Pomáhá otužování s hubnutím?

Tomáš Novotný
Tomáš Novotný 2. 1. 2023
1 Líbí se mi Komentáře Uložit článek
Pomáhá otužování s hubnutím?
  • Studie ukazují, že otužování zvyšuje energetický výdej.
  • Při pobytu v chladu se lidské tělo zahřívá různými mechanismy.
  • Z celkového pohledu je však vliv otužování na hubnutí malý.

Otužování si v posledních letech získalo značnou popularitu. Někteří jej praktikují pro pozitivní zdravotní účinky, jiní se zas nemohou nasytit pozitivními emocemi, které pobyt v chladu následují. Jedním z často zmiňovaných benefitů otužování je pomoc při redukci hmotnosti. Opravdu otužování podporuje hubnutí?

Chlad a zvýšené nároky na tvorbu tepla

Už jste někdy přemýšleli nad tím, proč se zdá být pobyt v ledové vodě mnohem “studenější” oproti pobytu na stejně ledovém vzduchu? Voda je totiž na rozdíl od vzduchu dobře tepelně vodivá, a tak z těla odvádí mnohem více tepla, než když jste na vzduchu o stejné teplotě.

A jelikož si vaše tělo hlídá stálou vnitřní teplotu, i krátký pobyt v chladné vodě znamená, že si organismus musí rychle obstarat více tepla. To s sebou automaticky přináší i zvýšený energetický výdej.

Tvorba tepla v chladu: třes svalů a hnědá tuková tkáň

Existují dva základní mechanismy, pomocí kterých si lidský organismus dokáže zajistit krátkodobě vyšší tvorbu tepla oproti klidovým podmínkám:

  • Třes svalů, který se navenek projevuje tím, že se v zimě “klepete”.
  • Hnědá tuková tkáň, která umožňuje spalovat tuky za okamžité tvorby tepla.

Třes svalů je pravděpodobně nejdůležitější cestou prochladlého těla za energií.Jelikož při práci svalů vzniká poměrně velké množství “odpadního tepla”, už samotné svalové kontrakce znamenají, že se vaše tělo zahřívá. Podle odborníků může třes svalů vést až k 5x větší tvorbě tepla v porovnání s klidovým režimem. Samozřejmě v podobném duchu lze v chladném prostředí vykonávat také fyzickou aktivitu (běh, dřepy, skoky), ale pro tělo to zpravidla výhodnější není, protože při těchto pohybech dochází k nadbytečným ztrátám tepla konvekcí.

Hnědá tuková tkáň je speciální typ tukové tkáně s vysokým počtem mitochondrií, které jí propůjčují charakteristické červeno-hnědé zbarvení. Mitochondrie hnědé tukové tkáně jsou charakteristické tzv. proteiny UCP-1, které v principu “zkratují” energetický potenciál na membráně a tím vytváří teplo. Hnědá tuková tkáň dokáže vytvářet teplo bez jakéhokoliv pohybu či třesu. Bohužel její množství u dospělých lidí je relativně nízké (někdy až neměřitelné), a tak se odborníci domnívají, že za běžných podmínek hnědá tuková tkáň za den spálí méně než 20 kcal (1 % z průměrného denního energetického výdeje).

Pozitivní zprávou je, že otužování a obecně pobyt v chladu vede ke zvýšení množství hnědé tukové tkáně. Je tedy možné, že při pravidelném otužování je energetický výdej hnědé tukové tkáně podstatně vyšší.

Pomáhá otužování s hubnutím?

Vede otužování k rychlejšímu hubnutí?

Vědecké studie věnující se vztahu mezi otužováním a hubnutím rozhodně nejsou jednoznačné. Lze dohledat publikace, které shledávají otužování jako účinnou strategii podporující energetický výdej a redukci hmotnosti, jiné již tak pozitivní nejsou.

Je nesporné, že pobyt v chladné vodě vede k mírnému zvýšení energetického výdeje, což může pomoci s redukcí hmotnosti. Ovšem jak velký tento efekt ve skutečnosti je, lze jen obtížně kvantifikovat, jelikož záleží na individuálních rozdílech stejně tak jako na různých způsobech otužování. Otužování tak lze brát jako pomocný prostředek při snaze o redukci hmotnosti, rozhodně by však hubnutí neměla být hlavní motivace k otužování.

Co si z toho vzít?

Pobyt v chladné vodě vede k dočasně zvýšenému energetickému výdeji. Tělo kompenzuje tepelné ztráty svalovou prací a tvorbou tepla z hnědé tukové tkáně, jejíž množství lze dokonce pravidelným otužováním navýšit.

Celkový efekt otužování však není nikterak zázračný a rozhodně nelze očekávat, že za redukcí hmotnosti bude stát samotný pobyt v chladné vodě. Nezbytná proto stále zůstává pestrá a vyvážená strava spolu s pravidelnou fyzickou aktivitou.

Přidej se k 40 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
1 Líbí se mi Uložit článek