Jak se připravit na měření tělesného složení?

28. 3. 2017
Komentáře
1
Jak se připravit na měření tělesného složení?
Co v článku najdeš?
Zobrazit seznam Skrýt seznam

Zrovna se nacházíme v období roku, kdy mnozí z nás nasadili dietní režim, aby mohli dát své vypracované tělo na odiv na soutěži nebo v letním období na dovolené u moře či na koupališti. Někteří z nás možná uvažují o tom, že svoje snažení zdokumentují prostřednictvím výsledků získaných na analyzátoru tělesného složení využívajícím tzv. bioimpedanční metodu, mezi které se též řadí značka přístrojů InBody a dalších. I když v současné době není vyšetření na těchto přístrojích finančně náročné, každý člověk má zcela jistě zájem na tom, aby za své peníze dostal takové výsledky, které co nejvěrněji odráží realitu jeho tělesného složení. V dnešním článku si popíšeme, jak se připravit na vyšetření tělesného složení, aby byl tento výsledek co nejpřesnější.

Co je bioimpedanční metoda?

Jen v jednoduchosti si řekneme, že přístroje využívající bioimpedanční metodu (BIA) jsou založeny na principu rozdílného odporu (impedanci) tkání organismu pro procházející elektrický proud, který je vysílán tímto přístrojem do našeho těla. Elektrický odpor dané tkáně v organismu (tuk vs. svaly) je dán hlavně množstvím vody v této tkáni obsažené. Svalová tkáň obsahuje vysoké procento vody (bude vykazovat menší elektrický odpor), naopak tuková tkáň obsahuje vody velice málo (bude klást výrazně vyšší elektrický odpor). Na základě těchto rozdílů přístroj spočítá výsledné tělesné složení. Po přečtení těchto vět vás možná napadlo, že pro co nejpřesnější určení tělesného složení je nutné měření provést tehdy, kdy se celkový obsah vody v těle co nejvíce blíží jeho skutečným fyziologickým hodnotám. Z tohoto důvodu může každá významnější změna výsledek zkreslit. Co konkrétně tedy měření může ovlivnit?

Jak se připravit na měření tělesného složení?
Tabulka 1: Rozdíly ve složení svalové a tukové tkáně za normálních podmínek

Příjem potravy a tekutin před měřením

Určitě nikoho nepřekvapí, že příjem potravy a tekutin je jedním z faktorů, které mohou nejvíce ovlivnit výsledky měření. Danou problematiku si osvětlíme na jedné studii, jejíž výsledky se dají srozumitelně vysvětlit a pochopit. Tato studie ukázala, že nejpřesnějších výsledků dosáhneme tehdy, pokud měření provedeme nalačno a ideálně co nejdříve po probuzení. Příjem jídla nebo tekutin sníží odpor těla a tím sníží výsledné procentuální zastoupení tuku. Za 4–5 hodin má odpor těla tendenci vracet se do výchozích hodnot, ovšem další požití jídla dále snižuje odpor těla a „zlepšuje“ výsledné hodnoty tělesného tuku. Graf 1 shrnuje tyto výsledky do grafické podoby. Křivka znázorňuje měnící se odpory v plynoucím čase (v minutách), 3 menší šipky znázorňuji momenty, ve kterých byla zkonzumována potrava.

Jak se připravit na měření tělesného složení?
Graf 1: Vývoj bioimpedance během dne po požití jídel

Jak se tyto rozdíly v odporu promítly do konkrétních hodnot zastoupení tělesného tuku? Nejvyšší hodnoty tělesného tuku u mužů i žen byly dosaženy těsně před požitím snídaně, kdy u mužů byly tyto hodnoty 17,2 %, u žen 27,1 %. Tyto výsledky tedy můžeme považovat za nejvěrohodnější. Naopak nejnižších hodnot bylo u mužů dosaženo 2 hodiny po obědě (15,5 %) a u žen 3 hodiny po požití večeře (24,8 %). Průměrné rozdíly mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou byly během celého dne 1,7 % u mužů a 2,3 % u žen, někteří účastnící studie však měli tyto rozdíly v zastoupení tělesného tuku až 4 %.

