Jak (ne)fungují náplasti na hubnutí?

ověřil/a RNDr. Tomáš Novotný
Komentáře
Jak (ne)fungují náplasti na hubnutí?
Co v článku najdeš?
Zobrazit seznam Skrýt seznam
  • Aplikace léčiv přes kůži může být skutečně efektivní formou terapie a poskytovat mnohé výhody.
  • Drtivá většina náplastí na podporu hubnutí není nijak kontrolována a regulována.
  • Případný efekt náplastí je pouze podpůrný, rizika z neověřených přípravků však mohou potenciální výhody značně převyšovat.

Transdermální podávání léčiv

Tzv. transdermální podání léčiv (tj. podání přes kůži) je novodobým léčebným přístupem, který má hned několik výhod – udržuje stabilní hladinu daného léčiva v krevním řečišti, eliminuje nutnost užívat léčiva několikrát denně a účinné látky navíc nemusejí procházet přes trávicí trakt a zatěžovat tak orgány, které se podílejí na jejich metabolizaci a eliminaci (typicky játra či ledviny). Transdermální aplikace má své místo zejména u chronických onemocnění, kdy je nutné dlouhodobé, často i doživotní, podávání léčiv. Nejznámějšími druhy náplastí jsou např. náplasti nikotinové, které se využívají při odvykání kouření, nebo náplasti s obsahem opioidů využívané k tlumení bolesti.

Transdermální aplikace léčiv je však velmi složitý proces, a zdaleka ne všechny látky mohou kožní bariérou projít. Je např. potřeba, aby látka obsažená v náplasti měla odpovídající molární hmotnost a také byla rozpustná v tucích – v opačném případě je náplast jen “na ozdobu”. O přípravcích, které jsou vázány na lékařský předpis, spadají pod kontrolu Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo jsou podrobeny kontrolním analýzám, tak skutečně můžeme potvrdit jejich účinnost.

Jak je to s náplastmi na hubnutí?

Náplasti na hubnutí staví na principu transdermální aplikace léčiv, stejně jako výše zmiňované léčivé přípravky. Často obsahují ingredience jako extrakt kávových zrn, extrakt ze zeleného čaje nebo extrakt z hořkého pomeranče – tedy látky, u kterých byla při orálním podání na metabolismus tuků a regulaci hmotnosti prokázána menší či větší účinnost.

Důležité je také poznamenat, že náplasti na hubnutí nepodléhají žádné regulaci. Nelze u nich tedy ověřit množství, čistotu, ani formu obsažených látek.

Jak je to s tou účinností?

Jak již bylo zmíněno výše, účinnost transdermálního podání léčiv závisí především na formě účinné látky a její dávce. Vzhledem k tomu, že náplasti na podporu hubnutí nejsou nijak regulovány, nelze tyto faktory, a tím pádem i účinnost, zcela ověřit. Co se týče samotné myšlenky, některé studie možnost transdermální aplikace látek podporující redukci hmotnosti podporují – jedná se např. o podání kofeinu. Tato studie však byla provedena pouze na myších, a její závěry tak nelze plošně zobecnit.

Vědecké důkazy o účinnosti náplastí na hubnutí neexistují. Dále je potřeba mít na paměti, že i při orálním podání látek ovlivňujících metabolismus tuků, kde byl účinek prokázán, je výsledný efekt pouze minimální, a může sloužit jako finální “podpora a dopomoc” – nikoliv jediný a spolehlivý prostředek k redukci hmotnosti.

Mohou náplasti na hubnutí představovat riziko?

Absence regulace trhu s náplastmi na hubnutí představuje rizika zejména vzhledem k typu obsažených látek, jejich dávce a také čistotě. Studie z roku 2018 např. popisuje rozvoj akutní hepatitidy po požití přípravku s obsahem látky Garcinia cambogia. Přestože se jednalo pouze o kazuistiku a látka byla podána orálně, její obsah byl zaznamenán právě i v mnoha typech náplastí určených k hubnutí. Při dlouhodobé aplikaci tak nelze zcela vyloučit riziko rozvoje vedlejších účinků.

