Hormonální antikoncepce: druhy, využití a potenciální výhody i rizika

Kristýna
Kristýna Dvořáková 6. 2. 2023
2 Líbí se mi Komentáře Uložit článek
Hormonální antikoncepce: druhy, využití a potenciální výhody i rizika
 • V roce 2019 užívala hormonální antikoncepci (HA) v České republice téměř třetina žen ve věku 15–49 let.
 • Při užívání HA je vždy nezbytné dodržovat doporučení lékaře, zvážit všechny potenciální výhody i rizika, a zejména pečlivě vyšetřit primární příčinu problému.
 • Ukazuje se, že kromě vhodného výběru přípravku je, vzhledem k účinnosti i bezpečnosti HA, klíčová správně zvolená dávka hormonů.

Co je hormonální antikoncepce?

Hormonální antikoncepce je jednou z nejefektivnějších způsobů ochrany proti nechtěnému početí. Mechanismem účinku je zásah do normálního fungování osy hypotalamus‑hypofýza‑ovaria, přičemž zabraňuje samotné ovulaci (kombinovaná HA) nebo zabránění jinak přirozeným procesům následujícím po ovulaci (gestagenní HA). U přípravků hormonální antikoncepce se tedy můžete setkat s těmito typy:


1) Kombinovaná hormonální antikoncepce – obsahuje jak hormony estrogeny, tak i gestageny. Jak bylo již zmíněno, tento typ HA blokuje ovulaci skrze zpětného působení na mozek, ovlivňuje motilitu vejcovodů, zabraňuje uhnízdění vajíčka v děloze a rovněž i schopnost migraci spermií k vajíčku. Dávku estrogenů i gestagenů může lékař regulovat dle individuálních potřeb ženy.

2) Čistě gestagenní hormonální antikoncepce – obsahuje pouze gestageny (nikoliv estrogeny) a oproti kombinované formě je vhodnější volbou pro ženy se zvýšeným rizikem trombózy, hypertenzí, diabetem nebo u kuřaček.

3) Neorální formy HA – mezi moderní přípravky s obsahem hormonů se řadí také nitroděložní tělísko s obsahem gestagenů nebo vaginální kroužek s obsahem kombinované formy hormonů. Tyto formy HA působí spíše lokálně a rovněž umožňují účinnost při nižší dávce hormonů. Ani tyto přípravky však nejsou bez kontraindikací a jejich výběr je třeba pečlivě prodiskutovat s lékařem, zejména např. v případě častých zánětů v pánevní oblasti.

4) Postkoitální HA – je známá také jako “pilulka po” a jedná se o čistě gestagenní preparát, jehož mechanismus spočívá, stejně jako u běžné gestagenní HA, v potlačení následků ovulace a narušení výživy a růstu endometria (děložní sliznice).

Uvedený výčet vás možná přivádí k otázce, zda existuje čistě estrogenní HA. Pro tyto účely ne. Existují ovšem ve formě tzv. substituční hormonální terapie pro ženy po hysterektomii (odstranění dělohy). U žen s dělohou by totiž čistě estrogenní přípravky výrazně zvyšovaly riziko rozvoje nádorového onemocnění dělohy, a z toho důvodu se nevyužívají.

Může mít užívání HA nějaké další výhody?

Hormonální antikoncepce se nevyužívá pouze za účelem ochrany před početím, ale může poskytovat i jiné terapeutické výhody. V tomto případě je však třeba zdůraznit, že před jejím nasazením musí být pečlivě vyšetřena skutečná příčina problému. Ve chvíli, kdy by se totiž HA předepsala nesprávně jakožto “náplast” na jakékoliv potíže s menstruačním cyklem, primární příčina zůstává neléčena a může dojít ke zhoršení zdravotního stavu. Typickým příkladem je amenorea způsobena nízkou energetickou dostupností.

