1
zodpovězený dotaz
Zaujimalo by ma, či je rastlina počas rastu striekaná pesticídmi (kvôli glyfosátu). Nakoľko nie je uvedené že vločky sú ORGANIC.