Jaké množství alkoholu může zvyšovat riziko vzniku rakoviny?

16. 2. 2018
Komentáře
Jaké množství alkoholu může zvyšovat riziko vzniku rakoviny?
Co v článku najdeš?
Zobrazit seznam Skrýt seznam

Pro nás Čechy je téma konzumace alkoholu velice blízké. Není pochyb o tom, že alkohol dokáže být jakýmsi sociálním sbližovatelem, protože s každou další sklenkou padají zábrany, ztrácíme ostych, dokážeme se lépe uvolnit a tak nějak snáz se bavit s přáteli. I podle výživových doporučení pro Českou republiku od Společnosti pro výživu podle vzoru Světové zdravotnické organizace nám malá denní dávka alkoholu neuškodí. Do jaké míry je to však pravda?

Co se v dnešním článku dozvíme?

 • Jaké množství alkoholu znamená umírněné pití v podobě horní hranice denního příjmu alkoholu.
 • Souvislost mezi konzumací alkoholu a vznikem rakoviny.
 • Ženy mají mírně zvýšená rizika vzniku rakoviny vlivem alkoholu.
 • Denní konzumace více než dvou sklenic vína už znamená problém.
 • Jak alkohol zvyšuje riziko vzniku rakoviny.
 • Jaké jsou negativní dopady konzumace alkoholu a můžeme najít i nějaká pozitiva?
 • Všeho s mírou aneb sklenka červeného k večeři je OK.

Podle výživových doporučení pro Českou republiku je nutno konzumovat alkoholické nápoje umírněně. Maximální denní příjem alkoholu by neměl překročit 20 gramů u mužů a 10 gramů u žen. Kolik to je v ekvivalentu nápojů?

 • 10 gramů alkoholu představuje zhruba 125 ml vína, 0,3 l piva nebo 40 ml tvrdého alkoholu.
 • 20 gramů alkoholu představuje zhruba 250 ml vína, 0,5 l piva nebo 60 ml tvrdého alkoholu.
Jaké množství alkoholu může zvyšovat riziko vzniku rakoviny?
obrázek z thecut.com

Rakovina a alkohol

Konzumace alkoholu je celoplošné téma a autority se nemohou shodnout, jestli je umírněné pití alkoholu zdraví prospěšné, nebo nikoliv. Podle relativně nové práce Petticrewa, Maaniho, Hessariho, Knaie, & Weiderpasse, (2017) má konzumace alkoholu na svědomí necelá 4 % úmrtí za rok. Pokud bychom měli mluvit o absolutních číslech, tak podle Cao, Willett, Rimm, Stampfer, & Giovannucci, (2015) je odhadováno, že alkohol může za:

 • celkem 3,6 % úmrtí celosvětově (1,7 % úmrtí žen a 5,2 % úmrtí mužů).
 • celkem 3,2–3,7 % úmrtí na rakovinu ve Spojených státech amerických.

Konzumace alkoholu zároveň zvyšuje riziko vzniku několika druhů rakovin včetně rakoviny:

 • ústní dutiny
 • hltanu a hrtanu
 • jícnu
 • jater
 • prsu (riziko vzniku rakoviny prsu stoupá i při umírněné konzumaci alkoholu)
 • rakoviny kolorektálního karcinomu
 • a pravděpodobně i rakoviny slinivky břišní

Pro ženy jsou rizika vzniku rakoviny mírně zvýšená

I podle vládního výboru Velké Británie a Bagnardiho et al., (2015) se riziko vzniku rakoviny ústní dutiny, hltanu, jícnu a prsu u žen zvyšuje i v případě umírněné denní konzumace alkoholu v podobě malé sklenky vína. Samozřejmě i zde platí přímá úměra v podobě rostoucí konzumace alkoholu a zvýšeného rizika vzniku rakoviny.

