální výsledky. Jako optimum se tak v dnešní době doporučuje kombinace červeného a infračerveného zdroje v intervalu od 5 do 300 minut před fyzickým výkonem (většina experimentů však rozestup nemá delší než 60 minut). 
 5. Jak silně? To záleží na typu zářiče či panelu, který používáte. Pro malé svalové partie (biceps, triceps, lýtkové svaly) se doporučuje dodat svalům “dávku” asi 20–60 J, pro velké svalové partie (kvadricepsy, hamstringy) se optimum odhaduje na asi 120–300 J. 

Co si z toho vzít?

Terapie červeným světlem je čím dál oblíbenější metoda určená nejen k podpoře sportovního výkonu a svalové regenerace. V různých vědeckých studiích její použití vede ke smíšeným výsledkům, je však potřeba brát do úvahy, že způsob použití se v jednotlivých experimentech značně liší. Červené a blízké infračervené záření působící na svaly v době před fyzickým výkonem může snížit svalovou únavu, podpořit silový výkon a dokonce některé studie naznačují, že má pozitivní vliv také na svalovou hypertrofii. 

Praktické využití této terapie v dnešní době přináší více otázek než odpovědí, nejčastěji se však můžeme setkat s použitím před fyzickým výkonem. Je však pravděpodobné, že nové experimenty časem navrhnou standardizovaný postup, který bude spojený s optimálními výsledky.

Přidej se k 38 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
Líbí se mi Uložit článek