Možné přínosy hormonální antikoncepce

 • redukce organických poruch menstruačního cyklu (hypermenorea, nezvladatelný PMS)
 • terapie hyperandrogenního syndromu
 • redukce tvorby ovariálních cyst
 • terapie endometriózy
 • terapie syndromu polycystických ovarií
 • snížení rizika některých nádorových onemocnění (ovaria, endometria a kolorekta)

Výběr vhodného přípravku a dávky hormonů je při terapeutických účelech HA naprosto stěžejní. Vždy je proto nezbytné úzce spolupracovat s lékařem a za žádných okolností se nepouštět do samoléčby náhodnými kontracepčními přípravky.

Hormonální antikoncepce: druhy, využití a potenciální výhody i rizika

Jaká jsou rizika užívání hormonální antikoncepce?

Reakce na přípravky HA jsou u každé ženy individuální a jsou dány zejména typem antikoncepce, dávkou hormonů, celkovým zdravotním stavem atd. Mezi méně závažné vedlejší účinky, vyvolávající spíše dyskomfort patří např. pnutí prsou, pocit nafouknutí, bolest hlavy nebo změny nálad.

Zejména pro některé ohrožené skupiny však mohou být vedlejší účinky HA mnohem závažnější. V potaz je tak nutno vzít zejména tato rizika:

1) Tromboembolická nemoc – vzestup tvorby koagulačních faktorů po nasazení HA lze pozorovat zejména u kombinovaných přípravků. Zdravé ženy rozvojem závažných komplikací zpravidla nejsou, i v tomto případě je však ze začátku vhodné stav monitorovat. Zvýšené riziko je pak u kuřaček, žen nad 40 let, žen obézních, žen s trombofilní mutací atd.

2) Nádorová onemocnění – z hlediska negativního působení na nádorová onemocnění se při užívání kombinovaných přípravků HA diskutuje zejména o karcinomu prsu a děložního čípku. Toto riziko je zvýšeno zejména u kuřaček, v ostatních případech se však studie shodují v tom, že s pominutím dalších faktorů není zvýšení rizika těchto nádorových onemocnění u užívání HA významné.

 • U karcinomu prsu je třeba pečlivě kontrolovat dávku – nízkodávková kombinovaná HA je totiž z tohoto hlediska výrazně bezpečnější.
 • Co se týče karcinomu děložního čípku, studie při, zejména dlouhodobém, užívání HA zaznamenaly zvýšení rizika rozvoje tohoto onemocnění průměrně cca o 19 %. Vědci však v této souvislosti upozorňují také na pravděpodobný vliv infekcí HPV viru.

3) Cévní mozková příhoda a infarkt myokardu – tyto komplikace je nutné brát v potaz zejména u kombinovaných přípravků, ohroženy jsou ženy kuřačky, ženy se zvýšeným krevním tlakem, obézní ženy a celkově věk nad 35 let.

Pár slov závěrem

Článek poskytuje objektivní a faktické a informace o hormonální antikoncepci. Co se týče vhodnosti jejího užívání vzhledem ke konkrétnímu případu, může tuto volbu posoudit pouze samotná žena ve spolupráci s lékařem. Pokud je však HA užívána na základě správné indikace a vhodně zvolena je rovněž dávka hormonů, závěry studií ji pro zdravé ženy označují za bezpečnou. Zvýšenou pozornost je samozřejmě třeba věnovat rizikovým skupinám žen a zamezit případům, kdy je HA indikována nesprávně. V takových případech může mít totiž skutečně závažné negativní důsledky na lidské zdraví.

Je nezpochybnitelné, že HA zasahuje do přirozeného fungování hormonální osy hypotalamus‑hypofýza‑ovaria, na čemž stojí i mechanismus jejího účinku. Po jejím nasazení i následném vysazení je tak třeba počítat s možnými změnami a tím, že k navrácení se do přirozeného “chodu” bude tělo potřebovat nějaký čas.

Přidej se k 40 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
2 Líbí se mi Uložit článek