Dobrou zprávou pro příslušníky mužského pohlaví může být, že pokud nekouří, tak jejich riziko vzniku rakoviny způsobené konzumací alkoholu je téměř neznatelné i při dvou alkoholických nápojích za den (do 30 gramů alkoholu, tedy dle Společnosti pro výživu by se jednalo o 1,5 definované maximální doporučené dávky alkoholu). Bohužel výzkumníci Cao, Willett, Rimm, Stampfer, & Giovannucci, (2015) došli ke stejnému závěru jako řada dalších prací v otázce konzumace alkoholu a rizika vzniku rakoviny prsu u žen. Dokonce i malá sklenka vína (cca 125 ml) zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu. Nutno na tomto místě podotknout, že na rozvoji rakoviny se významně podílí také nadváha a obezita. Zároveň existuje celá řada potravin a aspektů životního stylu, které rizika spojená se vznikem rakoviny snižují. 

Ochranou funkci naopak plní například ovoce, zelenina, obiloviny zejména díky obsažené vláknině a aktivní životní styl, kdy se věnujeme každý den alespoň 45 minut pohybové aktivitě. Nicméně, rakovina je multifaktoriální onemocnění, tudíž nelze izolovat jedinou příčinu vzniku tohoto onemocnění.

Více jak dvě sklenky vína denně již znamenají zdravotní problém

Jeden z předních autorů studie, Edward L. Giovannucci, profesor nutričních věd a epidemiologie z Harvardu, se v rozhovoru pro britský The Guarduan vyjádřil slovy, že i přes mírně zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu pro ženy je těžké posoudit celkový zdravotní dopad konzumace mírné dávky alkoholu. Uvádí například, že pro ženy znamená jedna sklenka vína denně snížené riziko vzniku cukrovky II. typu. Giovannucci si tedy myslí, že jedna sklenka vína nebo půllitr piva denně může představovat celkový zdravotní benefit jako součást zdravého životního stylu, ale upozorňuje na to, že už při více jak dvou sklenkách vína nebo dvou půllitrech piva se začíná zvyšovat riziko vzniku kolorektálního karcinomu (Dillner, 2017).

Kolorektální karcinom patří v České republice mezi nejčastější typy nádorů. V Evropě bohužel patříme mezi státy s nejvyšším výskytem, kdy u mužů jsme na 3. místě a u žen na místě 10., ročně je zaznamenáno na 8 000 nových případů. 

Přední výzkumník ve vztahu alkoholu a rakoviny Vincenzo Bagnardi et al., (2015) provedl se svým týmem rozsáhlou metaanylýzu obsahující úctyhodných 572 unikátních studií, která zkoumala vliv konzumace alkoholu na vznik rakoviny. V práci došel Bagnardiho tým k závěru, že i umírněné pití alkoholu mírně zvyšuje riziko vzniku rakoviny nezávisle na lokalizaci nádoru.

Jaké množství alkoholu může zvyšovat riziko vzniku rakoviny?
obrázek z farsons.com

Jak může alkohol zvyšovat riziko rakoviny?

Podle Národního institutu pro výzkum rakoviny ve Spojených státech a profesora Giovannucciho z Harvardu můžeme nalézt několik mechanismů, jak alkohol může podněcovat vznik rakoviny:

 • Metabolizací ethanolu obsaženého v alkoholických nápojích vzniká acetyldehyd, který je toxickou látkou a pravděpodobným karcinogenem. Acetyldehyd má negativní vliv na DNA a syntézu bílkovin.
 • Alkohol se spolupodílí na oxidačním stresu a volné radikály tak ještě více poškozují DNA, bílkoviny a membránové lipidy.
 • Alkohol snižuje schopnost organismu správně vstřebávat například vitamin A, vitaminy skupiny B, vitamin C, E a karotenoidy, z nichž vitamin C a E působí jako antioxidanty.
 • Alkohol zvyšuje hladiny estrogenů v organismu. Vysoká hladina estrogenů je spojena právě s výskytem rakoviny prsu.
 • Alkoholický nápoj může obsahovat další karcinogeny, které se do produktu dostaly procesem fermentace nebo výrobou, jako je třeba azbest nebo nitrosaminy.
 • Alkohol může způsobovat léze (traumata) epitelu buněk horního zažívacího a respiračního traktu, a zvýšit tak absorpci karcinogenů (Bagnardi et al., 2015).
 • Riziko vzniku rakoviny se několikanásobně zvyšuje při kouření.
Jaké množství alkoholu může zvyšovat riziko vzniku rakoviny?
obrázek z ratemds.com

