Endometrióza a role výživy: lze jí předcházet a podpořit její léčbu?

ověřil/a RNDr. Tomáš Novotný
Komentáře
1
Endometrióza a role výživy: lze jí předcházet a podpořit její léčbu?
Co v článku najdeš?
Zobrazit seznam Skrýt seznam
  • Při endomentrióze dochází k tvorbě ložisek s děložní sliznici i mimo děložní dutinu.
  • Léčebné postupy endometriózy zahrnují chirurgické řešení, hormonální terapii nebo kombinaci těchto postupů.
  • Studie naznačují, že určitý vliv na riziko rozvoje i míry symptomů endometriózy může mít strava.

Co je endometrióza?

Pro endometriózu je typický vznik ložisek s děložní sliznicí (endometriem) mimo děložní dutinu. V děložní dutině přitom přirozeně probíhá proces růstu a množení buněk, které jsou pak v podobě pravidelného mentruačního krvácení odplaveny z těla ven – tento proces je zcela přirozený, problémem však je, že stejně se chová i endometrium lokalizované mimo dělohu, čímž pak dochází ke komplikacím. Nejčastěji se tato ložiska vyskytují v oblasti pánve, vaječníků či pochvy, objevit se však může téměř kdekoliv v těle.

Rizikovými faktory rozvoje endometriózy jsou podle tzv. Sampsonovy teorie zejména abnormality v oblasti genitálního traktu, kdy určitá část menstruační krve s buňkami sliznice z dělohy neodchází ven z těla, ale “zatéká” do břišní dutiny. S touto krví si pak zpravidla ještě poradí imunitní systém, při oslabení nebo jiných patologiích však může dojít k uchycení a rozvoji endometriózy. Další teorie pak zastává názor, že buňky epitelu v břišní dutině pocházejí ze stejných zárodečných buněk jako děložní sliznice, a v důsledku toho dojde k jejich metaplazii (chorobné přeměně původní tkáně v jinou tkáň).

Jaké mohou být projevy endometriózy?

Příznaky endometriózy se liší podle oblasti, kde je ektopické endometrium lokalizováno. Často se tak jedná o tzv. diagnózu z vyloučení – kdy jsou postupně vylučovány další možné příčiny, a konečný stav endometriózy spolehlivě potvrdí až laparoskopický zákrok, při kterém se skrze trubice zavedou do dutiny břišní miniaturní nástroje s kamerou, které mohou být využity právě k diagnostice, terapeutickému zákroku nebo odebrání vzorku tkáně.

Je třeba také zmínit, že míra projevovaných symptomů často neodpovídá závažnosti stavu – i pokročilý stav tedy může být bezpříznakový a naopak malá vznikající cysta může způsobit intenzivní obtíže. V období rozpadu endometria (tedy menstruace) vzniká v okolí ložisek endometriózy zánět, což se projevuje typicky cyklickou bolestí v pánevní oblasti. Jestliže následně dochází ke srůstům, bolest se pak projevuje trvale a není již vázána na menstruaci.

Dle lokalizace a celkového stavu pak mohou být příznaky následující:

  • cyklická bolest v období menstruace
  • bolest nesouvisející s menstruačním cyklem
  • bolest při pohlavním styku
  • bolest při vyprazdňování nebo močení (způsobena srůsty)
  • neplodnost (lokalizace na vaječnících)
  • nevolnost, zvracení či průjem provázející bolest

Jakmile zpozorujete jakékoliv obtěžující příznaky pojící se s menstruací nebo dyskomfortem v oblasti pánve a pohlavních orgánů, je samozřejmě na místě co nejdříve vyhledat gynekologa. Z hlediska prevence a včasného záchytu potíží jsou důležité také preventivní lékařské prohlídky, kdy lékař. např. na základě ultrazvukového vyšetření nebo anamnézy dokáže včas zachytit nejen rozvoj endometriózy, ale i dalších onemocnění.

Jaké jsou možnosti léčby?

Terapie endometriózy se dělí do 3 základních skupin, přičemž vždy záleží na celkovém stavu pacientky, věku nebo možnosti budoudoucího otěhotnění. Nejefektivnějším řešením je chirurgické odstranění dělohy (případně i vaječníků a vejcovodů), tato možnost je však vyhrazena pouze pro ženy ve vyšším věku nebo takové, které již neplánují těhotenství.

