1
zodpovězený dotaz
Bude to aj v ciernej farbe? <3