Mezi negativní účinky alkoholu na sportovní výkon patří například:

 • snížená schopnost obnovy vyčerpaného glykogenu po cvičení (Burke et al., 2003)
 • nadměrné pití alkoholu snižuje sérové hladiny testosteronu až o 23 % na dalších 24 hodin (Välimäki, Tuominen, Huhtaniemi, & Ylikahri, 1990)
 • snížení syntézy bílkovin po víkendovém "veselí" až o 15–20 % než jsou normální hodnoty (Hong‑Brown, Frost, & Lang, 2001)
Jaké množství alkoholu může zvyšovat riziko vzniku rakoviny?
obrázek z medium.com

Pozitivní účinky mírného pití alkoholu

Mírná konzumace alkoholu působí příznivě zejména na kardiovaskulární soustavu (Ronksley, Brien, Turner, Mukamal, & Ghali, 2011). 

Mezi benefity plynoucí ze sklenky vína denně můžeme zařadit:

 • zvýšení "dobrého" HDL cholesterolu (Agarwal, 2002)
 • snížení hodnot krevního tlaku, který je největším rizikovým ukazatelem vzniku kardiovaskulárních onemocnění (Beilin & Puddey, 2006)
 • snížení rizika vzniku cukrovky II. typu (Koppes, Dekker, Hendriks, Bouter, & Heine, 2005)
 • dočasná úleva od stresu a úzkosti (Agarwal, 2002)

Co si z toho vzít?

Není pochyb o tom, že pití více než dvou sklenek vína za den, dvou půllitrů piva nebo dvou malých panáků tvrdého alkoholu zvyšuje riziko vzniku rakoviny několika typů, podle Zuccalà et al., (2001) zvyšuje riziko vzniku demence a dalších neurodegenerativních poruch, deprese a úzkosti, nárůstu hmotnosti, srdečního selhání, cukrovky II. typu a dalších onemocnění.

Při konzumaci doporučeného množství alkoholu pro ženy i muže můžeme snížit například rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění nebo cukrovky II. typu, avšak pro ženy platí zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu i při takto umírněné konzumaci. Je zapotřebí si uvědomit, že alkohol je toxická látka, která je prokázaným karcinogenem 1. třídy dle IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) a velice snadno můžeme spadnout do nekončících problémů plynoucí z nadužívání alkoholu. 

Pokud si však občas dopřejeme sklenku červeného vína k dobré večeři jako součást zdravého životního stylu, tak nemusíme mít sebemenší výčitky svědomí. Jako všude jinde i zde bychom mohli tvrdit jedno staré dobré rčení a to: "Všeho s mírou". Navzdory tomu s každou další vypitou sklenkou alkoholu se zvyšují naše šance, že se v budoucnu budeme muset léčit s vážnou nemocí, třeba právě v podobě rakoviny.

Týdenní maximální množství alkoholu dle aktualizovaných doporučení britské vlády

Jak pít zodpovědně nám ukazuje i infografika od britské organizace Drinkaware. Denní maximální doporučené množství alkoholu může být v podobě 175 ml vína, 568 ml piva nebo oblíbeného cideru nebo 25 ml tvrdého alkoholu.

Jaké množství alkoholu může zvyšovat riziko vzniku rakoviny?
obrázek z drinkaware.co.uk