Jak se připravit na měření tělesného složení?
Graf 2: Nejnižší a nejvyšší průměrné hodnoty procentuálního zastoupení tělesného tuku u mužů a žen

Fyzická aktivita a stav hydratace

Dalším důležitým faktorem, který může hrát roli v ovlivnění tělesného složení, je fyzická aktivita absolvovaná před měřením. Náročná a dlouhotrvající fyzická aktivita může značně vyčerpat glykogenové zásoby ve svalech a celkově dehydratovat organismus. Glykogen obsažený ve svalech na sebe váže poměrně velké množství vody. Udává se, že 1 gram sacharidu uloženého do svalu na sebe váže 3–4 gramy vody. 1 kg kosterního svalu může do sebe uložit 9–16 gramů svalového glykogenu podle trénovanosti. Vyčerpání svalového glykogenu a další ztráty tekutin během fyzické aktivity by znamenaly pokles celkové tělesné vody a tím i „zhoršení“ výsledků tělesného složení, které by vyšlo tak, že máme méně svalové hmoty a více tukové hmoty, než je skutečnost. Absolvovat měření tělesného složení po těžké fyzické aktivitě nelze doporučit a doporučil bych počkat minimálně 12 hodin. Lepší je si pro toto měření vyhradit den bez fyzické aktivity nebo měření absolvovat před fyzickou aktivitou.

Dělený silový trénink (split)

Cílený dělený trénink svalových skupin může také vést k ovlivnění výsledků, dnešní přístroje využívající bioimpedanci totiž běžně vevýsledcích zahrnují i segmentální stanovení svalové a tukov  tkáně. Konkrétní studie, které by toto tvrzení potvrzovaly u přístrojů používajících bioimpedanci, zatím chybí, svoje tvrzení ale můžeme podepřít výsledky studií zkoumající pokročilejší metody pro měření tělesného složení (metoda DEXA) a mými zkušenostmi s klienty, kteří měření na InBody podstoupili den po absolvování děleného tréninku. Správně procvičená svalová partie bývá den po tréninku lehce zvětšená a více prokrvená z důvodu rozevření malých krevních kapilár a zvýšeného metabolismu. Proto daná partie aktuálně obsahuje o něco více tělesné vody, a tak se tato partie bude ve výsledcích jevit jako více osvalená. Pro zachování co nejlepších podmínek měření bychom měli měření tělesného složení podstoupit vždy po odcvičení stejných partií, nebo ideálně po dni tréninkového volna.

Suplementace kreatinu

Suplementace kreatinu je další položka ve výčtu věcí, na které je třeba myslet. Zkušenosti s kreatinem mohou být u různých cvičenců trochu odlišné. Primárně by měl kreatin zvyšovat obsah vody ve svalu, někteří jedinci však mohou mít ten pocit, že retence vody je patrná i v podkoží (dost často je to však způsobeno současným vysokým příjmem sacharidů), což může např. v období diety u některých jedinců vizuálně zkreslovat skutečné množství podkožního tuku. Tak či onak, suplementace kreatinem bude zvyšovat celkový obsah vody v těle, a tím může ve výsledcích zvýšit množství svalové hmoty až o několik kilogramů. Po vysazení kreatinu, pokud se při jeho užívání nezvětšila svalová hmota poctivým tréninkem, stravou a suplementací, by měla tato voda z těla odtéct. Tím pádem se celkový tělesný obsah sníží, sníží se množství svalové hmoty a tím procentuálně naroste zastoupení tukové hmoty (výsledky se vrátí k hodnotám před suplementací kreatinu).

Jak se připravit na měření tělesného složení?
Graf 3: Změny tělesné hmotnosti a celkové tělesné vody před a během užívání kreatinu

Vybrat si kvalitní přístroj pro měření

V současné době lze svoje tělesné složení změřit téměř v každém větším fitcentru. Existují však různé značky těchto přístrojů (InBody, Tanita, Omron, Jawon, Bodystat, atd.) v odlišné cenové hladině, což se odrazí i na kvalitě a věrohodnosti výsledků. Kvalita přístroje je dána 4 základními faktory. Prvním faktorem je fakt, že přístroj dokáže tělesné složení určit segmentálně. To znamená, že tělo rozdělí na 5 částí (horní a dolní končetiny, trup) a každou partii změří odděleně. Většina přístrojů používaných v poradnách a fitness centrech v dnešní době už tuto funkci má. S tímto souvisí druhý faktor, který je dán počtem elektrod, kterými do těla může putovat proud. Proto dnešní přístroje mají standardně alespoň 4 vstupy (2 nášlapné na chodidla, 2 úchyty do dlaní).

