Tinnitus: Na co může upozorňovat, a jak se jej zbavit?

ověřil/a Mgr. Barbora Matějčková
7 min. 1 Líbí se mi Komentáře Uložit článek
Tinnitus: Na co může upozorňovat, a jak se jej zbavit?
Co v článku najdeš?
Zobrazit seznam Skrýt seznam
  • Podle American Tinnitus Association má jen v USA s tinnitem zkušenost 25 miliónů osob.
  • V 99 % případů výskytu tinnitu se jedná o subjektivní formu, kdy zvuky slyší pouze  daný pacient.
  • Určení primární příčiny tinnitu je často obtížné, a zahrnuje zpravidla postupné vyloučení možných patologií.

Co je tinnitus?

Tinnitus je označení pro sluchové vjemy, jejichž zdroj však nepochází ze zevního okolí. Může se jednat o pískání, šumění, hučení, bzučení a podobné nepříjemné zvuky, které jsou pro pacienta obtěžující a mohou negativně ovlivnit jeho celkovou pohodu a kvalitu života. Tinnitus může být nepřetržitý či přerušovaný a postihovat může obě uši nebo pouze jednu stranu.

Tinnitus se může vyskytovat akutně nebo chronicky – u akutního onemocnění se většinou jedná o následek přetížení sluchového systému, infekce v oblasti ucha, zranění apod. Doba, po kterou se dá tinnitus označit jako akutní není pevně stanovena, většina odborných zdrojů však hovoří o 3 až šesti měsících. Pokud tinnitus přetrvává déle, jedná se o chronický stav.

Nejčastějším typem tinnitu je tzv. subjektivní – zvuky které pacient vnímá nejsou slyšitelné pro jeho okolí, a vjem nemá vazbu na žádný skutečný fyzikální zdroj zvuku. Tento typ zahrnuje cca 99 % případů tinnitu. Vzácnějším (asi 1 %) je pak tinnitus objektivní, kdy existuje skutečný vnitřní zdroj zvukového vjemu, a je slyšitelný i pro pacientovo okolí. Příkladem mohou být abnormality průtoku krve v cévách pacienta, které se odrážejí ve sluchovém ústrojí nebo nekontrolované kontrakce svalů v okolí ucha.

Příčiny tinnitu

Příčiny tinnitu nejsou dodnes zcela jasně objasněny, a může se jednat o celou škálu rizikových faktorů. Může se jednat např. o zvýšenou míru stresu, kdy se tinnitus opakovaně vrací v období zvýšeného nervového vypětí, a poté samovolně odezní. Přestože přesné mechanismy nejsou doloženy, je známo, že právě zvýšená míra stresu může zapříčinit zvýšené napětí a tuhnutí svalů v oblasti krku, hlavy či obličeje, což pak může zapříčinit dané sluchové vjemy. Dalšími možnými zdroji rozvoje tinnitu jsou vystavení nadměrnému hluku (koncert), náhlé změně tlaku (let letadlem), nachlazení a “ucpané” dutiny, zánět středního ucha, mazová zátka v uchu atd.

Tinnitus může být také projevem celé řady onemocnění. Pokud se proto s tinnitem potýkáte dlouhodobě a nevypozorovali jste jasnou příčinu, bude lepší se obrátit na lékaře (ORL). Příčinou může být onemocnění cévního systému, vysoký krevní tlak, roztroušená skleróza, nádorové onemocnění v oblasti hlavy nebo tzv. Ménièrova choroba,která postihuje vnitřní ucho.

Jak se tinnitus diagnostikuje?

Diagnostika přesné příčiny tinnitu je zpravidla obtížná. Lékař zpravidla určí, zda je jedná o objektivní či subjektivní typ tinnitu, a poté provede sluchový test a další vyšetření, která potvrdí/vyloučí možné příčiny tinnitu (viz výše). Pokud se nepotvrdí žádné z onemocnění, které mohou tinnitus vyvolat, pravděpodobně se může jednat právě o faktory životního stylu, jako např. zvýšenou stresovou zátěž apod. 

Proč je tinnitus problém?

Tinnitus může v některých případech upozorňovat na existující zdravotní komplikaci, sám o sobě zpravidla není nijak nebezpečný. Vzhledem ke své povaze však může negativně ovlivnit celkovou pohodu pacienta, a tím i kvalitu jeho života. Podle studií může tinnitus zvyšovat míru pociťovaného stresu, a pocitů úzkosti, způsobovat problémy se spánkem a při chronickém stavu může přispívat i k rozvoji depresivních stavů. 

Tinnitus: Na co může upozorňovat, a jak se jej zbavit?