Roku 2021 pak FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) varoval před přípravky s obsahem sibutraminu, který významně zvyšuje riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, infarktu nebo cévní mozkové příhody, a to zejména u pacientů s již existujícím narušením kardiovaskulárního systému. Sibutramin byl až do roku 2010 využíván k léčbě obezity a nadváhy, přičemž tato onemocnění představují sama o sobě pro kardiovaskulární systém zvýšenou zátěž. Kvůli zmíněným nežádoucím účinkům pak došlo k oficiálnímu stažení přípravků s jeho obsahem, ve výrobcích nepodléhajícím regulaci se však často nelegálně objevuje stále – jedná se např. o tablety, kapsle, náplasti, čaje, kávu nebo právě náplasti.

Vzhledem k neprůkazným důkazům o účinnosti tak lze konstatovat, že možná rizika značně převyšují potenciální přínos náplastí.

Jak (ne)fungují náplasti na hubnutí?

8 jednoduchých pravidel, díky kterým zhubnete skutečně efektivně

Od roku 1975 se míra obezity celosvětově ztrojnásobila, a tento trend, bohužel, pokračuje i nadále. Nadměrná hmotnost je rizikovým faktorem mnoha onemocnění, a negativně je vnímána také po estetické stránce. Jediným efektivním řešením redukce hmotnosti a jejím udržením je v současné době optimální životní styl – lidé však stále snaží najít nejrůznější zkratky, které zahrnují např. právě i hubnoucí náplasti.

Pravidelní čtenáři magazínu už možná zvládnou následující doporučení odříkat i nazpaměť, nikdy však není na škodu si připomenout základy a uvědomit si, kde mohou vznikat případné mezery a překážky.

1. Kalorický deficit

Bez správně nastavené kalorické bilance vám nepomohou ani všechny náplasti a spalovače světa. Proto si připomeňte, že váš příjem energie během hubnutí by měl být o 15–20 % nižší než váš výdej. Nižší rozdíl nemusí přinést kýžené výsledky, a vyšší deficit by zase mohl způsobit pocit hladu, nedostatek potřebných živin a rychlý “jo‑jo” efekt.

Jak si spočítat kalorický deficit se podrobně dozvíte v článku Chcete hubnout, nabírat svaly nebo jen zdravěji jíst? Spočítejte si makra vzhledem k vašemu cíli.

2. Dostatečný příjem bílkovin

Bílkoviny jsou během hubnutí důležité pro udržení svalové hmoty, která představuje aktivní tělesnou hmotu. To znamená že čím více svalů máte, tím je váš metabolismus “rychlejší” a hubnutí snazší. Bílkoviny navíc podporují míru nasycení po jídle. Bezpečný příjem pro aktivní jedince se dlouhodobě pohybuje v rozmezí 1,4–2 g bílkovin/kg tělesné hmotnosti, v období výraznější kalorické restrikce mohou zdraví sportovci přijímat až do 2,5 g/kg tělesné hmotnosti bílkovin.

3. Dostatečný příjem vlákniny

Vláknina je nezbytná zejména pro normální funkci zažívání a prospívání symbiotických střevních bakterií. Kromě toho však prodlužuje pocit nasycení a snižuje rychlost nárůstu glukózy v krvi, čímž brání brzkému nástupu hladu po jídle.

4. Pohyb

Ohromnou výhodou fyzické aktivity je také to, že skrze ni můžete značně navýšit svůj energetický výdej, což vám umožní sníst mnohem více jídla, ale stále se držet v kalorickém deficitu a efektivně hubnout. Aerobní aktivity (chůze, kolo, plavání atd.) pro vás budou důležité zejména z hlediska ochrany zdraví srdce a cév, a také tím, že při nich zpravidla vydáte dost energie.

5. Silový trénink

V souvislosti s hubnutím byste se však měli zaměřit také na trénink silový, který vám pomůže zpevnit svaly, zlepšit držení těla a navíc i budovat novou svalovou hmotu. Jak bylo uvedeno v bodu 2., vyšší množství svalové hmoty znamená “rychlejší” metabolismus, což vaši snahu o hubnutí dále podpoří. Po silovém cvičení navíc nastupuje tzv. EPOC efekt, který může zvýšit váš bazální metabolismus až na 48 hodin.