Jak se připravit na měření tělesného složení?
Obrázek 1: Lidské tělo měřené jako jeden segment nebo pět segmentů

Třetím faktorem určujícím přesnost přístrojů je počet frekvencí elektrického proudu, který je vysílán při měření do našeho těla. V minulosti přístroje disponovaly pouze jedinou frekvencí elektrického proudu, což nedovolovalo přesně určit poměr mezi tělesnou vodou intracelulární (uvnitř buněk) a extracelulární (mimo buňky), a tím i přesněji odlišit vodu skutečně nalézající se ve svalech od vody, která je pouze součástí našeho těla, např. v podkoží, ale netvoří svalovou hmotu. Proto bych doporučil si najít alespoň takový přístroj, který disponuje minimálně 2 frekvencemi (např. InBody 230). Nejnovější a nejvýkonnější přístroje mohou mít až 6 různých frekvencí elektrického proudu.

Jak se připravit na měření tělesného složení?
Tabulka 1: Přehled některých přístrojů a jejich parametrů
Jak se připravit na měření tělesného složení?
Obrázek 2: Znázornění průchodu různých frekvencí proudu skrz extra a intracelulární tekutinu

Čtvrtým a konečně posledním faktorem je kvalita výpočetního softwaru uvnitř přístroje. Některé přístroje se spoléhají především na změřený odpor těla, jiné naopak do svého algoritmu zahrnují i takové údaje, na které jsme dotazováni před samotným měřením. Je to např. úroveň naší tělesné zdatnosti a slova jako „athletic“, „normal“ nebo „sedentary“. Pokud bychom si zkusili popořadě zadat tyto údaje, výsledné procento tělesného tuku by se pokaždé poměrně dost lišilo.

Shrnutí závěrem

V závěru si shrňme poznatky z článku trochu odlehčenou formou. Určitě znáte lidi ve svém okolí, nebo i vy sami jste těmi, kteří se rádi svým hezkým výsledkem z měření pochlubí na sociálních sítí. 

Co dělat před měřením, aby výsledky byly co možná nejlepší?

  • Měření absolvujte v odpoledních až večerních hodinách 2 – 3 hodiny od posledního jídla
  • Přes den dostatečně jezte potraviny bohaté na sacharidy a nebojte si přisolit (sůl v těle také váže vodu), dostatečně pijte
  • Pokud chcete lehce zvětšit některé partie, procvičte je jako poslední partie před měřením a nebojte se zařadit jeden den tréninkového volna, aby vaše svaly byly celkově plné svalového glykogenu a vody
  • Nevysazujte kreatin
  • Vyberte si kvalitní přístroje

V dnešním fitness světě ale existují i situace, kdy z nějakého důvodu chceme naše výchozí parametry co nejvíce zhoršit, aby naše následná transformace byla co nejpůsobivější.

Co dělat před měřením, aby výsledky byly co možná nejhorší?