V opačném případě se využívá terapie medikamentózní, kdy jsou ženě podávány hormonální přípravky, mezi něž patří i přípravky hormonální antikoncepce. Tato léčba dočasně “utlumí” aktivitu endometria i jeho ložisek, a v případě plánování těhotenství se následný postup dále řeší s ošetřujícím lékařem.

Poslední možností je pak kombinace zmíněných metod, kdy se pomocí laparoskopického zákroku ložiska endometriózy ošetří, a děloha s vaječníky zůstane zachována. K udržení stavu se pak mohou využít různé dávky výše zmíněné hormonální terapie.

Jak může průběh endometriózy ovlivnit dieta?

Frázi, že každé tělo je trochu jiné, a ve všem je k sobě třeba přistupovat individuálně, jste už jistě slyšela – a jiné to nebude ani v tomto případě. Závěry vědeckých prací však popisují určité skupiny potravin, které z hlediska rozvoje a průběhu endometriózy mohou působit protektivně, nebo naopak rizikově. Tato doporučení je však třeba si do jisté míry přizpůsobit, a rozhodně nemusíte najednou zcela vylučovat všechny “rizikové” skupiny potravin, když vám v rozumném množství nijak neškodí.

Ukazuje se, že pozitivní vliv na zmírnění symptomů endometriózy má stravovací styl s prvky vegetariánství a středomořské diety. Jakým potravinám či látkám však za tyto výhody vděčí?

Endometrióza a role výživy: lze jí předcházet a podpořit její léčbu?

Preventivní faktory výživy

1. Ovoce a zelenina

Ovoce a zelenina jsou zdrojem vitaminů, vlákniny, antioxidantů a dalších bioaktivních látek. Právě tyto látky mají díky svému protizánětlivému a antioxidačnímu působení pozitivní vliv na zmírnění příznaků endometriózy. Studie z roku 2018 popisuje u žen konzumujících 5 porcí ovoce a zeleniny denně snížené riziko rozvoje endometriózy o 18 % (oproti ženám konzumujícím méně než 2 porce denně). Nejvyšší asociaci pak nachází zejména u citrusových plodů. Je však třeba poznamenat, že těchto studií prozatím není mnoho a závěry je tak třeba potvrdit v dalších pracech.

2. Omega‑3 mastné kyseliny

Omega‑3 mastné kyseliny jsou známy pro svůj protizánětlivý účinek, a to zejména mastné kyseliny EPA a DHA. Vědecké práce dochází k závěru, že nedostatečný příjem omega‑3 mastných kyselin může být rizikovým faktorem pro rozvoj endometriózy i vyšší míru nepříjemných symptomů. Rizikový je, zdá se, i nevyvážený poměr nenasycených mastných kyselin omega‑3 a omega‑6 – tedy případ, kdy množství omega‑3 mastných kyselin výrazně převažuje nad příjmem omega‑3.

3. Vláknina

Příjem vlákniny má dle studií na riziko rozvoje endometriózy i její příznaky významný vliv – její konzumace má totiž vliv na snížení celkové koncentrace hladiny hormonu estrogenu, která je v případě endometriózy zpravidla zvýšená. Skrze zvýšené vylučování tohoto stolicí a snížením jeho zpětného vstřebávání ve střevě tak vláknina přispívá k normalizaci jeho hladiny v krvi.

4. Mléčné výrobky

Možný pozitivní efekt mléčných výrobků na snížení rizika rozvoje a míry symptomů endometriózy vědci připisují zejména obsahu vápníku, vitaminu D a dalších bioaktivních složek, které mohou přispívat k poklesu hladiny některých zánětlivých markerů.

Endometrióza a role výživy: lze jí předcházet a podpořit její léčbu?