6. Pitný režim

Dostatečná hydratace není nezbytná jen pro normální fungování vašeho těla, ale pomoci vám může i při hubnutí. Příliš nízký příjem tekutin totiž často vede k “chutím” na kalorické potraviny a snacky, a vy tím pádem přijímáte více energie, než byste potřebovali či museli. Jak je to možné? Další informace najdete v článku Pomáhá pití vody s hubnutím?

7. Spánek

Nedostatek spánku ovlivňuje hormonální dráhy v těle, čímž přispívá ke zvýšené chuti k jídlu. Časo navíc spouští bažení po kalorických potravinách s vysokým obsahem cukru či tuku. Spánková deprivace má také negativní vliv na růst a udržení svalové hmoty – při hubnutí (ani jindy) se tedy rozhodně nevyplatí stavět spánek na druhou kolej.

8. Psychická pohoda

Stres je spojen se zvýšením hladiny hormonu kortizolu, který iniciuje odbourávání svalové hmoty, podporuje chuť k jídlu, potlačuje regenerační procesy a imunitní odpověď organismu a může zapříčinit i zvýšené ukládání tuku v oblasti pasu. Podrobnější informace najdete v článku Tloustnutí a méně svalů. Jak se na vašem těle projevuje stres?

A co tedy s tím? Eliminace stresu je takřka nemožná, nezbyde vám tedy nic jiného, než pracovat na jeho zvládání. K tomu vám může pomoci např. meditace, mindfulness, self‑care nebo návštěva psychoterapeuta.

Co si z toho vzít?

Náplasti na hubnutí fungují na principu transdermální aplikace léčiv, která je při správném provedení skutečně efektivní a může přinášet mnohé výhody. Přípravky typu hubnoucích náplastí však, bohužel, nejsou nijak regulovány, a nelze tak přesně ověřit typ účinných látek, jejich množství, formu, ani účinnost.

I v případě účinnosti by se však jednalo o malý efekt, srovnatelný (ne‑li nižší) s perorálně podávanými přípravky na podporu hubnutí. Rizika plynoucí z používání neověřených produktů pak převyšují potenciální pozitivní efekt. Tak jako tak, jedinou efektivní cestou k redukci  a udržení hmotnosti stále zůstává optimální životní styl, jehož pravidla zde byla shrnuta do 8 jednoduchých kroků.