  • Měření absolvujte ráno nalačno, po nočním lačnění a žíznění se ani nenapijte
  • Několik dnů před měřením absolvujte tvrdé tréninky o vysokém objemu práce, abyste co nejvíce vyčerpali svalový glykogen
  • Přijímejte stravu chudší na sacharidy a sůl
  • Neužívejte kreatin
  • Nedávejte si žádné tréninkové volno před měřením
Existuje ideální tepová frekvence na hubnutí?
Existuje ideální tepová frekvence na hubnutí?
Snad od nepaměti se doporučuje pro nejlepší hubnutí běhat nebo sportovat v takzvané aerobní zóně, kde se nejvíce spalují tuky. Má smysl řešit při hubnutí aerobní zóny a tepové frekvence? Známe odpověď!
Jak na rychlé spalování tuků? Máme 10 tipů, jak na to!
Jak na rychlé spalování tuků? Máme 10 tipů, jak na to!
I malé změny dokáží velké věci. Proměňte postupně těchto 10 jednoduchých tipů v životní návyky, hubněte rychleji a buďte zdravější.
Jak zjednodušit hubnutí díky rychlejšímu spalování tuku?
Jak zjednodušit hubnutí díky rychlejšímu spalování tuku?
Snad každý by chtěl dát dolů nějaké to kilo tuku. A co když vám řekneme, že tuk spalujete prakticky neustále? Díky našim radám se navíc dozvíte, jak tento mechanismus ještě více podpořit a snadněji hubnout.
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit je základem úspěšného hubnutí – co si ale pod tímto pojmem představit, a jak vědomosti poté uvést do praxe?
6 efektivních rad, jak konečně zhubnout břicho
6 efektivních rad, jak konečně zhubnout břicho
Klíčem k plochému břichu je strava a komplexní trénink. Je však vůbec reálné se cíleně zbavit tuku na břiše, nebo jen bojujeme s větrnými mlýny?
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
S nafouknutým břichem se setkal téměř každý a všichni se shodnou, že dokáže pořádně znepříjemnit den. Pokud se ovšem obtíže s trávením opakují nebo vás dokonce trápí trvale, je potřeba zakročit. V dnešním článku vám představíme 7 možných příčin nafouklého břicha společně s jejich řešeními!
Proč nehubnu v kalorickém deficitu, a co s tím?
Proč nehubnu v kalorickém deficitu, a co s tím?
Podstatou hubnutí je, jak jistě víte, kalorický deficit. Co když je ale situace opačná, a vy přijímáte stravy příliš málo? Může paradoxně dojít i ke zvýšení hmotnosti? A jak se tomu bránit? Vše se dozvíte v novém článku.
10 způsobů, jak zrychlit metabolismus a zhubnout
10 způsobů, jak zrychlit metabolismus a zhubnout
Zjistěte, jak ovládnout a zrychlit váš metabolismus vstříc rychlejšímu spalování energie a snadnějšímu hubnutí díky jednoduchým tipům uvnitř článku.
Komplexní sacharidy v potravinách: 10 nejlepších zdrojů
Komplexní sacharidy v potravinách: 10 nejlepších zdrojů
Sacharidům není třeba se vyhýbat, stačí si jen kvalitně vybírat. Po jakých zdrojích komplexních sacharidů se vyplatí sáhnout?
Jak nejrychleji zhubnout? Máme návod krok za krokem
Jak nejrychleji zhubnout? Máme návod krok za krokem
Chystáte se co nejrychleji zhubnout? Přečtěte si praktický návod, jak hubnout rychle, s rozumem a udržitelně. Teď to konečně vyjde i vám!
8 tipů na zdravé svačiny do práce i do školy
8 tipů na zdravé svačiny do práce i do školy
Je dobré být připravený na zahnání hladu rychlou svačinou, který nás přepadne ve škole nebo v práci. A co si s sebou můžete vzít? Pojďme na to!
Strava při kojení: nejčastější mýty versus fakta
Strava při kojení: nejčastější mýty versus fakta
Při kojení se nemůžou jíst luštěniny, pít káva a musí se držet speciální dieta, nejlépe s omezením všech alergenů. Je to opravdu nutné? Na nejčastější mýty ve výživě při kojení se podíváme v dnešním článku.
10 tipů na rychlé a zdravé letní obědy
10 tipů na rychlé a zdravé letní obědy
Taky máte léto nacpané volnočasovými aktivitami, prací a nemáte čas se plně věnovat vaření? Zkuste některý z těchto 10 rychlých a přitom zdravých nápadů na letní obědy.
6 skupin potravin, které pomohou při zácpě
6 skupin potravin, které pomohou při zácpě
Zácpa občas potká každého z nás a není to nic příjemného. Dá se jí ale zbavit, stejně jako je možné jí předcházet. V článku si řekneme, které potraviny bychom měli v jídelníčku mít, aby nás trápila co nejméně.
Jak zjistit procento tuku v těle?
Jak zjistit procento tuku v těle?
Procento podkožního tuku je jedním z ukazatelů, které prozradí mnoho o našem fyzickém stavu a tělesné kondici. Jak ho přesně zjistit?