1
zodpovězený dotaz
Plánujete ju v budúcnosti aj v iných farbách? 😍