Pravidlo 80/20: zdravá a udržitelná dieta na celý život
Pravidlo 80/20: zdravá a udržitelná dieta na celý život
Dost už bylo všech salátů na milion způsobů každý den s vidinou hubené postavy. Objevte svobodu v jídle díky pravidlu 80/20, které obrátí váš život o 180 stupňů. Vy budete šťastnější, spokojenější a v lepší formě než kdy dřív!
Pozor na nesmyslné diety od fitness vzorů a celebrit! Znáš rizika?
Pozor na nesmyslné diety od fitness vzorů a celebrit! Znáš rizika?
Stále zkoušíš dokola nové diety a hubnoucí programy od celebrit nebo fitness vzorů z Instagramu a nedaří se ti dosáhnout vytouženého těla? Přizpůsob stravu tak, aby pracovala ve tvůj prospěch.
Proč se vykašlat na zázračné diety, přestože "fungují"?
Proč se vykašlat na zázračné diety, přestože "fungují"?
Jak se vyznat v dietách a nezešílet? Nenaleťte na pouhou vlnu určitého trendu. Představujeme tři nejčastější a neoblíbenější diety. Klíčem je energetický deficit, kterého lze dosáhnout mnoha způsoby – ukažme si je.
Co je bazální metabolismus a jak ho vypočítat?
Co je bazální metabolismus a jak ho vypočítat?
Už jsi někdy počítal/a hodnotu bazálního metabolismu? Možná víš, že výpočtů existuje mnoho. Jak se mezi jednotlivými rovnicemi orientovat a která je ta nejlepší?
Pomáhá pití vody s hubnutím?
Pomáhá pití vody s hubnutím?
Pitný režim je nedílnou součástí zdravého životního stylu. Dokonce se ukazuje, že dostatečný příjem tekutin je současně skvělým pomocníkem při redukčních dietách. Jak voda pomáhá hubnout a jaké tekutiny preferovat?
Chcete hubnout, nabírat svaly nebo jen zdravěji jíst? Spočítejte si makra vzhledem k vašemu cíli
Chcete hubnout, nabírat svaly nebo jen zdravěji jíst? Spočítejte si makra vzhledem k vašemu cíli
Spočítejte si energetický příjem a makroživiny vzhledem k vašim cílům. Hubněte, nabírejte svaly nebo zlepšete výkonnost. Záleží na vás.
Chůze nebo běh: co je zdravější a co účinnější při hubnutí?
Chůze nebo běh: co je zdravější a co účinnější při hubnutí?
Chůze i běh patří mezi pohybové aktivity, které přináší tělu celou řadu zdravotních benefitů. Vedle toho jsou to také skvělé doplňky redukčních diet, takže s nimi půjde shazování přebytečných kilogramů raz dva. V čem se ale tyto dvě aktivity liší a dá se říct, která z nich je zdravější?
Mindfulness: meditace jako cesta k psychické pohodě
Mindfulness: meditace jako cesta k psychické pohodě
Mindfulness se nabízí jako jedna z možností, jak být zdravější, klidnější a spokojenější se svým životem. Poznejte kouzlo mindfulness v dnešním článku.
Jak fungují spalovače tuku a které jsou nejlepší?
Jak fungují spalovače tuku a které jsou nejlepší?
Mají spalovače tuku doopravdy smysl, nebo na nás jejich výrobci jen zkouší vydělat? Za které jen vyhazujeme peníze z okna?
Meditace: jak dosáhnout pozitivních účinků, a který typ zvolit?
Meditace: jak dosáhnout pozitivních účinků, a který typ zvolit?
Přijde vám meditace jako z jiného světa? Dnešní článek vám představí studiemi potvrzené benefity této relaxační techniky a ukáže vám, že meditovat můžete třeba i na procházce.
After-burn efekt po fyzické aktivitě. Jaká je pravda?
After-burn efekt po fyzické aktivitě. Jaká je pravda?
U čeho spálím vice energie, u kardia nebo u silového tréninku? V této otázce bude velice těžké určit pomyslného vítěze, i když spor o to, který trénink je efektivnější ve vztahu ke spalování energie nebo tuku, je více než věčný. Jaká jsou fakta, co je EPOC, a co to znamená after-burn efekt?
Self-care: 10 jednoduchých tipů na každodenní sebepéči
Self-care: 10 jednoduchých tipů na každodenní sebepéči
Self‑care je ve společnosti často mylně vnímána jako znac sobeckosti, snobství, nebo bývá zaměňována za seberozvoj. Vědecké důkazy o jejích benefitech však mluví samy a sebe, a mnoho těchto činnosti zvládnete zadarmo a z pohodlí domova.
Jak pečovat o své duševní zdraví? Vsaďte na psychoterapii
Jak pečovat o své duševní zdraví? Vsaďte na psychoterapii
Dnešní doba je plná stresu a nejistoty - není proto divu, že nám naše problémy občas prostě přerostou přes hlavu. Existuje ale účinná pomoc. Co je psychoterapie a jaké jsou její výhody, zjistíte v novém článku.
Nedostatek spánku: Zvyšuje stres, chuť k jídlu a zpomaluje svalový růst
Nedostatek spánku: Zvyšuje stres, chuť k jídlu a zpomaluje svalový růst
Všichni chceme být produktivní, ale den je nám krátký. Jako nejlepší řešení se zdá obětovat pár hodin spánku. Je to ale dobrý nápad? Co když si naopak škodíme? Přečtěte si, jak může deficit spánku působit na naše zdraví, stravování nebo hubnutí!
Tloustnutí a méně svalů. Jak se na vašem těle projevuje stres?
Tloustnutí a méně svalů. Jak se na vašem těle projevuje stres?
Současný život většiny z nás je často ovlivněn pořádnou dávkou stresu. Jakým způsobem se dlouhodobý stres může podepsat na naší postavě?