Jak pečovat o své duševní zdraví? Vsaďte na psychoterapii

Mgr. Kristýna Dvořáková
Mgr. Kristýna Dvořáková 5. 3. 2022 Poprvé publikováno 4. 3. 2021
Aktualizováno 5. 3. 2022
7 min. 8 Líbí se mi Komentáře
2
Uložit článek
Jak pečovat o své duševní zdraví? Vsaďte na psychoterapii

Ať už si to připouštíme nebo ne, žijeme v době velké nejistoty, která nás po psychické stránce do jisté míry všechny ovlivňuje. Existuje přitom elegantní, jednoduchá a neinvazivní metoda, jak našemu vnitřnímu zmatku ulehčit – psychoterapie. V dnešním článku si povíme, co si pod tímto pojmem představit, jak terapie probíhá a v čem nám může pomoci.

O tom, jak poznat, že vaše špatná nálada už může být deprese, píšeme v článku tady.

Co je psychoterapie a jakými problémy se zabývá?

Psychoterapie je léčebný proces vedený kvalifikovaným odborníkem, který má za cíl odstranit nebo zmírnit klientovy psychické potíže, podpořit jej v těžké životní situaci a(nebo) zlepšit jeho sebepoznání a rozvoj

Ani zdaleka se tedy nemusí vždy jednat o “hašení” již vzniklých problémů. S její pomocí se můžeme naučit lépe pečovat o své psychické zdraví, zlepšit kvalitu našeho života, předcházet dalším komplikacím v budoucnu a co víc, lépe poznat sama sebe. Teprve s hlubším prozkoumáním našeho já si totiž mnohdy uvědomíme některé souvislosti a začneme na věci nahlížet jinak.

Jak psychoterapie probíhá?

Psychoterapie může probíhat formou individuální nebo skupinovou (skupinová, partnerská, rodinná). Existuje také mnoho různých terapeutických směrů, přičemž mezi ty nejdůležitější patří: 

  • Kognitivně-behaviorální psychoterapie - řešení konkrétních problémů a obtíží, zaměření na dosahování specifických cílů, zaměřuje se na vědomé procesy a cílem je soběstačnost klienta

  • Psychoanalytická psychoterapie - založena na významu nevědomých duševních procesů a snů

  • Dynamická psychoterapie - snaha o poznání významných událostí a jejich spojitost s aktuálními potížemi, výhodná je zejména skupinová forma terapie

  • Gestalt terapie - zvyšuje uvědomění klienta o jeho prožívání, podporuje ho v přijetí odpovědnosti za své myšlenky, emoce a činy

Terapeut se za pomoci terapeutických prvků snaží pomoci svému klientovi v sebepoznání, uvědomování si souvislostí, prožívání a analýze svých pocitů nebo tréninku nově nabytých znalostí a zkušeností. Těmito prvky mohou být např. rozhovor, podněcování, učení, nebo také neverbální reakce, či mlčení. Velmi důležitým faktorem je také vztah, který se mezi klientem a terapeutem vytvoří. Je také třeba pamatovat na to, že terapie je většinou dlouhodobá záležitost a nemůžeme proto očekávat, že se budeme po jednom sezení vznášet na obláčku. 

obrázek z istockphoto.com

5 výhod, které nám může psychoterapie poskytnout

1. Zlepšení nebo úplné vymizení již přítomných potíží

Jak už to tak bývá, většina z nás začíná problémy řešit až ve chvíli, kdy se stávají nesnesitelnými. I v tomto případě je však psychoterapie velmi efektivní. Může nám pomoci odhalit příčinu našich potíží, podívat se na ně z jiného úhlu pohledu a naučit se zvládat nepříjemné pocity, které je provází.

Terapie nám může ulevit od stavů jako jsou:

  • deprese

  • úzkosti - chronický strach, kdy jedinec v budoucnu očekává katastrofický scénář i přesto, že k těmto obavám nemá racionální důvod

  • obsedantně-kompulzivní porucha - vtíravé a nechtěné myšlenky nutící jedince k nějaké, často nesmyslné, činnosti, která mu od nutkavých myšlenek dočasně uleví

2. Lepší zvládání stresu a obtížných situací 

Stres z našich životů bohužel zřejmě jen tak nezmizí a je proto potřeba jej přijmout a naučit se s ním pracovat. Během terapie poznáme, které věci si skutečně zaslouží naši pozornost a naučíme se využívat různých relaxačních a meditačních technik, které nám pomohou se uvolnit. Příkladem může být tzv. mindfulness, které spočívá ve všímavosti a cílení pozornosti na přítomný okamžik.