Rizikové faktory výživy

1. Červené maso a masné výrobky

Nadměrný příjem červeného masa a výrobků z něj mohou podle vědců zvyšovat riziko rozvoje endometriózy i míru příznaků – pozitivní asociace byly nalezeny zejména s hemovým železem, vyšším obsahem živočišného tuku a mastné kyseliny palmitové. Červené maso je také zdrojem kyseliny arachidonové z řady omega‑6, která může při zvýšené konzumaci přispívat k výše zmíněné nerovnováze mezi omega‑3 a omega‑6 mastnými kyselinami.

2. Lepek

Lepek je často démonizován i mezi zdravovou populací, která netrpí alergií, celiakií či jinou formou intolerance. Právě neléčená celiakie však může vzhledem ke svým projevům a tvorbě zánětlivého prostředí ve střevech přispívat k rozvoji endometriózy – některé studie potvrdily u žen s endometriózou vyšší prevalenci výskytu celiakie.

V případě nespecifických potíží proto zkuste zapátrat, zda někdo ve vaší rodině netrpí celiakií, případně můžete lékaře požádat o krevní testy. Přestože přítomnost endometriózy nebo celiakie nemusí nutně znamenat rozvoj druhého onemocnění, možná vám tento vztah pomůže objasnit příčinu vašich symptomů.

3. Kofein a alkohol

Závěry prací na téma kofeinu endometriózy se poměrně dramaticky liší, většina studií žádný negativní vliv nepozoruje. Ženám s již diagnostikovanou endometriózou je však nápoje s obsahem kofeinu často doporučováno omezit, protože mohou způsobovat žaludeční obtíže. Snášenlivost je tak v tomto případě spíše individuální.

K prokazatelným závěrům nedospěly studie ani u konzumace alkoholu – je však obecně známo, že jeho zvýšená konzumace má negativní vliv na celkové zdraví i imunitní systém, čímž může být podpořena tvorba prozánětlivých cytokinů. Pravidelná konzumace alkoholu také zvyšuje koncentraci biologicky aktivního estrogenu v krvi, čímž může rovněž přispívat k riziku rozvoje endometriózy a těžším příznakům.

4. Sójové výrobky

Studie se sójovými zabývají zejména skrze obsah fytoestrogenů, které však mohou mít v organismu paradoxně odlišné účinky– jak estrogenní, tak antiestrogenní. Zdá se, že tento efekt závisí zejména na koncentraci pohlavních hormonů a dávce přijatých fytoestrogenů. Ze závěrů prací nelze vyvodit žádný prokázaný negativní efekt, konzumaci sóji a sójových produktů se však doporučuje udržovat ve přiměřené míře.

Co si z toho vzít?

Endometrióza je stav, kdy se ložiska děložní sliznice vyskytují mimo děložní dutinu – podle lokalizace se pak liší i provázející symptomy a endometrióza tak může často být diagnostikována až skrze vyloučení dalších příčin. Typická je zejména bolest pojící se s menstruací ale i mimo cyklus, nebo bolesti při styku, močení či vyprazdňování.

Terapie endometriózy spočívá v chirurgické či medikamentózní léčbě, případně kombinaci těchto možností. V rámci stravování se pozitivní efekt ukazuje zejména u vegetariánské a středomořské diety, díky typicky zvýšenému příjmu protektivních látek, jako omega‑3 mastných kyselin, ovoce, zeleniny, mléčných výrobků nebo vlákniny.

Naopak rizikovými faktory může být zvýšená konzumace červeného masa a alkoholu, zkoumá se i vliv kofeinu či sojových výrobků, kde se však prokazatelnou asociaci objevit nepodařilo – efekt tak bude spíše individuální. Zároveň se zdá, že endometrióza může souviset s celiakií, přičemž může být riziková rovněž konzumace lepku.

Na závěr je třeba si uvědomit, že veškerá doporučení je třeba přizpůsobit svým potřebám, a možnosti léčby konzultovat s lékařem. Pokud vám i “rizikové” potraviny v malých množstvích nečiní žádné obtíže, není třeba je ze stravy striktně vyřazovat.