Terapie tinnitu

Léčba tinnitu závisí na jeho primární příčině, a může tak zahrnovat odstranění ušního mazu, léčbu infekce, odhalení a terapii onemocnění cévního systému, nebo také změnu některých faktorů životního stylu a stress management.

V případě, že je tinnitus způsoben chorobou, bude terapie záviset převážně na doporučení lékaře. V případě stresového tinnitu je na místě zařadit do svého životního stylu praktiky pomáhající snižovat množství vnímaného stresu a efektivně s ním pracovat. To může zahrnovat např.:

  • dechová cvičení: pomáhají navázat propojení s přítomností a tělem, hluboké brániční dýchaní navíc stimuluje parasympatickou větev nervového systému, a vede ke snížení tepové frekvence a celkovému zklidnění
  • mindfulness: trénink vnímavosti je důležitý zejména s ohledem na prožívání přítomných situací, a zabraňuje mysli, aby se toulala v dávno ztracené minulosti či nejisté budoucnosti 
  • meditaci: meditační techniky vám pomohou usnadnit pochopení a kontrolu vlastních myšlenek, emocí, a efektivnější práci se stresem – a vůbec nemusí mít podobu dobře známé “Sukha Asany”, meditovat můžete i při procházce
  • jógu: praktikování jógy posiluje propojení s vlastním tělem, a podle studií také prokazatelně snižuje míru pociťovaného stresu 

3 tipy na masážní techniky a cvičení

V případě, že je tinnitus způsoben zvýšeným napětím a tuhnutím svalů v oblasti krku a hlavy, můžete ke snížení pociťovaných symtomů vyzkoušet některé z jednoduchých cvičení a masážních technik. Vždy však doporučujeme se nejprve poradit s lékařem, aby byla případně odhalena závažnější příčina obtíží.

1. Uvolnění čelisti 

Stres může být spojen s nadměrnou tenzí v oblasti čelisti. Při skřípání nebo silném tisknutí zubů dochází k zatuhnutí svalů v okolí čelisti, což může umocňovat projevy tinnitu. Pro uvolnění tohoto napětí můžete vyzkoušet jemnou masáž v oblasti čelistního kloubu, v jejímž okolí budete konečky prstů provádět krouživé pohyby. Nikdy však nechoďte přes bolest, a při výraznějším zatuhnutí vyhledejte fyzioterapeuta. 

Druhou variantou je cvičení zahrnující pomalé a kontrolované otevírání úst, a to v co největším rozsahu. V případě jakéhokoliv drhnutí, přeskakování či bolesti se opět obraťte na odborníka.

2. Uvolnění svalů v oblasti krku a ramen

Tinnitus může být spojen také s nadměrnou tenzí v oblasti krku a ramen. Vhodným cvičením jsou pomalé a kontrolované kroužky v ramenech, tzv. chin tucks, kdy ve vzpříměném postoji kontrolovaně měníte polohu hlavy směrem vpřed a vzad, nebo půlkruhy hlavou. Ulevující může být samozřejmě také vhodně zvolená masáž. V případě problémů a blokád se opět raději svěřte do péče fyzioterapeuta.

3. Uvolnění svalů v okolí čela a spánků

Další oblastí, jejíž uvolnění může přispět ke zmírnění projevů tinnitu, je okolí čela a spánků. Jemnými krouživými pohyby podpoříte relaxaci těchto svalů a také mikrocirkulaci. 

Jelikož jsou poslední řádky a tipy věnovány zejména tinnitu pramenícího ze zvýšené míry stresu, účinek masáže můžete podpořit vytvořením relaxační atmosféry. S tím vám mohou pomoci např. svíčky, aromaterapie nebo uvolňující hudba

Co si z toho vzít? 

Tinnitus je označení pro zvukové vjemy, které mohou zahrnovat pískání, hučení, skřípání apod. V drtivé většině případů jsou tyto zvuky slyšitelné pouze pro daného pacienta. Příčinou mohou být běžná onemocnění jako zánět středního ucha nebo nachlazení, v některých případech však může tinnitus poukazovat i na závažnější onemocnění cévního systému, roztroušenou sklerózu apod. 

Výjimkou však není ani tinnitus způsobený nadměrnou mírou stresu. Při dlouhodobé zkušenosti s tinnitem bez zjevné příčiny je vždy vhodné navštívit lékaře, aby vyloučil závažnější příčiny onemocnění. Při terapii stresového tinnitu mohou být nápomocné techniky zvládání stresu, uvolňující cvičení nebo masáže. 

Přidej se k 44 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
1 Líbí se mi Uložit článek