Kromě toho si také připomeneme, že chybovat je prostě lidské. Své neúspěchy bychom si proto měli být schopni odpustit, poučit se z nich a zbytečně se neutápět ve výčitkách, které už nám v životě nic pozitivního nepřinesou.

obrázek z istockphoto.com

3. Zdokonalení se ve vztazích a kontrole emocí

Všechno, co zažíváme, v nás vzbuzuje emoce. Abychom je mohli kontrolovat, musíme si tyto pocity nejprve připustit a prožít, ať už jsou příjemné nebo ne. Jejich zadržováním si totiž dláždíme cestu do pekel - s každým dalším potlačeným prožitkem se zvyšuje vnitřní tlak, který se může následně projevit buď nekontrolovatelnými záchvaty vzteku a agrese, nebo naopak depresemi a úplným uzavřením se před světem. 

Člověk je od přírody společenský tvor a vztahy tak v našem životě hrají naprosto zásadní roli - ať už se jedná o ty rodinné, partnerské, nebo na pracovišti. Na terapii se můžeme zaměřit na řešení již vzniklým problémů, učení se jim předcházet, ale také na způsoby, jak s ostatními lidmi vhodně jednat a jak pohotově reagovat v konfliktech.

4. Posilování sebevědomí a lepší sebepoznání 

Psychoterapie je skvělým prostředkem k lepšímu sebepoznání a rozvíjení našich schopností. Pomůže nám uvědomit si, čeho bychom vlastně chtěli v životě dosáhnout (a za jakou cenu!), naučí nás klást na sebe reálné nároky a v neposlední řadě se umět náležitě ocenit za odvedenou práci. Zaměřuje naši pozornost k poznání a rozvoji našich silných stránek a může nás také zbavit zbytečných obav a nejistot, které nám brání naplno využít náš potenciál.

5. Obecně vyšší kvalita života

Terapie nám pomůže uvědomit si, co je pro nás opravdu důležité a že i v těch nejhorších chvílích jsou tu věci, za které může být skutečně vděční. Pozitivně ovlivňuje naše vztahy k ostatním  a činí nás otevřenými pro nové příležitosti a výzvy. Může být také nápomocná při osvojování a zafixování nových návyků. 

Vede nás k lepší životní spokojenosti a větší odolnosti proti stresu, což se projeví nejen na našem duševním zdraví, ale i tom fyzickém. Psychický stav se totiž významně promítá do funkcí imunitního, trávícího, vylučovacího ale i kardiovaskulárního systému a péče o něj je tak důležitou součástí celkové kvality života.

obrázek z gettyimages.com

Chodit na terapii není slabost

Duševní pohoda je důležitou součástí našeho zdraví a významně se promítá do kvality života, vztahů nebo míry výkonnosti. Ve společnosti však stále ještě přetrvává názor, že pokud si člověk nedokáže poradit sám, projevuje tím jistou míru slabosti.

Pošetilé, že? Když se nám rozbije pračka, logicky zavoláme instalatéra, s rozbitou hlavou si zajdeme do nemocnice a se zablokovaným krkem se objednáme na masáž nebo fyzioterapii. Proč se tedy stydět vyhledat odbornou pomoc v podobě psychoterapie? Říci si o podporu je v tomto případě naprosto přirozenou a zdravou snahou o úlevu, sebezáchovu nebo seberozvoj. 

I v současné situaci je možné využívat nejrůznějších online psychoterapeutických konzultací, které fungují na stejném principu jako osobní setkání.

Co si z toho vzít?

Současná situace a přetrvávající nejistota se podepisuje i na našem psychickém stavu. Ten je přitom nedílnou součástí celkového zdraví, významně ovlivňuje celkovou kvalitu života, naše vztahy i pracovní produktivitu. 

Psychoterapie nám může pomoci zbavit se přítomných obtíží, lépe zvládat stres a kontrolovat emoce, zapracovat na našich silných stránkách a vztazích s ostatními lidmi, posílit naše sebevědomí a celkově zlepšit kvalitu našeho života. A to zní docela dobře, že? Nemějme proto strach těchto výhod využívat a v případě potřeby se místo bloudění v kruhu raději obraťme na odborníka.

Přidej se k 42 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
8 Líbí se mi Uložit článek