Tento článek obsahuje dlouho neaktualizovaná sdělení. Doporučujeme vyhledat článek novějšího data publikace.

Vitamin C - opravdový zázrak?

Aktin Redakce
Aktin Redakce 3. 7. 2013
Vitamin C - opravdový zázrak?

Náš nový dopisovatel Ing. Pal Gabriel přináší svůj pohled na jeden z nejznámějších vitamínů a látek, které si většina z nás spojuje se zdravým životním stylem a zdravím obecně. Vitamin C v novém světle.

Vitamin C - opravdový zázrak?

V našom uponáhľanom živote, kde je človek vystavený denno - denne nejakému riziku či už z hľadiska zlej výživy alebo prostredia. V tomto nám pomáhajú hlavne antioxidanty, ktoré chránia naše telo pred vonkajšími vplyvmi. Je tu možnosť aby sme prijali tieto látky vo forme suplementov, ktoré ponúkajú viaceré firmy a pretekajú sa o zákazníkov, ale pritom zabúdajú na správnu výživu. Väčšinu látok telo nedokáže tak využiť zo syntetických zdrojov ako z prírodných.

Redukovaná forma vitamínu C sa nazýva kyselina askorbová, oxidovaná forma je kyselina dehydroaskorbová. V prirodzenej potrave sa obe formy vyskytujú spoločne, Kyselina askorbová je veľmi efektívna a relatívne netoxický antioxidant rozpustný vo vode, ktorý je dôležitou zložkou antioxidačného ochranného systému cicavcov.

Je kofaktorom pre reakcie, ktoré vyžadujú redukované kovy ako je Fe2+ alebo Cu+. V týchto úlohách je vitamín C nepostrádateľný pre syntézu kolagénu cestou hydroxylácie prolínu a lisínu, pre biosyntézu karnitínu a neurotransmiterov. Redukovaná forma kyseliny askorbovej zlepšuje tiež črevnú absorbciu anorganického železa. V metabolizme cholesterolu hrá kyselina askorbová dôležitú úlohu v procese mikrozomálnej hydroxylácie cholesterolu pre jeho premene v žlčovej kyseliny a tým pri jeho exkrécií z organizmu

Dnes vieme, že hlavne oxidované častice LDL vyvolávajú aterosklerózu a trombózu. Pôvodné, oxidačne nezmenené častice LDL sa odstraňujú z krvi prostredníctvom LDL-receptorov lokalizovaných na povrchu buniek. Touto cestou sa cholesterol dostáva do rôznych orgánov, ktoré ho používajú na výstavbu bunkových stien a výrobu steroidných hormónov. Hlavná časť cholesterolu odchádza do pečene, ktorá ho zneškodňuje premenou na žlčové kyseliny. U osôb s vyváženou výživou každá častica LDL obsahuje vo svojom obale 6 molekúl vitamínu E, ktorý chráni LDL pred útokom voľných radikálov. Vitamín C cirkulujúci v krvi jednak priamo likviduje kyslíkové radikály, jednak regeneruje vitamín E spotrebovaný pri antioxidačnej ochrane LDL-častíc. Nedostatok antioxidantov v potrave a zvýšená tvorba voľných radikálov vedú k nerovnovážnemu stavu, k oxidačnému stresu. Radikálmi oxidované častice LDL pôsobia toxicky na bunky cievnej steny a ukladajú sa do ciev vo forme penových buniek preplnených cholesterolom. Ak tento proces trvá dlhšiu dobu, z penových buniek vznikajú tukové pláty, ktoré sú vlastne prvým štádiom aterosklerotickej prestavby cievneho systému.

Vo  viacerých štúdiách sa zistilo, že hladiny vitamínu C v sére sú inverzne asociované s tlakom krvi. Málo informácií je však známych o vplyve ostatných vitamínov s antioxidačným účinkom. Americký vedci sledovali vzťah medzi sérovými hladinami vitamínov A, C, a E, alfa a betakaroténu v krvi u 15 315 dospelých. Sérové hladiny vitamínov A a E boli pozitívne a významne spojené so systolickým a diastolickým tlakom krvi, pričom hladiny alfa a betakaroténu v sére boli inverzne asociované so systolickým tlakom a vitamín C s diastolickým tlakom krvi. Tieto nálezy poukazujú, že antioxidačné vitamíny  môžu zohrávať významnú úlohu v prevencii hypertenzie.

V ďalšej štúdii ktoru uz pred 10 rokmi popsal (Boshtam et al., 2002) bolo v prvých troch rokoch denné užívanie vitamínu E 136 IU a 250 mg vitamínu C s pomalým uvoľňovaním 2 x denne spomalilo progresiu aterosklerózy u mužov, ale nie u žien. Do štúdie bolo zaradených 520 mužov (fajčiarov i nefajčiarov) a postmenopauzálnych žien vo veku 45 - 69 rokov so sérovým cholesterolom rovným alebo vyšším ako 5,00 mmol/l. z nich 440 (84,6 %) ukončilo štúdiu. Progresia aterosklerózy bola meraná ultrazvukovým vyšetrením. Výsledky ukázali priemerné zlepšenie o 26 %, z toho u mužov 33 % a u žien 14 % (nesignifikantne). Efekt bol vyšší pri nízkych hodnotách vitamínu C a plakoch na cievach. Vitamín E nemal žiadny efekt na HDL cholesterol. Výsledky šesťročnej práce potvrdili závery predchádzajúcej štúdie, t.j. zníženie progresie aterosklerózy užívaním vitamínu E v kombinácii s pomaly sa uvoľňujúcim vitamínom C.

Z uvedených štúdií vyplýva, že nie sme všetci rovnaký ale jednotlivé zložky potravy pôsobia na každého a je to len na našich zvyklostiach na koľko sme schopný odolať týmto vplyvom. Antioxidanty sú látky ktoré nám v tom pomáhajú ako sa ukázalo aj proti KVCH hlavne pri vzniku aterosklerózy ale má priaznivé účinky aj na hypertenziu. Ale musíme si aj diétu prispôsobiť našej životospráve aby sme mali čo najväčšiu ochranu.

Ing. Gabriel Pál, PhD.

Gabriel Pál

VZDĚLÁNÍ:
2003 - 2008 ukončené inženýrské studium na Slovenské poľnohospodáske univerzitě v Nitře, obor Výživa lidí
2008 - 2011 ukončené doktorandské studium na Slovenské poľnohospodáske univerzitě v Nitře, obor Výživa
2013 - trenér - fitness instruktor (II. stupeň)

2013 - učitel výživy trenérská škola Ronnie

7 let praxe v oblasti fitness, kulturistiky a doplňků stravy

Zájmy a sporty

kulturistika, sport obecně, výživa a suplementace

Přidej se k 36 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
  • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

    ____________________
  • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

    ____________________
  • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

    ____________________