Jak na nás působí alkohol se můžeme dozvědět v tomto krátkém videu

Pivo: Roste po něm pupek a snižuje hladinu testosteronu?
Pivo: Roste po něm pupek a snižuje hladinu testosteronu?
Po pivu prý rostou prsa, břicho a snižuje hladinu testosteronu! Jsou tyto pověsti pravdivé a měli bychom se pivu vyhýbat velkým obloukem, nebo nám občas jedno pivo v tomto ohledu neuškodí? Také se dozvíte, jak se podepisuje konzumace alkoholu na našich výkonech ve fitku!
Co je kocovina a jak vlastně vzniká?
Co je kocovina a jak vlastně vzniká?
Alkohol si buď užíváme, nebo jej proklínáme. Tyto dva staví většinou dělí jen několik hodin strávených ve spánku. Proč kocovina vzniká a lze se jí bránit?
Dělá pivo opravdu hezká těla? Jak odpovídá tělo sportovce na konzumaci alkoholu
Dělá pivo opravdu hezká těla? Jak odpovídá tělo sportovce na konzumaci alkoholu
Pít, či nepít. To je dilema, kterému jsme vystaveni v teplých letních dnech snad všichni. Je však možné dopřát si půllitr vychlazeného piva, skleničku vinného střiku či plechovku piva ovocného a přitom nepřibírat, nebo dokonce hubnout?
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
Bolesti zad dokážou poměrně snadno narušovat každodenní aktivity běžného života. Pokud trápí i vás, konkrétně ty v bederní části, je tento článek přesně pro vás. Zabývá se technikami protahování i posilování, které pomohou s bolestí, ztuhlostí a zároveň fungují jako prevence proti budoucím potížím.
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
Bolest krční páteře patří mezi nepříjemný stav ovlivňující fyzickou a psychickou pohodu. Podle studií se navíc předpovídá, že až 7 z 10 lidí tuto bolest zažije. Jak se proti tomu bránit? Dnešní článek prozradí 8 cviků nejen na uvolnění, ale také posilnění krční páteře, které pravidelným cvičením omezí nebo úplně eliminuje bolest.
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit je základem úspěšného hubnutí – co si ale pod tímto pojmem představit, a jak vědomosti poté uvést do praxe?
Nejlepší cviky na záda! TOP 7 cviků na pořádné véčko
Nejlepší cviky na záda! TOP 7 cviků na pořádné véčko
Snad každý muž by chtěl mít velká a široká záda, která dokážou divy nejen v posilovně, ale také přitáhnout pozornost řady opačného pohlaví. Podívejme se na několik základních cviků pro perfektní záda!
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
S nafouknutým břichem se setkal téměř každý a všichni se shodnou, že dokáže pořádně znepříjemnit den. Pokud se ovšem obtíže s trávením opakují nebo vás dokonce trápí trvale, je potřeba zakročit. V dnešním článku vám představíme 7 možných příčin nafouklého břicha společně s jejich řešeními!
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
Hormonální antikoncepce je jednou z metod zabraňujících nechtěnému početí. Do jaké míry ale mění přirozené pochody v ženském cyklu, a co můžete očekávat po jejím vysazení?
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence je jednoduchý ukazatel, který mnoho vypovídá o našem organismu. Jaké hodnoty jsou normální a co tepová frekvence prozradí sportovcům?
Nejlepší cviky na břicho! TOP 8 cviků pro pořádné břišáky
Nejlepší cviky na břicho! TOP 8 cviků pro pořádné břišáky
K vyrýsovaným břišním svalům budete potřebovat vedle nízkého % podkožního tuku také kvalitní a komplexní trénink břicha. Jaké cviky jsou ty nejlepší?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé tečky na nehtech jsou pro mnohé z nás synonymem pro nedostatek vápníku. Je to ale vždy ta správná příčina?
Nejlepší cviky na biceps! TOP 6 cviků na mohutné ruce
Nejlepší cviky na biceps! TOP 6 cviků na mohutné ruce
Mohutné paže chce mít asi každý návštěvník posilovny. Jak se k nim efektivně dopracovat? Náš přehled cviků vám s tím pomůže!
Nejlepší cviky na triceps v posilovně i doma!
Nejlepší cviky na triceps v posilovně i doma!
Triceps tvoří většinu svalové hmoty paže. Pokud chcete, aby vaše ruce připomínaly medvědí tlapy, máme pro vás zásobník cviků, který vám s tím pomůže!
Jak často cvičit a jak rozdělit partie pro rychlé výsledky?
Jak často cvičit a jak rozdělit partie pro rychlé výsledky?
Kolikrát týdně máme trénovat? Máme pro vás komplexní návod na to, jak si rozložit cvičení podle vašich časových možností!