1
zodpovězený dotaz
Je blok dostatočne pevný, aby sa na neho dalo postaviť celou váhou, napr. pri výpadoch? 🙂