Jaké potraviny během menstruace jíst, a čemu se naopak vyhnout?
Jaké potraviny během menstruace jíst, a čemu se naopak vyhnout?
Menstruace nás ženy umí pěkně potrápit. Nese s sebou totiž řadu nepříjemných projevů. Které potraviny nám mohou pomoci zmírnit její projevy, a co nám naopak může ještě přitížit?
Ztráta menstruace kvůli sportu není samozřejmost! Jak ji vrátit zpět?
Ztráta menstruace kvůli sportu není samozřejmost! Jak ji vrátit zpět?
Ztráta menstrauce v honbě za dokonalým fitness tělem je zdraví ohrožující stav, kdy dáváte v sázku své zdraví a především plodnost. Dnes se dozvíte, že k navrácení menstrauce stačí změnit jen pár věcí. Jak na to?
PCOS: Jak podpořit jeho léčbu životním stylem?
PCOS: Jak podpořit jeho léčbu životním stylem?
Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je jednou z nejčastěji se vyskytujících endokrinopatií u žen v plodném věku. Jaké jsou možnosti léčby tohoto onemocnění a proč je důležitá také změna životního stylu?
5 zajímavostí o menstruaci, které by měla vědět každá žena
5 zajímavostí o menstruaci, které by měla vědět každá žena
Jednou do měsíce zkrátka přichází období, kdy je všechno tak nějak náročnější. Co se vlastně ve vašem těle během menstruace děje, jaký význam mohou mít projevy premenstruačního syndromu, co během menstruace jíst a jak cvičit?
Vegetariánství očima masožravce. Poznejte pro a proti bezmasé stravy
Vegetariánství očima masožravce. Poznejte pro a proti bezmasé stravy
Pohled na historii i současný trend bezmasé stravy z druhého břehu očima, které nepřehlíží fakta.
Středomořská dieta: zachrání nás před depresemi?
Středomořská dieta: zachrání nás před depresemi?
Deprese a psychické problémy dokážou pořádně znepříjemnit život. Může nás před nimi správná strava ochránit?
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
Bolesti zad dokážou poměrně snadno narušovat každodenní aktivity běžného života. Pokud trápí i vás, konkrétně ty v bederní části, je tento článek přesně pro vás. Zabývá se technikami protahování i posilování, které pomohou s bolestí, ztuhlostí a zároveň fungují jako prevence proti budoucím potížím.
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
Bolest krční páteře patří mezi nepříjemný stav ovlivňující fyzickou a psychickou pohodu. Podle studií se navíc předpovídá, že až 7 z 10 lidí tuto bolest zažije. Jak se proti tomu bránit? Dnešní článek prozradí 8 cviků nejen na uvolnění, ale také posilnění krční páteře, které pravidelným cvičením omezí nebo úplně eliminuje bolest.
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit je základem úspěšného hubnutí – co si ale pod tímto pojmem představit, a jak vědomosti poté uvést do praxe?
6 efektivních rad, jak konečně zhubnout břicho
6 efektivních rad, jak konečně zhubnout břicho
Klíčem k plochému břichu je strava a komplexní trénink. Je však vůbec reálné se cíleně zbavit tuku na břiše, nebo jen bojujeme s větrnými mlýny?
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
Hormonální antikoncepce je jednou z metod zabraňujících nechtěnému početí. Do jaké míry ale mění přirozené pochody v ženském cyklu, a co můžete očekávat po jejím vysazení?
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
S nafouknutým břichem se setkal téměř každý a všichni se shodnou, že dokáže pořádně znepříjemnit den. Pokud se ovšem obtíže s trávením opakují nebo vás dokonce trápí trvale, je potřeba zakročit. V dnešním článku vám představíme 7 možných příčin nafouklého břicha společně s jejich řešeními!
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence je jednoduchý ukazatel, který mnoho vypovídá o našem organismu. Jaké hodnoty jsou normální a co tepová frekvence prozradí sportovcům?
Proč nehubnu v kalorickém deficitu, a co s tím?
Proč nehubnu v kalorickém deficitu, a co s tím?
Podstatou hubnutí je, jak jistě víte, kalorický deficit. Co když je ale situace opačná, a vy přijímáte stravy příliš málo? Může paradoxně dojít i ke zvýšení hmotnosti? A jak se tomu bránit? Vše se dozvíte v novém článku.
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé tečky na nehtech jsou pro mnohé z nás synonymem pro nedostatek vápníku. Je to ale vždy ta správná příčina?